เครื่องมือ Tasklist.exe ไม่มีข้อมูลกระบวนการที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2732840 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณใช้เครื่องมือ Tasklist.exe บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
เมื่อระบบปฏิบัติอยู่ภายใต้หนัก เครื่องมือ Tasklist.exe แสดงข้อมูลไม่มีกระบวนการ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq lsass.exe"


ในสถานการณ์นี้ Tasklist.exe เครื่องมือจะแสดงข้อความต่อไปนี้แม้ว่าจะมีการเรียกใช้กระบวนการ Lsass.exe:

รายละเอียด: ไม่มีงานที่กำลังทำงานอยู่ซึ่งตรงกับเกณฑ์ \n ที่ระบุ

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 ติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2811660 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2811660 ปรับปรุงสะสม Windows 8 และ Windows Server 2012: 2013 มีนาคม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้นำออกใช้แล้วอีกครั้งไปยังที่อยู่ที่ประเด็นที่ลายเซ็นดิจิทัลกับแฟ้มผลิต และเซ็นชื่อ โดย Microsoft จะหมดอายุก่อนกำหนด ตามที่อธิบายไว้ใน ความปลอดภัยของ Microsoft 2749655 คำแนะนำ.

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 223xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601-ก.พ.-201309:31x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.0.6002.23031108,54401-ก.พ.-201302:22x 64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601-ก.พ.-201309:31x 86
สำหรับรุ่นที่ใช้ IA 64 ของ Windows Server 2008 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.0.6002.23031239,10401-ก.พ.-201301:29IA-64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601-ก.พ.-201309:31x 86
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTMSPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601-ก.พ.-201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601-ก.พ.-201303:18x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.1.7601.18070108,03201-ก.พ.-201304:05x 64
Tasklist.exe6.1.7601.22239108,03201-ก.พ.-201303:59x 64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601-ก.พ.-201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601-ก.พ.-201303:18x 86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tasklist.exe6.1.7601.18070241,15201-ก.พ.-201303:20IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.22239241,15201-ก.พ.-201303:24IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601-ก.พ.-201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601-ก.พ.-201303:18x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_c0974b776aecfd4ea2f87c28411fa9ef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_ff71ee93db3aa919.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:07
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,598
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)11:27
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_bc10f6c195ae29281e416cfbc3a9c4dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_c97f861bf13138d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:07
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_86b259f2290a8bcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,632
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)03:49
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,598
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)11:27
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_1367779710ac2da974bc318c16d4bd71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_5316dc32df85b9c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)19 2013 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)10:07
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a95626470ab2392.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,615
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)02:30
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม7,598
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)11:27

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_7c4613f065ad3eb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มX86_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2245ebfda70de42c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)05:34
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)04:57
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_55aaf69f18b06429bc5fe38bd55d2c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_5ba46e61b1e97e7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มAmd64_5bafa90e83d5d9cff9e7af8311e96de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_db693d116d8c8971.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มAmd64_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_d864af741e0aafe9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มAmd64_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_7e6487815f6b5562.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มAmd64_ba90d4e0623100f86e772f05a4ce29de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_c4d62ef27d2251ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มAmd64_fed31bd9db1bcb9586a19a0ca947a18c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cf7c0422e0d08711.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,040
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_862436aa712598f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,566
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)06:19
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_86e217a58a1aaa34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,566
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)05:47
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)05:34
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)04:57
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_12006fe4f68480f92003411e23834107_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cfb0f7526dc9dfe3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มIa64_15467c5b352fb1e687ef953984fe7e4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_afe5b663fb4beec1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,038
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)08:02
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a073f1cb8c630be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,564
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)06:15
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac52017d1bb41fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,564
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)04:49
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)05:34
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,562
วัน (UTC)01-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)04:57
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2732840 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732840 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2732840

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com