การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาระหว่าง Word 2013 กับ Word รุ่นก่อนหน้านี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2740483 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Word รูปใช้เป็นเครื่องมือเค้าโครงใหม่ และปรับปรุงใหม่ และโหมดความเข้ากันได้เพื่อให้แน่ใจว่าเค้าโครงไม่สอดคล้องกันระหว่างรุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft Word

เมื่อคุณเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ใน Word 2013 เอกสารดังกล่าวจะเปิดขึ้นมาในโหมดความเข้ากันได้ ในสถานการณ์นี้ ชื่อของเอกสารในแถบชื่อเรื่องจะตามมาด้วย "การ[โหมดความเข้ากันได้]"

เมื่อคุณบันทึกเอกสารโดยใช้ชื่อใหม่ Word 2013 จะพร้อมท์ให้คุณรักษาความเข้ากันได้กับ Word รุ่นก่อนหน้านี้ ในสถานการณ์นี้ ถ้าคุณเลือก ตกลง เพื่อปรับรุ่นไปเป็นรูปแบบแฟ้มใหม่ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางอย่างอาจปรากฏขึ้นมาในเค้าโครง ถ้าคุณคลิกปุ่ม บอกฉันเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ คุณจะไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ใช้ Word 2013 เปิดเอกสารที่สร้างใน Word รุ่นก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนนี้จะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงบางอย่างระหว่างรุ่นที่แตกต่างกันของ Word ถ้าคุณใช้โหมดความเข้ากันได้หรือถ้าคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word 2013 แบบใหม่
 • รูปภาพ (รูปภาพ รูปร่าง แผน ภูมิ Textboxes, SmartArt และ WordArt)
  • Word รุ่นก่อนหน้านี้ที่อนุญาตสำหรับตัวเลขที่มีการตัดข้อความนำไปใช้กับบลีปิดขอบของหน้า หรือจัดตำแหน่งอยู่ขอบด้านล่างของหน้า แบบ Word pushes ตัวเลขที่มีการตัดข้อความที่นำมาใช้ และมีการย้ายวัตถุพร้อมกับข้อความตัวเลือกเปิดใช้งานการย้อนกลับไปหน้า ถ้าตัวเลขจะถูกย้ายไปยังขอบด้านล่าง รูป Word pushes ตัวเลขลงไปหน้าถัดไป
  • Word 2013 ใช้รูปแบบกราฟิกใหม่ รูปแบบใหม่จะเปลี่ยนขนาดของเงาและความกว้างของเส้นขอบเล็กน้อย
  • รูปคำ lays ออกข้อความที่อยู่ในตำแหน่งถัดจากตัวเลขแตกต่างกันไป
 • ตาราง
  • Word รุ่นก่อนหน้านี้จัดตำแหน่งข้อความภายในตารางให้ตรงกับข้อความที่อยู่นอกตาราง ในรูปของ Word ตารางเนื่องจากการตั้งค่า UI และไม่มีการบังคับให้ข้อความภายในตารางการจัดตำแหน่งข้อความออกไปนอกตาราง โดยค่าเริ่มต้น ตารางที่จำกัดตามกำไรเบื้องต้นในรูปของ Word
  • แบบ Word อาจเลื่อนตำแหน่งตารางเล็กน้อย (ยอดเงินค่าเริ่มต้นคือ .08 นิ้ว) และทำให้ตารางให้แคบลงได้ ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดเส้นแบ่งรุ่นก่อนหน้านี้ นี้ กลับ ทำให้ความสูงของเซลล์ และอาจทำให้เกิดการแบ่งก่อนหน้าหน้า
 • เชิงอรรถ
  • โดยค่าเริ่มต้น Word 2013 จะกำหนดตำแหน่งเชิงอรรถในคอลัมน์เมื่อเอกสารมีหลายคอลัมน์ นอกจากนี้ เชิงอรรถจะเริ่มต้นขึ้นในคอลัมน์แรกบนเพจซึ่งการอ้างอิงเชิงอรรถปรากฏขึ้นในเนื้อความอีกด้วย Word แบบสมดุลเชิงอรรถในเชิงอรรถคอลัมน์ต่าง ๆ
 • เค้าโครงโดยรวม
  • คอลัมน์ดุลอัลกอริทึมในรูปของ Word จะดีขึ้น การปรับปรุงนี้จะเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของข้อความในคอลัมน์
  • Word 2013 จะใช้อัลกอริทึมแบบใหม่ในการกำหนดวิธีดีที่สุดในการปรับแนวข้อความและตัวแบ่งบรรทัด ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแบ่งหน้าและบรรทัด
  • คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าเขตการใส่ยัติภังค์ในการใส่ยัติภังค์เชื่อมต่อกล่องโต้ตอบสำหรับเอกสารที่จะถูกบันทึกในรูปแบบแฟ้ม Word 2013
  • เมื่อคุณใช้การตั้งค่าขอบเขตของข้อความที่แสดงในแบบแฟ้มตัวเลือกขั้นสูงแสดงกล่องโต้ตอบสำหรับเอกสารที่บันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้ม Word 2013 ข้อความเส้นขอบ ล้อมรอบแต่ละย่อหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเอกสารอยู่ในโหมดความเข้ากันได้ เส้นขอบเขตข้อความที่จะแสดงรอบขอบของหน้า
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเค้าโครงใน Word 2013 และรักษาความเข้ากันได้กับ Word รุ่นอื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2740483 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤษภาคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2013
Keywords: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2740483 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2740483

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com