Bn c?nh cc ci ?t chuyn bi?t c?a MSI v B?m chu?t ? ch?y cc phin b?n c?a vn ph?ng 2013 khng ?c h? tr?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2753630 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

B?n c th? ci ?t chuyn bi?t Microsoft vn ph?ng nm 2013 b?ng cch s? d?ng cc phng php truy?n th?ng c?a MSI ho?c phng php B?m chu?t ? ch?y. M?c d b?n c th? ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng 2013 b?ng cch s? d?ng c? hai phng php, chng ti khng h? tr? thecoexistenceof hai vn ph?ng 2013 ci ?t chuyn bi?t trn cng m?t my tnh. Xin vui l?ng quy?t ?nh phng php ci ?t chuyn bi?t b?n mu?n cho vn ph?ng nm 2013, v sau lo?i b? ci ?t chuyn bi?t khc b?ng cch s? d?ngchng tr?nh v tnh nng m?c trong Panel iu khin.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2753630 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Bay 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
T? kha:
kbmt KB2753630 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2753630

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com