FIX: Sekimo parametrus PassThruTransmit ir PassThruReceive vamzdynai yra netik?tai lauk, kai pa?alinate BizTalk programa BizTalk Server 2010

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2728652 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai pa?alinate BizTalk taikymo naudojant arba BizTalk serverio administracija konsol?s arBtsTask pa?alinti ?ApplicationName:programos pavadinimas>komand? eilut?s Microsoft BizTalk Server 2010, sekimo parametrus ?i? dviej? numatyt?j? dujotieki? netik?tai i?mesti:
  • Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.PassThruTransmit
  • Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.PassThruReceive
Pavyzd?iui, manyti, kad ?jungsite uosto prad?ios ir pabaigos ?vykius ir prane?im? si?sti ir gauti ?vyki? sekimo parametrus PassThruTransmit vamzdynui BizTalk programa. Pa?alinus BizTalk taikym?, ?alinami du sekimo parametrus.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 6, BizTalk Server 2010.

Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2728652 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. liepos 12 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2728652 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2728652

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com