คุณลักษณะการค้นหา multi-Mailbox ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณทำการค้นหาการค้นหาที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2713339 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณใช้คุณลักษณะการค้นหา Multi-Mailbox เพื่อทำการค้นหาการค้นพบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ค้นหาคำสำคัญประกอบด้วยหลายตรรกะ เช่นหรือและและ ในสถานการณ์นี้ คุณลักษณะการค้นหา Multi-Mailbox ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น 344 รายการส่งกลับค่าการค้นหาคำสำคัญ "WordA" และการค้นหา "WordA และ WordB" ส่งกลับรายการที่ 31 อย่างไรก็ตาม การค้นหาสำหรับ "(WordA AND WordB) หรือ WordB หรือ WordA " จะ ส่งกลับค่า 31 รายการไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแยกวิเคราะห์ขั้นสูงแบบสอบถามไวยากรณ์ (AQS) วิเคราะห์ตัวหรือและและดำเนินการตรรกะไม่ถูกต้องเมื่อคุณทำแบบสอบถามที่ซับซ้อน

หมายเหตุ ตัวแยกวิเคราะห์ AQS ถูกใช้ โดยคุณลักษณะการค้นหา Multi-Mailbox

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหา ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของแบบสอบถามที่ขั้นสูง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการค้นหาหลาย-Mialbox ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2713339 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB2713339 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2713339

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com