อุปกรณ์มือถือเป็นระยะ ๆ สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2748176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) กับ Microsoft Exchange Online ใน Microsoft Office 365 ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถรับจดหมาย
การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว
ไม่สามารถรับจดหมาย
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อความ
ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากมีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ถ้าคุณใช้แผงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (ECP) เมื่อต้องการดูรายละเอียดโทรศัพท์มือถือ daevice หรือถ้าคุณเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกการซิงโครไนส์สำหรับอุปกรณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
AccessState:
ปฏิเสธการเข้าถึง
คอลัมน์การตั้งค่าการเข้าถึงโดยจะประกอบด้วย infosuch เพิ่มเติมเป็นดังนี้:
คำสั่งที่เหมือนกันมากเกินไป
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ดูแล Office 365 สามารถใช้ในการระบุปัญหานี้ใน ECP ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

เมื่ออุปกรณ์โมบายทำหน้าที่ในลักษณะที่สามารถส่งผลกระทบประสิทธิภาพของบริการแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน อุปกรณ์อยู่ในสถานะถูกปฏิเสธการเข้าถึงเป็นเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น นี้เกิดอุปกรณ์ส่งคำสั่งต่าง ๆ ของการซิงค์เหมือนกันมากเกินไปไปยังบริการสำหรับโฟลเดอร์เฉพาะในระยะสั้นมากขึ้น

แลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ได้ดำเนิน EAS การควบคุมปริมาณเพื่อจัดการ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถดู สถานะการเข้าถึงของอุปกรณ์โมบายเมื่อคุณใช้ ECP และวิธีการรวบรวมแฟ้มบันทึก EAS ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในขณะที่คุณสนทนาแก้ปัญหานี้ให้กับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ของคุณหรือบริษัทขนส่ง:
  1. เมื่อมีการซิงค์กันหน่วง อย่ากดซ้ำ ๆ กปุ่มซิงโครนัสบนอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกจากนี้ ไม่สลับโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว และซ้ำ ๆ ให้กดปุ่มเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกัน
  2. รออย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่คุณดำเนินการกระทำเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมปริมาณนี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติออก โดยบริการ
  3. สลับไปที่การซิงค์ด้วยตนเองเมื่อต้องการดูว่า ที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อ และซิงค์อุปกรณ์ของคุณกับกล่องจดหมาย การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณส่งคำสั่งเหมือนกันมากเกินไป
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ขนส่งเพื่อจับภาพ และตรวจทานล็อกอุปกรณ์

หากไม่สามารถแก้ปัญหา ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อรายงาน และตรวจสอบการตัดสินค้าจากคลังนี้

หมายเหตุ การใช้งานโพรโทคอล EAS บนอุปกรณ์ควบคุมความถี่ของคำสั่งที่ส่งไปยังบริการ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ ปรับปรุงไปยังอุปกรณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู รายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไปยังหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

รวบรวม EASlogs

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึก EAS ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2461792 วิธีเก็บล็อกอุปกรณ์ ActiveSync เพื่อแก้ปัญหาการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์โมบายและ Exchange แบบออนไลน์
คุณสามารถเปิดแฟ้มบันทึก โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad ในล็อกไฟล์ ค้นหาข้อผิดพลาด 503 ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  • ResponseHeaderร่วมกับAccessState: บล็อก
  • AccessStateReason: SyncCommandsหรือAccessStateReason : RecentCommands
โปรดทราบว่า ก่อนหน้านี้ ข้อผิดพลาดอุปกรณ์อาจส่งคำสั่งเดียวกันหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อาจส่งคำสั่งซิงค์ร่วมกับพารามิเตอร์ที่เหมือนกัน เช่นSyncKeyและCollectionId

ถ้าคุณตรวจสอบการประทับเวลา คุณสามารถดูคำสั่งที่ส่งหลายครั้งในรอบระยะเวลาสั้นที่สุด ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดบริการไม่พร้อมใช้ 503 บ่งชี้ว่า อุปกรณ์กำลังดำเนินการในลักษณะที่ทำให้การบริการแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันการควบคุมปริมาณเพื่อทำให้อุปกรณ์นั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2748176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365e o365a o365p o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade o365m kbmt KB2748176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2748176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com