SQL Server 2008 R2 stato, buvo i?leistas po SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 buvo i?leistas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2730301 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is straipsnis s?ra?ai Microsoft SQL Server 2008 R2 stato, buvo i?leistas po SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paket? (SP2) buvo i?leistas.

Daugiau informacijos

Statyti 10.50.4319.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas 2014 m. bir?elio 30.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4305.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2967540 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 13

Statyti 10.50.4305.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas baland?io 21, 2014.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4302.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2938478 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 12

Statyti 10.50.4302.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas vasario 17, 2014.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4297.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2926028 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 11

Statyti 10.50.4297.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas gruod?io 16, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4295.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2908087 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 10

Statyti 10.50.4295.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas spalio 28, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4290.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2887606 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 9

Statyti 10.50.4290.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas rugpj??io 22, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4286.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2871401 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 8

Statyti 10.50.4286.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas bir?elio 17, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4285.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2844090 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 7

Statyti 10.50.4279.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas baland?io 15, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4276.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2830140 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 6

Apie param?

Yra problema su SQL serverio duomen? baz?s variklio sudedam?j? dali? originalus atnaujinim? paketas. Tod?l j?s negalite atsisi?sti ?? paket? dabar. Ta?iau, galite duomenims pritaikyti ?iuos paket? i?spr?sti problemas, kurios apra?ytos ?iame Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje:

SQLServer2008R2_SP2_COD_2837247_10_50_4285

SQL serverio versijos bus atnaujintas ? 10.50.4285.0. Klientams, kad ?diegta pakuot?s tur?t? atnaujinti iki auk??iau pastatyti kuo grei?iau.

Statyti 10.50.4276.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas vasario 18, 2013.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4270.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2797460 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 5

Statyti 10.50.4270.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas gruodis 17, 2012.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4266.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2777358 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 4

Statyti 10.50.4266.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas spalio 15, 2012.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4263.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2754552 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 3

Statyti 10.50.4263.0 (Kaupiamasis naujinimas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas rugpj??io 31, 2012.

T?v? sukurti i? ?io statyti tai 10.50.4260.0.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2740411 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 2

Statyti 10.50.4260.0 (atnaujinim? paketas)

?is Kaupiamasis naujinimas paketas buvo i?leistas liepos 24, 2012.

Daugiau informacijos apie ?io statyti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2720425 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 1

Nuorodos

Daugiau informacijos apie atskir?j? aptarnavimo model? SQL Server, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935897 Papildantysis aptarnavimo modelis yra i? SQL serverio komanda pristatyti hotfixes apie problemas
Daugiau informacijos apie pavadinim? suteikimo schemos SQL serverio naujinimus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
822499 Vard? suteikimo schemos, Microsoft SQL Server programin?s ?rangos naujinim? paketams
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2730301 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. liepos 1 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbupdate kbmt KB2730301 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2730301

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com