"13808" klaidos kodas kai VPN ry?? su pertraukomis nepavyksta kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ir Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2743978 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Diegiate tinklo adres? vertim? traversal (NAT-T) konfig?racijos tinklo aplinkoje.
 • J?s? nustatyt? ir interneto Key Exchange versija 2 (IKEv2) virtualaus priva?iojo tinklo (VPN) ry?? kompiuteryje, kuriame veikia viena i? ?i? operacini? sistem?:
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • NAT-T yra dislokuota VPN klient? ir VPN serverio pus?s.
Tokiu atveju VPN ry?? su pertraukomis nepavyksta. Be to, galite gauti 13808 klaidos kodas, kuris nurodo "ERROR_IPSEC_IKE_SA_REAPED" problema. Tod?l negalite atnaujinti ry?io kol serveris bus paleistas i? naujo.

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows 7 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai, yra labai svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
BFE.dll6.1.7601.22108496,12806-Sep-201216:29
Ikeext.dll6.1.7601.22108675,84006-Sep-201216:30
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNegalioja3,02806-Sep-201216:48
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006-Sep-201216:31
WFP.mofNegalioja82210-Bir-200921:32
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BFE.dll6.1.7601.22108706,56006-Sep-201218:00x64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108324,09606-Sep-201218:01x64
Ikeext.dll6.1.7601.22108855,55206-Sep-201218:02x64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNegalioja3,02806-Sep-201218:22Negalioja
Nshwfp.dll6.1.7601.22108832,00006-Sep-201218:03x64
WFP.mofNegalioja82210-Bir-200920:51Negalioja
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108216,57606-Sep-201216:30x86
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006-Sep-201216:31x86
WFP.mofNegalioja8222010-Lap-1223:57Negalioja
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BFE.dll6.1.7601.221081,074,17607-Sep-201212:17IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108566,27207-Sep-201212:18IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.221081,487,36007-Sep-201212:19IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNegalioja3,02807-Sep-201212:37Negalioja
Nshwfp.dll6.1.7601.221081,114,11207-Sep-201212:20IA-64
WFP.mofNegalioja82210-Bir-200920:57Negalioja
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22108216,57606-Sep-201216:30x86
Nshwfp.dll6.1.7601.22108657,92006-Sep-201216:31x86
WFP.mofNegalioja8222010-Lap-1223:57Negalioja
Pastabos apie ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? failo informacij?
Svarbu. Windows 8 ir Windows Server 2012 kar?tosios pataisos yra ?trauktos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? puslapyje pateikiama tik ?Windows 8?. Nor?dami gauti kar?t?j? patais? paket?, kuris taikomas vienai arba abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, pateikt? puslapio dalyje ?Windows 8?. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.2.920 0.20 xxx?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?RTMLDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai ? ? "papildoma failo informacija, skirta Windows 8 ir Windows Server 2012" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 8? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BFE.dll6.2.9200.20793473,60009-Aug-201305:04x86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827-Nov-201204:22x86
Ikeext.dll6.2.9200.20793679,93609-Aug-201305:04x86
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409-Aug-201305:05x86
BFE.dll6.2.9200.20793473,60009-Aug-201305:04x86
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827-Nov-201204:22x86
Ikeext.dll6.2.9200.20793679,93609-Aug-201305:04x86
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNegalioja2,92009-Aug-201305:53Negalioja
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409-Aug-201305:05x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BFE.dll6.2.9200.20793718,84809-Aug-201307:59x64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569378,88027-Nov-201204:25x64
Ikeext.dll6.2.9200.207931,071,10409-Aug-201308:00x64
Nshwfp.dll6.2.9200.20793888,83209-Aug-201308:00x64
BFE.dll6.2.9200.20793718,84809-Aug-201307:59x64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569378,88027-Nov-201204:25x64
Ikeext.dll6.2.9200.207931,071,10409-Aug-201308:00x64
Networksecurity-ppdlic.xrm-msNegalioja2,92009-Aug-201308:29Negalioja
Nshwfp.dll6.2.9200.20793888,83209-Aug-201308:00x64
Wfplwfs.sys6.2.9200.2079396,60009-Aug-201308:34x64
Fwpuclnt.dll6.2.9200.20569245,24827-Nov-201204:22x86
Nshwfp.dll6.2.9200.20793702,46409-Aug-201305:05x86

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasX86_da78431eb0212295b43a923252013020_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_12ac86761fc87142.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis704
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)13:56
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_cfc4276da1df0227.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis158,847
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)13:59
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_550db74224da1b3a83de3b71946ec907_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_8e391a3fa0b355f6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis708
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)13:56
Failo vardasAmd64_d6816054e67be2467716cb246ae4bc4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_91135e3da21e2635.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,058
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)13:56
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_2be2c2f15a3c735d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis154,831
Data (UTC)06-Sep-2012
Laiko (UTC)18:31
Failo vardasWow64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_36376d438e9d3558.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis94,348
Data (UTC)06-Sep-2012
Laiko (UTC)16:45
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_2c8e58d8ddd3595279e1ee35692afefe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_61a99affbcd83218.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,056
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)13:56
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_cfc5cb63a1dd0b23.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis154,828
Data (UTC)07-Sep-2012
Laiko (UTC)12:44
Failo vardasWow64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22108_none_36376d438e9d3558.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis94,348
Data (UTC)06-Sep-2012
Laiko (UTC)16:45

Papildoma fail? informacija Windows 8 ir Windows Server 2012

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,998
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_174733f93ffed6946d99bc0dfad4fc34_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_561dc08578530de4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis710
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_46a6c08aabb7e87564b007743c86e2e4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_53ccfa32883ecadd.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis704
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tinklas-saugumo-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_e331ffdc016cf6c5.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis98,336
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_ca4d4e11151836a3.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis93,475
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:51
PlatformaNegalioja
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_4051436a9f37a5f4c9f64491a6c14f47_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_720ce1211c832fa2.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis714
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_c250fd006dca1e27a59307db344aac67_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_a41ccfab7cca3f38.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,058
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tinklas-saugumo-winpe_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_3f509b5fb9ca67fb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis98,342
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_266be994cd75a7d9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis93,718
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis2,460
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja
Failo vardasWow64_microsoft-windows-tinklas-security_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20793_none_30c093e701d669d4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis16,196
Data (UTC)09-Aug-2013
Laiko (UTC)14:58
PlatformaNegalioja

Savyb?s

Straipsnio ID: 2743978 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2743978 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2743978

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com