Kaupiamasis naujinimas, Office 2010 2012 m. spalio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2757117 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

2012 m. spalio, kaupiamojo naujinimo paketai yra naujausia kar?t?sias pataisas, esan?ias Microsoft Office 2010 ir Office 2010 serveri?.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja fix spaudai yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? naujinimo paket?. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame yra kar?tosios pataisos, jums reikia.

Sprendimas

Kaip gauti 2012 m. spalio Kaupiamasis naujinimas paketai

Palaikomos Kaupiamasis naujinimas pakuo?i? rinkinys dabar yra i? Microsoft. Ta?iau kiekvienos pakuot?s skirta spr?sti tik program?, kurios yra i?vardyti ?iame straipsnyje. Paketai taikomi tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paket?, kuriame yra kar?t?sias pataisas, esan?ias ?i? atnaujinim? pakuot?se.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka specifini? atnaujinim? paket?. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketus, kurie yra ?traukti ? 2012 m. spalio Kaupiamasis naujinimas

Nuoroda ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?, aptaria kiekviena kar?toji pataisa bus i?leistas straipsnis tampa prieinama. Gauti specifini? kar?t?j? patais?, registruojama ir papra?yti kar?t?sias pataisas blokuojamus ?ini? baz?s straipsnio numerio.

Daugiau informacijos apie Office 2010 klausimus, kurie yra ?tvirtinti, ?? kaupiam?j? naujinim?, spustel?kite toliau straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?ini? baz?s.

Office 2010 kliento atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Ace-x-none.msp
2760394 Apra?ymas Access 2010 kar?t?j? patais? paketo (ace-x-none.msp): spalio 30, 2012
Access 2010
Stislist-x-none.msp
2760390 Apra?ymas Access 2010 kar?t?j? patais? paketo (Stislist-x-none.msp): spalio 30, 2012
Access 2010
Excel-x-none.msp; Grafikas-x-none.msp; OArt-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp
2687607 Apra?ymas Excel 2010 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp; Grafikas-x-none.msp; OArt-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): spalio 30, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp; Grafikas-x-none.msp
2687606 Apra?ymas Excel 2010 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp): spalio 30, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2687559 Apra?ymas Excel 2010 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp): spalio 30, 2012
Excel 2010
InfoPath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp
2687563 Apra?ymas InfoPath 2010 kar?t?j? patais? paketo (Infopath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp): spalio 30, 2012
InfoPath 2010
Ogl-x-none.msp
2687609 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (Ogl-x-none.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
?rodymas-ro-ro.mxp
2760393 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (?rodymas-ro-ro.mxp): spalio 30, 2012
Office 2010
?rodymas-ja-jp.msp
2760392 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (?rodymas-ja-jp.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
GFX-x-none.msp
2760388 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (Gfx-x-none.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
Exppdf-x-none.msp
2687616 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (exppdf-x-none.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
Mso-x-none.msp
2760386 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (Mso-x-none.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
IME-ja-jp.msp
2687611 Apra?ymas Office 2010 kar?t?j? patais? paketo (ime-ja-jp.msp): spalio 30, 2012
Office 2010
Outlook-x-none.msp
2687608 Apra?ymas Outlook 2010 kar?t?j? patais? paketo (Outlook-x-none.msp): spalio 30, 2012
"Outlook 2010"
Outexum-x-none.msp
2687620 Apra?ymas Outlook 2010 kar?t?j? patais? paketo (Outexum-x-none.msp): spalio 30, 2012
"Outlook 2010"
PowerPoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2760404 Apra?ymas PowerPoint 2010 kar?t?j? patais? paketo (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): spalio 30, 2012
PowerPoint 2010
PowerPoint-x-none.msp
2687555 Apra?ymas PowerPoint 2010 kar?t?j? patais? paketo (Powerpoint-x-none.msp): spalio 30, 2012
PowerPoint 2010
Projektas-x-none.msp
2687612 Apra?ymas projekto 2010 kar?t?j? patais? paketo (projektas-x-none.msp): spalio 30, 2012
Projektas 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2687613 Apra?ymas SharePoint Workspace 2010 kar?t?j? patais? paketo (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): spalio 30, 2012
SharePoint Workspace 2010
Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2687556 Apra?ymas Word 2010 kar?t?j? patais? paketo (Word-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): spalio 30, 2012
Word 2010

Specifini? naujinim? SharePoint fondas 2010

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Projekto serverio-paketas
2687565 Apra?ymas Project Server 2010 kaupiamojo naujinimo paket? (projekto server-package): lapkri?io 15, 2012
PastabaDiegiant ?? paket?, jums bus taikomos visai atnaujinim? Project Server, SharePoint Server, ir SharePoint Foundation. ?is paketas apima visus taikomus atnaujinimus i? atskir? serverio naujinim? s?ra?e lentel?je "individuali? serverio atnaujinimai".
Project Server 2010
SharePoint server-package
2687564 Apra?ymas, SharePoint Server 2010 kaupiamojo naujinimo paket? (SharePoint server-package): lapkri?io 15, 2012
Pastaba Diegiant ?? paket?, jums bus taikomos visai atnaujinim? Project Server, SharePoint Server, ir SharePoint Foundation. ?is paketas apima visus taikomus atnaujinimus i? atskir? serverio naujinim? s?ra?e lentel?je "individuali? serverio atnaujinimai".
Serveris SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation server-package
2687566 Apra?ym? SharePoint fondas 2010 kaupiamojo naujinimo paket? (SharePoint Foundation server-package): spalio 30, 2012
SharePoint fondas 2010

Individuali? serverio atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Duetserver-x-none.msp
2760396 Apra?ymas duetas ?mon?s SharePoint ir SAP kar?t?j? patais? paket? (Duetserver-x-none.msp): lapkri?io 15, 2012
Duetas ?mon?s SharePoint ir SAP
Fsserver-x-none.msp
2760395 FAST Search Server 2010 for SharePoint kar?t?j? patais? paket? (Fsserver-x-none.msp) Apra?ymas: spalio 30, 2012
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp
2687562 Apra?ymas Office Online kar?t?j? patais? paketo (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): spalio 30, 2012
Office Online
Pjsrvwfe-x-none.msp
2687615 Project Server 2010 kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Pjsrvwfe-x-n?ra): spalio 30, 2012
Project Server 2010
WSS-x-none.msp
2687557 Apra?ymas SharePoint Foundation 2010 kar?t?j? patais? paketo (Wss-x-none.msp): spalio 30, 2012
SharePoint fondas 2010
Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp
2687619 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): lapkri?io 15, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp
2687610 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-XX-XX.msp): lapkri?io 15, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2687545 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp): lapkri?io 15, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
EMS-x-none.msp, Grs-x-none.msp, Grs_hosted-x-none.msp
2760391 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Spsmui-xx-xx.msp
2760389 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Spsmui-xx-xx.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Wdsrv-x-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp
2687617 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Coreservermui-xx-xx.msp
2687614 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Coreservermui-xx-xx.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Xlsrvwfe-x-none.msp
2687561 Apra?ymas Excel tarnyb? serveris SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Xlsrvwfe-x-none.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2687544 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Ppsmawfe-x-none.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010
Ifswfe-x-none.msp
2687618 Apra?ymas SharePoint Server 2010 kar?t?j? patais? paketo (Ifswfe-x-none.msp): spalio 30, 2012
Serveris SharePoint Server 2010

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos yra i?vardytos KB daiktai, atskiros pakuot?s.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2757117 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2757117 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2757117

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com