Identifikator ?lanka: 2737155 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje paket kumulativnih ispravki za Microsoft Lync Server 2010 koji je objavljen u oktobru 2012.

Ovaj ?lanak obuhvata slede?e informacije o paketu ispravki:
 • probleme koje paket hitnih ispravki re?ava.
 • preduslove za primenu paketa ispravki
 • da li morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene paketa ispravki
 • da li paket ispravki zamenjuje neki drugi paket ispravki
 • da li morate izvr?iti promene u registratoru
 • datoteke koje paket ispravki sadr?i

UVOD

Problemi koje ispravka re?ava

Ovaj paket ispravki re?ava probleme koji su dokumentovani u slede?im ?lancima Microsoft baze znanja (KB):
 • 2735322 Dostupna je ispravka za prikazivanje pozivnog broja za brojeve telefona izvan SAD u kontakt karticama u klijentu Lync 2010 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2739693 Status ?Prisustvo nepoznato? prikazuje se za kontakte korisnika nakon ?to instalirate ispravku 2571543 u klijentu Lync 2010 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2735313 Nema obave?tenja o dolaznom prenosu datoteke kada smanjite prozor razgovora u klijentu Lync 2010 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2735319 Korisni?ko ime koje je obuhva?eno URL adresom Lync sastanka na mre?i je neta?no kada je delegat konfigurisan (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ovaj paket ispravki re?ava i probleme koji su prethodno bili navedeni u slede?im ?lancima Microsoft baze znanja:
 • 2726382 MS12-066: Opis bezbednosne ispravke za Microsoft Lync 2010: 09.10.12. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2701664 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: jun 2012. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2670326 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: februar 2012. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2514982 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: Novembar 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2571543 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: jul 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2551268 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: maj 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Paketi kumulativnih ispravki za Lync 2010 koje su izdate u aprilu 2011.
  • Hitna ispravka koja je objavljena 26. aprila 2011.: 2540951 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  • Kumulativna ispravka koja je objavljena 4. aprila 2011.: 2496325 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

 • 2467763 Opis paketa kumulativnih ispravki za Lync 2010: januar 2011. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?enje

Informacije o paketu ispravki

Microsoft Download Center

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Lync.msp x86.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Lync.msp x64.
Datum izdavanja: Oktobar 2012.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Ne postoje preduslovi za instaliranje ovog paketa ispravki.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo da pokrenete ra?unar ako su odre?ene aplikacije koje zavise od klijenta Microsoft Lync 2010 pokrenute kada instalirate ovu ispravku. Na primer, morate ponovo da pokrenete ra?unar ako je Microsoft Office Outlook pokrenut dok instalirate ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova kumulativna ispravka menja slede?u kumulativnu ispravku koja je prethodno objavljena:
2726382 MS12-066: Opis bezbednosne ispravke za Microsoft Lync 2010: 09.10.12. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Informacije o registratoru

Ne morate da unosite promene u registrator da biste instalirali ovu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Ova ispravka mo?da ne sadr?i sve datoteke koje morate da imate da biste u potpunosti a?urirali proizvod na najnoviju verziju. Ova ispravka sadr?i samo datoteke koje su vam potrebne za re?avanje problema navedenih u ovom ?lanku.

Kada se ispravka instalira, globalna verzija ove ispravke ima atribute datoteke ili noviju verziju atributa datoteke koji su navedeni u slede?oj tabeli:
za Lync 2010 x86-izdanje:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appshapi.dll4.0.7577.43561,137,27228-Sep-1212:39x86
Appshcom.dll4.0.7577.4356281,19228-Sep-1212:39x86
Appshvw.dll4.0.7577.43561,896,54428-Sep-1212:39x86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1117:45Not applicable
Communicatorexe4.0.7577.435612,105,34428-Sep-1212:44x86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024-Mar-1211:42x86
File_cures.dll4.0.7577.4356393,31228-Sep-1212:38x86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.435651,82428-Sep-1212:39Not applicable
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.435631,87228-Sep-1212:39x86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228-Sep-1212:39x86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Jun-1212:59x86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-May-1208:01x86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024-Mar-1211:42x86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024-Mar-1211:42x86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224-Mar-1211:40x86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824-Mar-1211:42x86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224-Mar-1211:42x86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224-Mar-1211:42x86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43566,417,51228-Sep-1212:39x86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1117:43x86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Feb-1120:28x86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028-Sep-1212:44x86
Ucdll4.0.7577.435613,318,74428-Sep-1212:58x86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024-Mar-1211:42x86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-May-1203:39x86

Reference

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2737155 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Lync 2010
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfix KB2737155

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com