Failai yra sugadinta po to, kai j?s juos u??ifruoti ECC sertifikatams naudodami EFS funkcija Windows 7 arba Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2739159 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

1 Tema
?sivaizduokite toki? situacij?:
 • ?ifruojate aplank? Parankiniai (% userprofile%/Favorites) elipsin?s kreiv?s kriptografija (ECC) sertifikat? naudodami koduojam?j? fail? sistem? (EFS) funkcij? kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.
 • Galite ?traukti tinklalap?, kuriame yra nuorodos piktogram? (favicon.ico) ? aplank? Parankiniai.
 • Galite i? naujo paleisti kompiuter?.
Pagal ?? scenarij?, kai kurie simboliai tinklalapio failo tinklalapio prid?t?j? yra rodomi neteisingai. Be to, negalima pasiekti tinklalap? per fail? ? aplank? Parankiniai.
2 Tema
?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Du failai su ECC sertifikat? ?ifruojate naudodami EFS funkcij? kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2.
 • Galite kopijuoti vien? i? fail?, ir ?klijuokite fail?, kur? nukopijavote ? perra?yti kito failo.
 • Galite i? naujo paleisti kompiuter?.
Tokiu atveju sugadintas failas, ? kur? j?s tikriausia.

Pastabos
 • ECC yra vie?ojo rakto ?ifravimo b?das, kuriame galite naudoti nor?dami sukurti grei?iau, ma?esnio ir veiksmingesnio Kriptografiniai raktai.
 • ?ios problemos atsiranda tik tada, kai naudojate funkcij? EFS u??ifruoti failus aplank? ECC sertifikatams.
 • ?ie klausimai neb?na naudodami EFS funkcija ?ifruoti failus ir aplankus su RSA sertifikatus.

Prie?astis

Funkcij? EFS ?ifravimas u??ifruoja gabaliukus 512 bait? duomen? failo, ir kiekviena riek? yra 16 bait? iniciacijos Vektorius (IV). ?ifravimui naudojam? Advanced Encryption Standard (AES) ?ifravimo algoritmas ?ifro blokas susiejami (CBC) re?imu. ?ios problemos atsiranda nes pirm? 16 bait? kiekvien? 512 bait? riek? sugadintos i??ifravimo metu.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Kaip gauti ?i? kar?t?j? patais?

?i kar?toji pataisa yra galima i? "Microsoft Update" svetain?s:
http://Update.Microsoft.com
?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplitusi, ypatingos svarbos klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogas failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.171191,210,73631-Aug-201217:21x 86
NTFS.sys6.1.7600.213161,210,73631-Aug-201217:20x 86
NTFS.sys6.1.7601.179451,211,76031-Aug-201217:18x 86
NTFS.sys6.1.7601.221041,212,27231-Aug-201217:01x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.171191,656,68831-Aug-201218:02x 64
NTFS.sys6.1.7600.213161,680,24031-Aug-201218:19x 64
NTFS.sys6.1.7601.179451,659,76031-Aug-201218:19x 64
NTFS.sys6.1.7601.221041,687,40831-Aug-201217:57x 64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
NTFS.sys6.1.7600.171193,553,64831-Aug-201217:02IA-64
NTFS.sys6.1.7600.213163,553,64831-Aug-201217:09IA-64
NTFS.sys6.1.7601.179453,556,20831-Aug-201216:54IA-64
NTFS.sys6.1.7601.221043,557,23231-Aug-201216:46IA-64

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_17f4b32e327330a2fd2ea33d07dbefec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_397959f6c0050407.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis692
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_3224d4367283c12e1df948df721ba0e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_6d1d4b39a07876ae.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis692
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_e3073b3081ed777af47bf209f7550ea4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_4814395731906c71.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis692
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasX86_e468c7e9bdf07a234cff8bca053d9561_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_54310e4c44ec2354.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis692
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_a69715e87e02f01c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,508
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)17:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_a71db3bb97234108.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,508
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)17:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_a8592bc67b451464.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,508
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:56
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_a90ce01994435e55.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,508
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)17:23
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_044f76ed3d5c810a899826463f9c84e8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_f92a8d43de62fa91.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_7fc780bf6a7dd7a2fce0384108b295b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_56cdf7fd7eeb0060.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_8582a74e88483421d7f591f0f3ea5a06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_6efbfc795beb1c27.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_e304853851ed4ac79ce5221e486990c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_08b017440c5ca821.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis696
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_02b5b16c36606152.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,514
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:38
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_033c4f3f4f80b23e.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,514
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:43
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_0477c74a33a2859a.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,514
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:42
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_052b7b9d4ca0cf8b.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,514
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:21
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_23c0310ba068846ed9616a8a9a185732_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_2f225afab6589b42.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis694
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_2a0afb03db9b0f87c61e0862bd14fb2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_603be0ac0364d82f.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis694
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_2bd5c500da68d61c8634f2b449ded802_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_0fee982f603085d6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis694
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_999be73f05927d9174338976f9c75948_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_a23b3e42345bfa67.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis694
Data (UTC)02-Sep-2012
Laiko (UTC)08:13
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17119_none_a698b9de7e00f918.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,511
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21316_none_a71f57b197214a04.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,511
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:36
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17945_none_a85acfbc7b431d60.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,511
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:27
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_a90e840f94416751.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis14,511
Data (UTC)31-Aug-2012
Laiko (UTC)18:12
PlatformaNetaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 2739159 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2739159 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2739159

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com