N?ra prane?imo apie gaunamus pa?angesn? Lync 2010

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2735313 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
?i problema atsiranda, kai pokalbio lang? buvo suma?intas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite atnaujinim? paketas, skirtas "Lync 2010" d. 2012 m. spalio.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2735313 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 14 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Lync 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2735313 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2735313

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com