ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ถูกหน่วงเวลาเขียนล้มเหลว" เมื่อแฟ้ม.pst จะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2732673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

สถานการณ์สมมติที่ 1:
 • คุณเปิดใช้งาน Remote Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ A) ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook 2010 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ A เพื่อบันทึกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (คอมพิวเตอร์ B) คอมพิวเตอร์ B คือ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ A จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ และจากนั้น เริ่ม Outlook 2010 ในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า แฟ้ม.pst เสียหาย:
การเขียนล่าช้าล้มเหลว
Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม เส้นทางของแฟ้ม. ข้อมูลที่หายไป ข้อผิดพลาดนี้ถูกส่งกลับ โดยเซิร์ฟเวอร์ที่มีแฟ้มนั้นแล้ว กรุณาลองบันทึกแฟ้มนี้ในที่อื่น
นอกจากนี้ บันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ a:

รหัสเหตุการณ์ MUP 140

ข้อมูลไบนารี:
เป็นตัวอักษร

0000:00040004 00300002 00000000 8004008C
0008:00000000 C0000022 00000000 00000000
0010:00000000 00000000 C0000022

หมายเหตุ: รหัสสถานะ C0000022 = STATUS_ACCESS_DENIED การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณยกเลิกการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์รุ่น 2 (SMBv2) แฟ้มโพรโทคอลที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม

สถานการณ์สมมติที่ 2:

 • คุณได้แม็ปเป็นเครือข่ายไดรฟ์ toa เซิร์ฟเวอร์ shareand คุณใช้การออฟไลน์แฟ้มเพื่อทำให้ข้อมูลบนที่ใช้ร่วมกันนี้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
 • คุณมีการ MUP ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ติดตั้ง(การเข้ารหัสเช่นดิสก์ลับซอฟต์แวร์)
 • คุณพยายามเปิดแฟ้ม (เช่นแฟ้มข้อความ) ของขนาดที่กำหนดจากใช้ร่วมกันนี้ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อ SMB ที่เกิดขึ้นจริงไปที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้สำเร็จ

ในสถานการณ์นี้ คุณอาจได้รับนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

ไม่สามารถเปิด% % แฟ้มได้ ต้องแน่ใจว่า มีดิสก์อยู่ในไดรฟ์คุณระบุ

ถ้าคุณคลิก'ตกลง ' แฟ้มข้อความจะว่างเปล่า ถ้าคุณปิด andopen ขณะนี้ แฟ้มอีกครั้งอาจใช้งาน


สาเหตุ

สถานการณ์สมมติที่ 1:
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไคลเอ็นต์ Outlook 2010 พยายามเขียนข้อมูลไปยังรหัสแฟ้ม SMBv2 เปิดที่มีการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว


สถานการณ์สมมติที่ 2:
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มออฟไลน์ไคลเอ็นต์พยายามอ่านแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ SMB ที่เกิดขึ้นจริงการแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่ Outlook 2010 ที่มีการติดตั้งบน (คอมพิวเตอร์ A) ตามลำดับบนคอมพิวเตอร์ที่คุณพบข้อผิดพลาดขณะกำลังเปิดแฟ้ม

หมายเหตุการปรับปรุงนี้ยังแก้ปัญหาการถดถอยในแฟ้ม Rdbss.sys หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง 2775511 ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ (2732673) หลังจากที่คุณติดตั้ง update2775511 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2775511 การรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนขององค์กรจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

แค็ตตาล็อก Microsoft

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ที่ แค็ตตาล็อก Microsoft Update.

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTMSPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.1.7601.22377246,78405-ก.ค.-201303:00x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.1.7601.22377316,41605-ก.ค.-201302:53x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.1.7601.22377737,79205-ก.ค.-201302:16IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,136
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_a21940ecdabec4b7a05d3c7a6275d758_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_fa284849e4227406.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม693
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c27e35ed8f73e40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,803
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)05:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_acd154283b63fb4391dd5231e4848111_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_f201197aa1160793.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_b8467ee29154af76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,809
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)05:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,350
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_28d5ff1688714520cb2497be871c5a26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_86aa33a242d046e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22377_none_5c298754d8f5473c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,806
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)05:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)05-ก.ค.-2013
เวลา (UTC)11:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2732673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2732673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com