ไม่คุณสามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 แฟ้มที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เมื่อเกิดการล้มเหลวของคลัสเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2745955 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดค่าการแจกจ่ายแฟ้มระบบ (DFS) รากแบบสแตนด์อโลนในคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกอย่าง น้อยหนึ่งโดยใช้ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวโหนดคลัสเตอร์สำหรับทรัพยากร DFS
 • คุณแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังราก DFS ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • เมื่อมีการล้มเหลวของคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้น คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์เครือข่ายที่แมปจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยใช้โพรโทคอลรุ่นของบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) 2
ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์เครือข่ายที่แมป นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ชื่อเรื่อง: ตำแหน่งที่ตั้งไม่พร้อมใช้งาน
เนื้อความ: เส้นทางของโฟลเดอร์ อ้างอิงไปยังตำแหน่งที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นบนฮาร์ดดิสก์ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หรือ บนเครือข่าย ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ใส่ดิสก์ หรือว่า คุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายของคุณ และลองอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงไม่สามารถหาตำแหน่ง ข้อมูลอาจถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

ไม่ นอกจากนี้คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อไดรฟ์เครือข่ายที่แมปหลังจากที่ล้มเหลวเกิดขึ้นจนกว่าคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และเข้าสู่ระบบในนั้นอีกครั้ง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลว

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ไมล์สโตนสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Srv2.sys6.1.7601.22100408,57627-Aug-201215:03x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Srv2.sys6.1.7601.22100795,64827-Aug-201214:23IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างมีราก DFS ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลัสเตอร์ล้มเหลว ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_7e2dd8ec6385acfd1f31815f306d93b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_91f2709ecd751224.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)07:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_38a2ea2726348462.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,657
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_83e31a6933e42e71e2742e6e836c57f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3b6f744eb67b1d74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)07:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_dc85f2996dd51c28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,656
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2745955 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2745955 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2745955

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com