Outlook สำหรับ Mac 2011 การค้นหาส่งกลับ "ผลลัพธ์ไม่ใช่" และจะไม่มีแสดงรายการงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2741535 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011 คุณได้รับข้อความ "ผลลัพธ์ไม่ใช่" เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาข้อความอีเมล หรือใช้ตัวกรองกับโฟลเดอร์ และจะไม่มีแสดงรายการงานในโฟลเดอร์งาน นอกจากนี้ เมื่อคุณค้นหารายการจดหมาย โดยใช้การค้นหาสปอตไลท์ดั้งเดิมของ Mac OS การค้นหาอาจไม่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 • การทำดัชนีการค้นหาสปอตไลท์ไม่สมบูรณ์
 • ชื่อรหัสประจำตัว Outlook ประกอบด้วยอักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายทับ (/)
 • ข้อมูลประจำตัว Outlook หรือหนึ่งในโฟลเดอร์หลักของถูกเพิ่มไปยังแท็บความเป็นส่วนตัวในสปอตไลท์
 • โฟลเดอร์ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ ~/Documents
 • ดัชนีการค้นหาสปอตไลท์เสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าคุณเพิ่งสร้าง Identity ใหม่ Outlook หรือบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือถ้าคุณเพิ่งนำเข้าข้อมูลใหม่จากแหล่งเช่นแฟ้ม PST หรือ OLM สปอตไลท์ทำดัชนีอาจไม่สมบูรณ์ ในกรณีนี้ Outlook แสดงข้อความ "ไม่ใช่ผลลัพธ์" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รอจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทำดัชนี และจากนั้น ค้นหาอีกครั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อรหัสประจำตัวของคุณมีไม่มีอักขระพิเศษ เช่นเครื่องหมายทับ (/) เมื่อต้องการดูชื่อที่คุณระบุในยูทิลิตี้การฐานข้อมูล Microsoft ค้างไว้ตัวเลือก และจากนั้น คลิกไอคอน Outlook ถ้ามีการระบุชื่อประกอบด้วยอักขระพิเศษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรหัสประจำตัว:
  1. เปิดโฟลเดอร์ผู้ใช้อีเมล 2011 Office ต่อไปนี้:
   ผู้ใช้ /<Username></Username>/ ผู้ใช้ เอกสาร/Microsoft ผู้ใช้อีเมล 2011 ของ Office ข้อมูล /
   แล้ว ตรวจสอบดูว่า มีข้อมูลเฉพาะตัวประกอบด้วยอักขระพิเศษใด ๆ
  2. เปลี่ยนข้อมูลประจำตัวที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษได้ โดยการเอาอักขระพิเศษ
  3. เปิดยูทิลิตี้การฐานข้อมูลของ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ค้างไว้ตัวเลือก และจากนั้น คลิกไอคอน Outlook ยืนยันว่า มีการเปลี่ยนชื่อรหัสประจำตัว
  4. เลือกข้อมูลประจำตัวที่มีชื่อถูกเปลี่ยนแปลง คลิกที่ไอคอนเกียร์ และจากนั้น คลิกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
 3. ตรวจสอบในระบบปฏิบัติการ Mac ว่า โฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft หรือหนึ่งในโฟลเดอร์หลักของจะไม่ถูกเพิ่มไปยังแท็บความเป็นส่วนตัวในสปอตไลท์ ถ้าโฟลเดอร์ของคุณข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft โฟลเดอร์ Outlook Identity หรือโฟลเดอร์แม่ใด ๆ จะแสดงอยู่ในแท็บนี้ สปอตไลท์ทำดัชนีตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์นี้ เอาตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จากแท็บความเป็นส่วนตัวในสปอตไลท์ และอนุญาตให้มีเวลาสำหรับสถานที่เก็บเหล่านี้เพื่อเสร็จสิ้นการทำดัชนี
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ Microsoft ผู้ใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ ~/Documents
 5. หากปัญหายังไม่ได้แก้ไข สปอตไลท์ดัชนีอาจเกิดความเสียหาย การจัดทำดัชนีดัชนีสปอตไลท์ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความสนับสนุน Apple ต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ Office 2011 Identity ไปยังแท็บความเป็นส่วนตัวและลบแล้ว
  HT2409 สปอตไลท์: วิธีการจัดทำดัชนีโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ข้อมูล
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาในสปอตไลท์หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ และ ถ้าคุณยอมให้มีเวลาเพียงพอสำหรับสปอตไลท์ทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Office สำหรับ Mac 2011 แล้วติดตั้งใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2398768 วิธีการที่จะเอา Office สำหรับ Mac 2011

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณค้นหาใน Outlook สำหรับ Mac 2011 บน Mac OS โปรดทราบต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการ Mac รวมถึงค้นหาสปอตไลท์ ระบบปฏิบัติการ Mac ควบคุมดัชนีของฮาร์ดดิสก์สำหรับการค้นหาสปอตไลท์
 • Outlook สำหรับ Mac 2011 อาศัยสปอตไลท์ค้นหาเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับข้อมูลของ Outlook
 • ตัวกรองใน Outlook สำหรับ Mac 2011 ยังอาศัยสปอตไลท์ค้นหาเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหา
 • งานใน Outlook สำหรับ Mac 2011 จะแสดง โดยใช้ตัวกรอง ตัวกรองเหล่านี้อาศัยค้นหาสปอตไลท์
 • สปอตไลท์ทำดัชนีอาจใช้เวลาหลายนาทีเมื่อข้อมูลใหม่ถูกนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับข้อความอีเมลใหม่
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2741535 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
Keywords: 
kbmt KB2741535 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2741535

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com