คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ RDS ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ RDS โดยใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2752618 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บริการเดสก์ท็อประยะไกล (RDS) โดยใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ลแบบใช้ Secure Sockets Layer (SSL) เป็นชั้นความปลอดภัย
 • คุณกำหนดค่าแม่แบบใบรับรองของ SSL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ RDS และจากนั้น เซิร์ฟเวอร์ RDS ใช้ใบรับรอง SSL
 • ใบรับรองจะถูกเก็บถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ RDS
 • คุณได้พยายามที่ใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ RDS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ RDS
ในสถานการณ์นี้ ความพยายามในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คอมพิวเตอร์ระยะไกลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับเครือข่าย ซึ่งคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน

หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติสำหรับใบรับรอง SSL เมื่อใบรับรองป้อนรอบระยะเวลาการต่ออายุ ใบรับรองจะถูกเก็บถาวร และคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอใบรับรองใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุใบรับรองได้ ด้วยการเริ่มต้นใบรับรอง Microsoft Management Console (MMC) ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาใบรับรองที่ถูกใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ RDS, clik งานทั้งหมดแล้ว คลิกต่ออายุใบรับรองกับคีย์ใหม่.

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ไมล์สโตนสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับแฟ้มทั้งหมดที่สนับสนุนรุ่นที่เป็น x86 ของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Rdvghelper.exe1.1.0.082,94431-Aug-201215:36
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2210494,57631-Aug-201217:01
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2210479,21631-Aug-201217:01
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79231-Aug-201216:21x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104127,48831-Aug-201217:45x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22104115,05631-Aug-201217:57x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2210499,69631-Aug-201217:57x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sessenv.dll6.1.7601.22104253,44031-Aug-201216:37IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Aug-201216:50x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ลบใบรับรองต้นฉบับบนเซิร์ฟเวอร์ RDS แทนที่จะทำการเก็บถาวรในตอนแรก หรือ คุณสามารถลบค่าของรายการรีจิสทรีTemplateCertificateที่อยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้หลังจากเกิดปัญหา:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_02ecb371c6876ed91219ded827fd99ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_4dd9e1cecce4ad0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_b7cf55132c6e14ebe7d082313bfdcad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b155bd9862512a28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-rs-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_fd29c61e7779b5c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,961
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ts-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17a0bea5efecd7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,602
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:21
ชื่อแฟ้มX86_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_71cb66d1cd952562.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,730
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:19
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4c52129b57e87cc1eb04fca978cd172e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_6fa87896adaf9191.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม726
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_595bab7d7a701b8feb1882f83aac8b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_dab17e0c238d7f31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_afe2c5548f6c101f5698fb628d57587b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_485dae72b06a752b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม726
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_d26b6c5f0ca4ae8e32b34a7192f6d533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_9859c8aa829b96c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,094
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-rs-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_594861a22fd726f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,965
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:22
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ts-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_3d98a76e175c3eb5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,606
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:20
ชื่อแฟ้มAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_cdea025585f29698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,734
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ts-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,222
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:07
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_c9c1bc0057d1a1b09db939996d60e779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98132d9ef231b4dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,092
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ts-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17bafe05efcd67b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,604
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)18:11
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ts-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,222
วัน (UTC)31-Aug-2012
เวลา (UTC)17:07

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2752618 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2555 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752618 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2752618

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com