อุปกรณ์โมบายเป็นระยะ ๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2748176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) กับ Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถรับจดหมาย
การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว
ไม่สามารถรับจดหมาย
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อความ
ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากมีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ถ้าคุณใช้ศูนย์ดูแล Exchange เมื่อต้องการดูรายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือถ้าคุณเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกการซิงโครไนส์สำหรับอุปกรณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
AccessState:
ปฏิเสธการเข้าถึง
ตั้งการเข้าถึงโดยคอลัมน์จะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้:
คำสั่งที่เหมือนกันมากเกินไป
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลระบบ Office 365 สามารถใช้ในการระบุปัญหานี้ในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

เมื่ออุปกรณ์โมบายทำหน้าที่ในลักษณะที่สามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของบริการแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน อุปกรณ์อยู่ในสถานะถูกปฏิเสธการเข้าถึงเป็นเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น นี้เกิดอุปกรณ์ส่งคำสั่งต่าง ๆ ของการซิงค์เหมือนกันมากเกินไปไปยังบริการสำหรับโฟลเดอร์เฉพาะในระยะสั้นมากขึ้น

ออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนมีการนำมาใช้ EAS การควบคุมปริมาณเพื่อจัดการ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู สถานะการเข้าถึงของอุปกรณ์โมบาย เมื่อคุณ usethe แลกเปลี่ยน admin จัดกึ่งกลาง และ วิธีการรวบรวม EAS ล็อก ดูในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในขณะที่คุณสนทนาแก้ปัญหานี้ให้กับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ของคุณหรือบริษัทขนส่ง:
  1. เมื่อมีการซิงค์กันหน่วงเวลา ไม่ซ้ำกดปุ่มตรงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกจากนี้ ไม่สลับโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว และซ้ำ ๆ ให้กดปุ่มเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกัน
  2. รออย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่คุณดำเนินการกระทำเพิ่มเติมเพื่อให้การควบคุมปริมาณจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ โดยบริการ
  3. สลับไปที่การซิงค์ด้วยตนเองเมื่อต้องการดูว่า ที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อ และซิงค์อุปกรณ์ของคุณกับกล่องจดหมาย การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณส่งคำสั่งเหมือนกันมากเกินไป
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ในเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ขนส่งเพื่อจับภาพ และตรวจทานล็อกอุปกรณ์

หากไม่สามารถแก้ปัญหา ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อรายงาน และตรวจสอบการตัดสินค้าจากคลังนี้

หมายเหตุ การใช้งานโพรโทคอล EAS บนอุปกรณ์ควบคุมความถี่ของคำสั่งที่ส่งไปยังบริการ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ การปรับปรุงใด ๆ ไปยังอุปกรณ์สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะถึงผู้ผลิตอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูรายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดู ดูข้อมูลอุปกรณ์มือถือสำหรับผู้ใช้.

รวบรวม EASlogs

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึก EAS ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2461792 วิธีเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกอุปกรณ์ ActiveSync เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์โมบายและการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
คุณสามารถเปิดแฟ้มบันทึก โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad ในล็อกไฟล์ ค้นหาข้อผิดพลาด 503 ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  • ResponseHeaderร่วมกับAccessState: บล็อก
  • AccessStateReason: SyncCommandsหรือAccessStateReason : RecentCommands
โปรดทราบว่า ก่อนหน้านี้ ข้อผิดพลาดอุปกรณ์อาจส่งคำสั่งเดียวกันหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อาจส่งคำสั่งซิงค์ร่วมกับพารามิเตอร์ที่เหมือนกัน เช่นSyncKeyและCollectionId

ถ้าคุณตรวจสอบการประทับเวลา คุณสามารถดูคำสั่งที่ส่งหลายครั้งในรอบระยะเวลาสั้นที่สุด ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดบริการไม่พร้อมใช้ 503 บ่งชี้ว่า อุปกรณ์กำลังดำเนินการในลักษณะที่ทำให้การบริการแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันการควบคุมปริมาณเพื่อทำให้อุปกรณ์นั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2748176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365e o365a o365p o365022013 o365m kbmt KB2748176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2748176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com