Numer ID artykułu: 271361 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL271361
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Jeśli program Internet Explorer zostanie skonfigurowany w celu używania skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy, będzie buforował serwer proxy zwrócony przez wywołanie FindProxyForURL. Mechanizm buforowania (pamięć podręczna wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy) jest obsługiwany dla poszczególnych hostów, a nie dla poszczególnych adresów URL. Zapobiega to uzyskiwaniu dostępu do tego samego serwera sieci Web przy użyciu różnych serwerów proxy. Ta funkcja została przedstawiona w następującym przykładowym scenariuszu:
 • Skonfigurowanie serwera sieci Web o nazwie „Webserver”, mającego dwa foldery wirtualne: „/login” oraz „/test”.
 • Utworzenie następującego pliku pac:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Skonfigurowanie programu Internet Explorer w taki sposób, aby korzystał z tego pliku pac.
 • Uruchomienie programu Internet Explorer i wpisanie następującego adresu sieci Web:
  http://webserver/login
  Program Internet Explorer załaduje plik pac i poprawnie użyje połączenia bezpośredniego.
 • Wpisanie adresu http://webserver/test po pojawieniu się strony logowania. Jeśli jest używany Monitor sieci, można zaobserwować, że dostęp do adresu „http://webserver/test” również jest uzyskiwany za pomocą połączenia bezpośredniego zamiast serwera „myproxy”.

Więcej informacji

Pamięć podręczna wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy jest rozszerzeniem zwiększającym wydajność, które zostało wprowadzone w programie Internet Explorer 5.5 oraz w nowszych wersjach. Ta pamięć podręczna pozwala ograniczyć przetwarzanie skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy wykonywane po stronie klienta. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie z witryną internetową, funkcja FindProxyForURL jest używana w celu ustalenia, czy należy użyć serwera proxy i jaki serwer proxy ma zostać użyty. Program Internet Explorer 5.5 i nowsze wersje sprawdzają najpierw pamięć podręczną wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy, aby ustalić, czy podczas poprzednich prób nawiązania połączenia z danym hostem był używany serwer proxy. Jeśli sprawdzenie zakończy się niepomyślnie, oznacza to, że jest podejmowana pierwsza próba nawiązania połączenia z danym hostem w bieżącej sesji i należy zastosować normalne reguły wykrywania serwera proxy. Poniższa lista przedstawia reguły używane przez program Internet Explorer 5.5 i nowsze wersje w celu ustalenia, czy należy użyć serwera proxy i jaki serwer proxy ma zostać użyty:
 • Jeśli w programie Internet Explorer włączono opcję Automatycznie wykryj ustawienia, podejmowana jest próba pobrania pliku Wpad.dat z sieci lokalnej i przetworzenia go jako skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy. Jeśli skrypt zwróci serwer proxy, a program Internet Explorer ustanowi połączenie za pośrednictwem tego serwera proxy, pamięć podręczna wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia danego hosta i zwróconej nazwy serwera proxy.
 • Jeśli w programie Internet Explorer włączono opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, zostanie pobrany i przetworzony skrypt automatycznej konfiguracji serwerów proxy. Jeśli skrypt zwróci serwer proxy, a program Internet Explorer ustanowi połączenie za pośrednictwem tego serwera proxy, pamięć podręczna wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia danego hosta i zwróconej nazwy serwera proxy.
 • Jeśli w programie Internet Explorer skonfigurowano statyczny serwer proxy, nazwa tego serwera zostanie pobrana z rejestru.
Jeśli program Internet Explorer korzysta ze skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy i w trakcie przetwarzania tego skryptu okaże się, że należy użyć serwera proxy, zostanie otwarte połączenie z tym serwerem proxy. Jeśli serwer proxy nie będzie mógł ustanowić połączenia, nazwa tego serwera zostanie dodana do listy łączy określającej nieprawidłowe serwery proxy, tak aby dany serwer nie był używany przez 30 minut. Jeśli skrypt automatycznej konfiguracji serwerów proxy zawiera zwracaną wartość PROXY z listą wielu serwerów proxy, będą podejmowane próby użycia kolejnych serwerów proxy z tej listy, aż zostanie sprawdzona cała lista lub nastąpi ustanowienie połączenia. Jeśli zostanie sprawdzona cała lista, ale nie nastąpi ustanowienie połączenia, wówczas program Internet Explorer zgłosi błąd „Nie można wyświetlić strony”.

Jeśli zostanie ustanowione połączenie za pośrednictwem serwera proxy, nazwa hosta witryny i nazwa serwera proxy zostaną zapisane w pamięci podręcznej. Przy kolejnych próbach dostępu do danej nazwy hosta w tej samej sesji program Internet Explorer będzie mógł korzystać z informacji w pamięci podręcznej, aby ustalić, którego serwera proxy należy użyć. Dlatego w przypadku wszystkich kolejnych połączeń z danym hostem będzie podejmowana próba użycia tego samego serwera proxy, który był używany poprzednio. Oznacza to, że jeśli nazwa serwera proxy przechowywana w pamięci podręcznej będzie niedostępna w trakcie tej samej sesji, wówczas skrypt automatycznej konfiguracji serwerów proxy nie zostanie ponownie przetworzony, a program Internet Explorer wyświetli komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić strony”.

Aby zapewnić odpowiednią nadmiarowość serwerów proxy, można wyłączyć pamięć podręczną wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy. W takim przypadku każde żądanie GET, które zgłosi program Internet Explorer, będzie przetwarzane po stronie klienta. Może mieć to wpływ na wydajność programu Internet Explorer, zależnie od reguł i rozmiaru skryptu automatycznej konfiguracji serwerów proxy. Aby wyłączyć pamięć podręczną wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy, należy użyć jednej z poniższych metod.

Uwaga Wyłączenie pamięci podręcznej wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy może mieć wpływ na wydajność programu Internet Explorer.

Metoda 1. Modyfikowanie rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


Aby wyłączyć pamięć podręczną wyników dotyczących automatycznego określania serwerów proxy, można użyć następującego klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Wartość: EnableAutoproxyResultCache
Typ: REG_DWORD
Wartość danych: 0 = wyłącz buforowanie; 1 (lub brak klucza) = włącz automatyczne buforowanie serwerów proxy (zachowanie domyślne)
Jeśli ten klucz rejestru nie istnieje, można go utworzyć za pomocą następującego pliku rejestru:
Edytor rejestru systemu Windows (wersja 5.00)

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Metoda 2. Modyfikowanie ustawień zasad grupy

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W Edytorze obiektów zasad grupy kliknij dwukrotnie pozycję Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Wyłącz buforowanie skryptów Auto-Proxy.
 4. Kliknij pozycję Włącz, a następnie kliknij przycisk OK.
Użycie tego klucza rejestru może być konieczne w przypadku nawiązywania połączeń za pomocą serwera proxy, który obsługuje zabezpieczone i niezabezpieczone żądania na tym samym serwerze. W ten sposób działa na przykład oprogramowanie serwera proxy SQUID. Program Internet Explorer zazwyczaj buforuje informacje o portach, więc może nie wysyłać zabezpieczonego żądania przy użyciu poprawnego numeru portu podczas prób wysyłania zabezpieczonych i niezabezpieczonych odpowiedzi do tego samego serwera, w przypadku którego są używane różne numery portów. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu pozycji do listy nieprawidłowych serwerów proxy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320507 Program Internet Explorer nie próbuje ponownie użyć nieprawidłowego serwera proxy przez 30 minut (j. ang.)

Właściwości

Numer ID artykułu: 271361 - Ostatnia weryfikacja: 5 lutego 2010 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto KB271361

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com