Tinklo spausdintuvas rodomas neteisingai kaip neprisijung?s kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2713128 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad jums prisijungti prie tinklo spausdintuv?, yra Patalpinta spausdinimo serverio kliento kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 arba Windows Server 2008 R2. Spausdinimo serveris atsijungia ir tada ateina v?l online. Tokiu atveju kliento kompiuteryje vis dar rodo tinklo spausdintuvo ry?io b?sena kaip neprisijung?s.

Prie?astis

?i problema atsiranda, kai tik klientas gija aptinka offline spausdinimo serveris. Tokiu atveju Windows registr? rinkim? ciklo, patikrinkite, ar spausdintuvo serverio. Po apklausos linijos yra registruotas, Windows u?klausia spausdinimo serverio periodi?kai patikrinti, ar jis v?l online.

Retais atvejais, klientas gija, yra tik simbolinis aptinka, kad spausdinimo serveris yra nepasiekiamas. Tokiu atveju Windows registr? rinkim? ciklo pagal ?i? tem?. Ta?iau gija neturi pakankamai teisi? ? u?klaus? spausdinimo server?. Tod?l rinkim? pra?ymo nevykdo.

Sprendimas

?ios kar?tosios pataisos taip pat galima rasti Microsoft naujinim? katalogo.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows 7
 • Windows 7 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212-Gegu??s-201204:35
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412-Gegu??s-201204:26
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212-Gegu??s-201204:35
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412-Gegu??s-201204:26
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Win32spl.dll6.1.7600.21213750,59212-Gegu??s-201205:38x64
Win32spl.dll6.1.7601.21993750,59212-Gegu??s-201205:24x64
Win32spl.dll6.1.7600.21213750,59212-Gegu??s-201205:38x64
Win32spl.dll6.1.7601.21993750,59212-Gegu??s-201205:24x64
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212-Gegu??s-201204:35x86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412-Gegu??s-201204:26x86
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212-Gegu??s-201204:35x86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412-Gegu??s-201204:26x86
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Win32spl.dll6.1.7600.212131,511,93612-Gegu??s-201204:30IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.219931,512,44812-Gegu??s-201204:26IA-64
Win32spl.dll6.1.7600.21213492,03212-Gegu??s-201204:35x86
Win32spl.dll6.1.7601.21993492,54412-Gegu??s-201204:26x86

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_1049d215149bc3658cb540e3ea92e4f4_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_4a33868e79899740.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasX86_3995a16f9d9b4c4258285ecdacfb3ffb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_528b0ff5f9c6a146.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasX86_9be2e92a26d246ae55a05762e3fda5ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_e71071d4d420b9cc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasX86_f558ff4224e2d74101094c62a33408b8_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_579dc08734d0759e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis718
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_3a1cc1f3eb24623b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,424
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:04
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_3bacc777e88b7a6d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,424
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:54
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_2b8d3e39760b0b0a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,369
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:02
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_2d1d43bd7372233c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,369
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:59
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_1e49ccb78e72b50b3f8f5386413dccd8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_7e3834a2ef00298c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_2012324ee106e3ca5c678fd6ca4f586c_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_e271131531a169d7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1086
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_266831367b4efcec06814e17b9d22478_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_f78206da8ae94ecc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_2eb87864457c829a52c1bb2609c3588a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_ebf41bda909a1adb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_42a9df3700e29cf4a4878240a8eb5958_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_0f4242c0c3f73343.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1086
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_51af1a3fed04914ee2a841192f940dec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_637f346c68599a7e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis722
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_963b5d77a381d371.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,428
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)06:05
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_97cb62fba0e8eba3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,428
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:53
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_87abd9bd2e687c40.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,373
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)06:10
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_893bdf412bcf9472.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,373
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:59
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_a09007c9d7e2956c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:52
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_a2200d4dd549ad9e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:43
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21213_none_9200840f62c93e3b.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,371
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:53
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21993_none_939089936030566d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis6,371
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:44
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_40c4725de239978e8b80abfafa262111_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_5d3b222c36e5211f.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,084
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasIa64_550d8c079c792f1f4be5959ffc364bb5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_e16288fb61fbe7d9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,084
Data (UTC)14-Gali-2012
Laiko (UTC)11:27
Failo vardasIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_3a1e65e9eb226b37.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:51
Failo vardasIa64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_3bae6b6de8898369.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)05:45
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21213_none_a09007c9d7e2956c.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:52
Failo vardasWow64_microsoft-windows-p...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21993_none_a2200d4dd549ad9e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis10,426
Data (UTC)12-Gegu??s-2012
Laiko (UTC)04:43

Savyb?s

Straipsnio ID: 2713128 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2713128 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2713128

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com