Windows 8 kliento ir Windows Server 2012 bendro prieinamumo specifini? naujinim? paketas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2756872 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SvarbusKB 2761094 ir KB 2764870 nukreipti ? ?io straipsnio (KB 2756872). Kai ?diegiate naujinimo paket? KB 2756872 Windows Update, KB 2761094 ir KB 2764870 ? diegti naujinimo paket? KB 2756872.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Windows 8 kliento ir Windows serverio 2012 bendrosios prieinamum? Update Rollup yra. ?is specifini? naujinim? paket? suteikia efektyvumo ir patikimumo patobulinimai rinkinys Windows 8. Mes rekomenduojame, kad taikote ?? specifin? naujin? kaip dal? savo reguliaraus technin?s prie?i?ros mar?rut?.

Daugiau informacijos

Atnaujinti informacij?

Kaip gauti naujinim?

?is atnaujinimas yra i? Windows naujinimas.
 • ?is naujinimas yra pateikiamas kaip svarbus naujinimas.
 • Jei pasirinksite, diegti naujinimus automati?kai (rekomenduojama) Windows naujinimo nustatymas, naujinimas automati?kai ?diegtas.
 • Jei kitos Windows Update parametrus, mes labai rekomenduoju nedelsiant ?diegti ?? naujinim?, per Windows Update.
Taip pat galite gauti atskiras naujinimo paket? per Microsoft Download Center. Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? ? Microsoft atsisiuntimo centro ir tada ie?koti KB2756872.

Patobulinimai

?iame naujinim? pakete yra ?i? na?umo ir patikimumo patobulinimai:
 • Didesnio energijos efektyvumo prat?sti baterijos veikimo laikas
 • Efektyvumo patobulinimai Windows 8 programas ir ekrane
 • Garso ir vaizdo atk?rimo vykdant daugel? scenarij?
 • Patobulinta programa ir tvarkykl?s suderinamumo su Windows 8
? ?? naujin? ?traukti Windows 8 ir Windows Server 2012 komponent? atnaujinimas KB 2749655. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2749655 Microsoft Security d?mesiui: Suderinamumo problemas pasira?ytas Microsoft dvejetainius failus

?inomos problemos

?ios ?inomos problemos gali kilti, kai ?diegiate ?? naujinim?:
 • KB7556872 negali b?ti ?diegtas ir bus ne si?lomas "Windows" naujinimu, jei turite ?i? tre?i?j? ?ali? programin? ?ranga ?diegta Windows 8 kompiuter?:

  Kingsoft Internet Security / Kingsoft Antivirus (versija 2012.SP4.0 arba anks?iau)
 • Kai i?jungti arba ?jungti Windows funkcija, kompiuteris gali reikalauti i? naujo. Pvz., ?is veiksmas gali b?ti reikalinga kai nuotolin?s prieigos arba i?jungti.
 • S?ranka gali pakabinti ar nebeatsakyti, jei ?iuo metu ?diegta tvarkykl? yra pasenusios arba nevisi?kai.

  Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  KB2777330 ?alinkite triktis diegiant KB2756872
 • Kai diegimas bus baigtas, galite pasteb?ti, kad kai kurios plytel?s ir piktogramos gali b?ti tr?ksta.

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, prisijunkite i? vartotojo abonemento ir v?l prisiregistruokite. Piktogramos ir plytel?s bus rodomi neteisingai.
 • Kai bandote paleisti vaizdo ?ra?us, kurie yra apsaugoti turin? tam tikruose ?renginiuose, filmai nevaidina.

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite naujinim? 2768703. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  2768703 Saugom? turinio atk?rimo klaidas Windows 8 ?diegus KB 2756872

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, jums turi b?ti ?diegta Windows 8 arba Windows Server 2012.

I? naujo paleiskite informacija

Kai pritaikote ?? naujinim?, perkrovus kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

S?ra?as fail?, kurie yra pateikti ?? naujinim? 2756872, spustel?kite ?? sait?:
http://Download.Microsoft.com/download/9/A/B/9AB8CA4D-FDB8-4F96-955B-7D400EDE92A1/File atribut? lentel?s atnaujinimas 2756872.csv
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2771075 Failo informacija, skirta atnaujinti 2756872Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2756872 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2756872 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2756872

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com