BUG: วิธีการโหลดไม่ให้โหลดเอกสาร XML ที่ผ่านการเชื่อมต่อ SSL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 272359
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การการโหลดวิธีการของรูปแบบวัตถุ XMLDOM synchronously โหลดเอกสาร Extensible Markup ภาษา (XML) ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์บนการเชื่อมต่อ SSL วิธีการล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 0x800c0007 และ INET_E_DATA_NOT_AVAILABLE การคืนค่า

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีแคแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ มีเหตุผลหลายสาเหตุแฟ้มอาจไม่มีแค:
 • ผู้ใช้ที่เลือกนั้นอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นขั้นสูงแท็บนี้ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ
 • เซิร์ฟเวอร์จะส่งแบบ Pragma:no - แคช หรือหัวข้อการแคช-: ไม่มีตัวควบคุม - การแคช
 • ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS), ตัวเลือกการหมดอายุเนื้อหาถูกตั้งค่าการหมดอายุทันที ซึ่งส่งข้อมูลส่วนหัวของแคชไม่รวมทั้งส่วนหัว http ของ Expires: 0

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. ใน Internet Explorer ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต. ในการขั้นสูงแท็บ ยกเลิกการเลือกนั้นอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์กล่องกาเครื่องหมาย
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ส่งข้อมูลส่วนหัวของแคชไม่
 3. ใน IIS ใน Microsoft Management Console (MMC) สแนปอิน คลิกขวาแฟ้ม XML ในการส่วนหัว httpแท็บ ปิดตัวเลือกการหมดอายุเนื้อหา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. ใน Internet Explorer ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต. ในการขั้นสูงแท็บ ยกเลิกการเลือกนั้นอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์กล่องกาเครื่องหมาย
 2. สร้างแฟ้ม HTML ชื่อว่า Test.html และวางรหัสต่อไปนี้:
  <HTML>
  <BODY>
  <INPUT type=button onclick=loadmyxml() value="Load XML">
  <SCRIPT>
  function loadmyxml()
  {
  	var XMLObj = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM")
  	XMLObj.async = false;
  	XMLObj.load('https://localhost/secure/test.xml'); 
  	if (XMLObj.parseError.errorCode != 0)
  		alert("Error loading XML file : " + XMLObj.parseError.reason);
  	else
  		alert (XMLObj.xml);
  }
  </script>
  </BODY>
  </HTML>
  					
 3. บันทึก Test.html ไปยังโฟลเดอร์ที่มีความปลอดภัยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 4. สร้างแฟ้ม XML ใหม่ที่ชื่อ Test.xml และวางรหัสต่อไปนี้:
  <?xml version='1.0' ?>
  <BOOKLIST>
  <BOOK>
  <CATEGORY>Fiction</CATEGORY>
  <TITLE>The Snow Leopard</TITLE>
  <AUTHOR>Desmond Bagley</AUTHOR>
  </BOOK>
  </BOOKLIST>
  					
 5. บันทึก Test.xml ไปยังโฟลเดอร์ที่มีความปลอดภัยบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 6. ใน Internet Explorer เรียกดู Test.html และคลิกโหลด XML. คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x800c0007

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใน XML ดูบทความต่อไปนี้บน Microsoft นักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn.microsoft.com/xml/default.asp
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 272359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB272359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:272359

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com