T?i sao n?i dung macro trong Excel hi?n th? khng chnh xc? - EeeKB

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2740211 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Trong cac phn trc, chung ta a bit v cach s dung chc nng trang tinh macro tao danh muc va cach s dung chc nng Siu lin kt inh cu hinh lin kt cho danh muc.

Tuy nhin, khi ti m lai chc nng nay, cac chc nng trang tinh macro lin quan khng hoat ng na...

Vi chc nng trang tinh macro GET.WORKBOOK(1) hoat ng nh cac tinh nng macro, tai liu phai c lu inh dang nay: Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm), nh inh dang nay danh muc trang tinh co th hin thi binh thng trong ln m tip theo.

Bm vo nut "Lu" gc trn bn ph?i trong Excel.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814333


Li nhc "Khng th lu cac tinh nng sau trong s lam vic khng cha macro" se bt ln trong Excel. Vui l?ng b?m vo "Khng" ? ti?p t?c.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814334


Chon inh dang tp "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)" t hp tha xung "Kiu lu:" va lu inh dang nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814335


Tp ?nh d?ng *.xlsm.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2740217


Ngoai ra, khi s lam vic c m, Excel se hin thi macros theo mc inh. Danh muc trang tinh co th chi hin thi khi bm vao nut "Bt Ni dung".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814336Nu giai phap co hiu qua khng ging nhau, ban nn tim hiu Din an tim moi giai phap tuyt vi.

Chng ti hoan nghnh t?t c? cc nhn xet v ? xu?t c?a b?n!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2793668
Sau khi ban a trai nghim EeeKB, nu con thi gian, vui long chm im bai vit nay trong bang phan hi cui trang. Chng ti s? nh gi cao s? gip ? c?a b?n ? c?i thi?n c?a chng ti. Chung ti cung chao on moi xut hoc y tng hay trong phn "Nhn xet B sung". ( co giai phap nhanh hn cho s c cua ban, cac truy vn ky thut co th c a ra thao lun trong bai ng thich hp tai Cng ng Microsoft)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2740211 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com