Straipsnio ID: 2740483 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?Microsoft Word 2013? naudoja nauj? ir patobulint? i?d?stymo modul? bei suderinamumo re?im?, kad b?t? u?tikrinta, jog i?d?stymas b?t? suderinamas su skirtingomis ?Microsoft Word? versijomis.

Kai programa ?Word 2013? atidarote dokument?, sukurt? ankstesne ?Word? versija, dokumentas atidaromas suderinamumo re?imu. ?ioje situacijoje pavadinimo juostoje po dokumento pavadinimo yra ?[Suderinamumo re?imas]?.

Kai dokument? ?ra?ote nauju pavadinimu, ?Word 2013? paragina i?laikyti suderinamum? su ankstesn?mis ?Word? versijomis. Jei ?ioje situacijoje pasirenkate Gerai nor?dami atnaujinti ? naujausi? failo format?, galimi smulk?s i?d?stymo poky?iai. Jei dialogo lange spustelite mygtuk? Pateikti daugiau informacijos, atidaroma ?i ?Microsoft? svetain?:
Naudokite ?Word 2013? nor?dami atidaryti dokumentus, sukurtus ankstesn?mis ?Word? versijomis

Daugiau informacijos

?iame skyriuje i?vardijama keletas skirting? ?Word? versij? i?d?stymo poky?i?, jei naudojate suderinamumo re?im? arba jei ?ra?ote dokument? nauju ?Word 2013? fail? formatu.
 • Paveiksl?liai (vaizdai, fig?ros, teksto laukeli? grafikai, ?SmartArt? ir ?WordArt?)
  • Ankstesn?s ?Word? versijos leid?ia paveiksl?liams, kuriuose perkeltas tekstas, nupjauti puslapio kra?t? arba i?d?styti juos puslapio apatin?je para?t?je. ?Word 2013? pastumia paveiksl?lius, kuriuose perkeltas tekstas ? tame puslapyje ?jungiama parinktis Perkelti objekt? su tekstu. Jei paveiksl?liai perkeliami ? apatin? para?t?, ?Word 2013? nustumia paveiksl?lius ? tolesn? puslap?.
  • ?Word 2013? naudoja nauj? grafikos format?. Naujas formatas ?iek tiek pakei?ia ?e??li? dyd? ir kra?tini? plot?. 
  • ?Word 2013? kitaip i?d?sto tekst?, esant? prie paveiksl?lio.
 • Lentel?s
  • Ankstesn?se ?Word? versijose lenteli? viduje esantis tekstas sulygiuojamas su lenteli? i?or?je esan?iu tekstu. Programos ?Word 2013? lentel?se atsi?velgiama ? UI parametrus, o lenteli? viduje esantis tekstas n?ra lygiuojamas su lenteli? i?or?je esan?iu tekstu. Pagal numatytuosius parametrus programoje ?Word 2013? lenteles apriboja para?t?s.
  • ?Word 2013? gali ?iek tiek pastumti lenteles (numatytasis atstumas yra 0,2 cm (.08 col.)) ir susiaurinti. D?l tokio veikimo eilut?s bus perkeltos anks?iau. Tod?l langeliai paauk?t?ja ir puslapis galb?t perkeliamas anks?iau.
 • I?na?os
  • Pagal numatytuosius parametrus ?Word 2013? i?na?os i?d?stomos stulpeliais, kai dokumente yra keletas stulpeli?. Be to, i?na?os pradedamos pirmame puslapio stulpelyje nepaisant to, ar i?na?os nuoroda pasirodo pagrindiniame tekste. ?Word 2013? subalansuoja i?na?as i?na?? stulpeliuose.
 • Bendras i?d?stymas
  • ?Word 2013? stulpeli? balansavimo algoritmas yra pagerintas. ?is patobulinimas pakei?ia stulpeli? teksto i?d?stym?.
  • ?Word 2013? naudoja nauj? algoritm?, kad nustatyt? optimal? teksto lygiavimo ir eilu?i? perk?limo b?d?. Tod?l yra eilu?i? ir puslapi? perk?limo poky?i?.
Pastaba Daugiau informacijos, kaip atnaujinti ?Word 2013? i?d?stym? ir i?laikyti suderinamum? su kitomis ?Word? versijomis, ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Daugiau informacijos apie ?Word 2013? i?d?stymo naujinimus

Savyb?s

Straipsnio ID: 2740483 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 28 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter KB2740483

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com