Nepavyksta paleisti ?Windows Movie Maker 2012?, kai kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, yra grafikos plok?t?, kuri palaiko tik ?DirectX 9?.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2741355 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, yra grafikos plok?t?, kuri palaiko tik ?DirectX 9?, ir j?s bandote kompiuteryje paleisti ?Windows Movie Maker 2012?. ?Windows Movie Maker 2012? paleisti nepavyksta.

Prie?astis

?i problema kyla d?l kreipties pa?eidimo, kylan?io D3d11.dll faile.

Sprendimas

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Microsoft Update?
?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?ios ?Microsoft Update? svetain?s:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad neb?t? neteis?tai pakeistas.

B?tinosios s?lygos.

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti viena i? toliau nurodyt? operacini? sistem?.
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, registre nereikia atlikti joki? pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? kompiuter? reik?s paleisti i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?io naujinimo versija ?diegia failus, turin?ius toliau pateiktoje lentel?je i?vardytus atributus. ?i? fail? data ir laikas nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas kompiuteryje rodomi vietos laiku, atsi?velgiant ? esam? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, fail? data ir laikas gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Pastabos apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? skirtus failus
Svarbu. ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? skirti naujinimai pateikiami tuose pa?iuose paketuose, ta?iau naujinim? u?klausos puslapyje naujinimai pateikiami prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l naujinimo paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite naujinim?, puslapyje pateikt? dalyje ?Windows 7? / ?Windows Server 2008 R2?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikomas kiekvienas naujinimas.
 • Failus, taikomus konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn) ir paslaug? grupei (LDR, GDR), galima identifikuoti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaug? grup?
  6.1.760 0.17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.21xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
  6.1.760 1.17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1.22xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • GDR paslaug? grup?se pateikiamos tik i?platintos ir pla?iai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti skirtos pataisos. LDR paslaug? ?akose yra ne tik i?platint? patais?, bet ir naujinim?.
 • Kiekvienoje aplinkoje ?diegiami MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai yra pateikti atskirame s?ra?e, esan?iame skyriuje ?Papildoma ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija?. MUM ir MANIFEST failai bei susiet? saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10level9.dll6.1.7600.17089490,49602-Aug-201217:05
D3d10level9.dll6.1.7600.21291490,49602-Aug-201218:48
D3d10level9.dll6.1.7601.17920490,49602-Aug-201216:57
D3d10level9.dll6.1.7601.22077490,49602-Aug-201216:53
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10level9.dll6.1.7600.17089574,46402-Aug-201217:55
D3d10level9.dll6.1.7600.21291574,46402-Aug-201217:56
D3d10level9.dll6.1.7601.17920574,46402-Aug-201217:58
D3d10level9.dll6.1.7601.22077574,46402-Aug-201217:48
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
D3d10level9.dll6.1.7600.17089743,42402-Aug-201216:42
D3d10level9.dll6.1.7600.21291743,42402-Aug-201216:40
D3d10level9.dll6.1.7601.17920743,42402-Aug-201216:35
D3d10level9.dll6.1.7601.22077743,42402-Aug-201216:38

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie terminologij?, susijusi? su programin?s ?rangos naujinimais, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildom? fail? informacija

Papildom? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija

Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File PropertyDescription
File nameX86_2374a06b3d5595e8e062166469866a5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_817aa930b15ec628.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameX86_833bf5ab4587d7a66e26b6fc3a8dcb5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_29d9d915a6d250ab.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameX86_b1c34328e138c44237265f5121eed88f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_42abd09f55a2eaa3.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameX86_bb7ce78972aa09f695abb6859ca9e612_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_521204fefacd2d3d.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_e338a78400e2b39a.manifest
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)17:36
File nameX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_e3af73f91a0fa1c4.manifest
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)19:14
File nameX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_e5570d21fde05add.manifest
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)17:30
File nameX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_e5b1729317206dd8.manifest
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)17:39
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File PropertyDescription
File nameAmd64_2374a06b3d5595e8e062166469866a5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_dd9944b469bc375e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_437b89d7b2f2d1588f2ac23568b43292_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_82f15d78614ffa8a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_48a67456009f8b9235723c4bf02db0b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_b90d0861382f1e75.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_5521b4cf79f67209d0c3ce0a74a41091_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_6064d4ef12087d70.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_66618a567fcb90515d787a98b130d36b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_5ac84b32eba47a16.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_8208f3d6587d2f696babf20654f8cd8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_f8996804b9aa1e27.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_833bf5ab4587d7a66e26b6fc3a8dcb5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_85f874995f2fc1e1.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_97b979d9d86ab9d4d978b38a1bc992a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_0214447818f87ce9.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_b1c34328e138c44237265f5121eed88f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_9eca6c230e005bd9.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_b7009a61360da8abb14aecaaf62947c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_fdca79d3ad8d88b8.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_bb7ce78972aa09f695abb6859ca9e612_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_ae30a082b32a9e73.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_f9f1c7a2c69cfca611a35ac046999070_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_2bf7f6059484ecc5.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_3f574307b94024d0.manifest
File versionNot applicable
File size2,241
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:27
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_3fce0f7cd26d12fa.manifest
File versionNot applicable
File size2,241
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)20:12
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_4175a8a5b63dcc13.manifest
File versionNot applicable
File size2,241
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:39
File nameAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_41d00e16cf7ddf0e.manifest
File versionNot applicable
File size2,241
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:23
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File PropertyDescription
File nameIa64_25382ca2733a128bd27ad5a273aecd75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_22ced7915318d3ba.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameIa64_56923349af77c8821b524bf4955527e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_270be3e9f47537d1.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameIa64_8e2bdb642e8b4166384427641aba9d9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_f6f36e0cd26e681e.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameIa64_ee35473025f9e8c6f9d8d9cfdea6b53e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_57683f52618654f1.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Aug-2012
Time (UTC)15:50
File nameIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_e33a4b7a00e0bc96.manifest
File versionNot applicable
File size2,240
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:27
File nameIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_e3b117ef1a0daac0.manifest
File versionNot applicable
File size2,240
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)20:09
File nameIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_e558b117fdde63d9.manifest
File versionNot applicable
File size2,240
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:15
File nameIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_e5b31689171e76d4.manifest
File versionNot applicable
File size2,240
Date (UTC)02-Aug-2012
Time (UTC)18:09

Savyb?s

Straipsnio ID: 2741355 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2741355

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com