โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือใช้ Windows 7 เมื่อต้องสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำยื่น โดยไม่มีแฟ้มเพจ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2716542 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือใช้ Windows 7 เมื่อต้องสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแม้ว่าจะไม่มีแฟ้มเพบนคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ต้องมีแฟ้มเพน้อยหนึ่งเพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลแม้ว่าระบบจะใช้คุณลักษณะของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลโดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าไม่มีแฟ้มเพที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเมื่อระบบล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดค่าแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเฉพาะที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำแม้ว่าจะไม่มีแฟ้มเพที่พร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มบันทึกย่อของข้อมูล
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1สาขาบริการของ
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Crashdmp.sys6.1.7601.1785735,184มิย.-06-201205:18
Crashdmp.sys6.1.7601.2201235,184มิย.-06-201204:33
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.178573,968,368มิย.-06-201205:19
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.178573,913,072มิย.-06-201205:19
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.220123,971,952มิย.-06-201204:34
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.220123,916,656มิย.-06-201204:34
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Crashdmp.sys6.1.7601.1785739,280มิย.-06-201206:29
Crashdmp.sys6.1.7601.2201239,280มิย.-06-201205:43
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.178575,559,664มิย.-06-201206:29
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.220125,561,200มิย.-06-201205:43
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Crashdmp.sys6.1.7601.1785778,704มิย.-06-201204:45
Crashdmp.sys6.1.7601.2201278,704มิย.-06-201204:21
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.1785711,117,936มิย.-06-201204:46
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.2201211,127,152มิย.-06-201204:21

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_46c194fa19f7ce07b48bd9553d74e9b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_572edffdcedff251.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มX86_4d445bd1d0e11d7007a976b4ca9be714_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_4c4edc02f9846bb2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มX86_cfafbc9d3c9ac6614cfa495617c01518_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_2f4f89aabc25513a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มX86_ea46a0d1999b5b3359759387926352b9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_9a6607e07c8a3bd8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_a76c8e8a7535cf0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,198
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:12
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_a81c41b58e37b3a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,198
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)04:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_6e0f926c1282deb1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:20
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_6ebf45972b84c346.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)05:05
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_46c194fa19f7ce07b48bd9553d74e9b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_b34d7b81873d6387.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_5347e12caa1cf399364085a87868c5e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_0c50a952948b521e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,042
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_5f12109961c80c6dd619c356caef6f63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_deec871ede55f992.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_67c73f079b4d4cb597e329445d36e2a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_8221bdb3e2a21b6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_a0435b9a5ccfd733530e175ac3846519_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_a2ced196680c8975.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,042
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_bcc7eff2d3a15421bd34c148564e538d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_135616c75c17d438.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_c6b72ba10c54929961ad884cb3129320_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_1fe0b1139249ef80.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_cfafbc9d3c9ac6614cfa495617c01518_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_8b6e252e7482c270.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_038b2a0e2d934042.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,200
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)07:53
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_043add39469524d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,200
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:39
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_ca2e2defcae04fe7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)07:59
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_cadde11ae3e2347c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:46
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_17d29bb9f2a6cafa9e3a5678b82c3d3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_7bb8c1b615bfeb9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มIa64_4a1aa8c5ed54ae19fe2855f362c62f70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_3c5ab54aaa0265f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มIa64_7345d61169dfa071e90515d2da6eb5f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_42ac90e5814a5735.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มIa64_f772907d0a2843ad57ba82167d6365d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_22fc2cc29eb7ccf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)10:17
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_a76e32807533d808.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,199
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:23
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-crashdump_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_a81de5ab8e35bc9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,199
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)05:41
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17857_none_6e1136621280e7ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)06:29
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22012_none_6ec0e98d2b82cc42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)มิย.-06-2012
เวลา (UTC)05:47

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2716542 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2716542 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2716542

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com