สร้าง OAB ล้มเหลวกับเหตุการณ์รหัส 9126, 9330 และ 9338 หรือ 9339 ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2751581 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณพยายามที่จะสร้างเป็นแบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB) ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ที่มีโดเมนหลายครั้ง ในสถานการณ์นี้ การดำเนินการล้มเหลว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeSA
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 9330
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
OABGen พบข้อผิดพลาด 8004010e (ภายในรหัส ID) การเข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ตัวควบคุมโดเมน สำหรับ '\Global รายการที่อยู่'
-สมุดรายชื่อ \Offline


เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeSA
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 9126
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
OABGen พบข้อผิดพลาด 8004010e ในขณะที่ทำการคำนวณในสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์สำหรับรายการที่อยู่ '\Global รายการที่อยู่' สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์นี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดไคลเอ็นต์
-สมุดรายชื่อ \Offline

นอกจากนี้ รหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeSA
วัน: วัน
รหัสเหตุการณ์: 9338
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
OABGen พบข้อผิดพลาด 8004010e ในขณะที่การคำนวณรายการที่อยู่แบบออฟไลน์สำหรับที่อยู่ของรายการ '\Global รายการที่อยู่' รายการที่อยู่แบบออฟไลน์นี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดไคลเอนต์
-สมุดรายชื่อ \Offline

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeSA
วัน: วัน
รหัสเหตุการณ์: 9339
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
ไดเรกทอรีที่ใช้งานตัวควบคุมโดเมนส่งกลับข้อผิดพลาด 8004010e ในขณะที่สร้างสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์สำหรับ '\Global รายการที่อยู่' ผู้รับล่าสุดที่ถูกส่งกลับ โดยไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่มีผู้รับ จะไม่มีสร้างสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์นี้
-สมุดรายชื่อ \Offline


หมายเหตุ รหัสข้อผิดพลาด "8004010e" สอดคล้องกับมีข้อผิดพลาด MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยวัตถุบางอย่างใช้จดหมายที่มีวัตถุที่ lingering หรือเชื่อมโยง lingering ในบางแอตทริบิวต์ ดังนั้น การสร้าง OAB แลกเปลี่ยนล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES

หมายเหตุ การเชื่อมโยง Lingering เป็นแอตทริบิวต์ที่ถูกเชื่อมโยงที่ประกอบด้วยการเฉพาะชื่อ (DN) ของวัตถุที่ไม่มีอยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2746164 คำอธิบายของ Update Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2), ข้อความเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างเป็น OAB เหตุการณ์นี้ช่วยในการตรวจสอบไดเรกทอรีที่ใช้งานจดหมายเปิดใช้งานวัตถุที่มีวัตถุที่ lingering หรือเชื่อมโยง lingering เหตุการณ์นี้คล้ายกับต่อไปนี้:

รหัสเหตุการณ์: 9414
แหล่งที่มา: MSExchangeSA
ไม่สามารถอ่านจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อย่าง น้อยหนึ่งคุณสมบัติสำหรับผู้รับ ' / o = สะพาย/ou =กลุ่มระดับผู้ ดูแล/cn =ผู้ รับ/cn =ผู้ใช้ 1' ใน '\Offline รายชื่อ - สะพาย' สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ได้


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2553698 แอตทริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเก่า หรือไม่ถูกต้องทำให้ความล้มเหลวในการสร้างอัตราแลกเปลี่ยนแบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB) และเหตุการณ์รหัส 9126, 9330 และ 9339 ร่วมกับรหัสข้อผิดพลาด Stop 8004010e เกิดขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์รหัส 9339, 9126 และ 9330 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
สร้าง OAB และเหตุการณ์รหัส 9339, 9126 และ 9330
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2751581 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2751581 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2751581

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com