ปรับปรุงสะสม office 2010 สำหรับเดือน 2012 ตุลาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2757117 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับเดือน 2012 ตุลาคมประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด สำหรับ Microsoft Office 2010 และ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Office 2010

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้

การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 2012 ตุลาคม

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ แพคเกจที่นำไปใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะ ถ้าคุณกำลังไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอแพ็คเกจการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจการปรับปรุงเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงสะสมเดือน 2012 ตุลาคม

การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกเป็นบทความกลายเป็นพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยอ้างอิงหมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของ Office 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้

การปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
เอ x none.msp
2760394 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 การเข้าถึง (ace-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Access 2010
Stislist x none.msp
2760390 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (Stislist-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Access 2010
Excel-x-none.msp กราฟ-x-none.msp Oart-x-none.msp Oartconv x none.msp
2687607 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (Excel-x-none.msp กราฟ-x-none.msp Oart-x-none.msp Oartconv-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp กราฟ x none.msp
2687606 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (Excel-x-none.msp Graph-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Excel 2010
Excel x none.msp
2687559 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Excel 2010
Infopath x none.msp, Ipeditor x none.msp
2687563 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน InfoPath 2010 (Infopath x none.msp, Ipeditor x none.msp): 30 ตุลาคม 2012
InfoPath 2010
Ogl x none.msp
2687609 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (Ogl-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
พิสูจน์แถ ro.mxp
2760393 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (พิสูจน์แถ-ro.mxp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
พิสูจน์ ja jp.msp
2760392 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (พิสูจน์-ja-jp.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
Gfx x none.msp
2760388 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (Gfx-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
Exppdf x none.msp
2687616 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
Mso x none.msp
2760386 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (Mso-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
Ime ja jp.msp
2687611 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (ime-ja-jp.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office 2010
Outlook x none.msp
2687608 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Outlook 2010
Outexum x none.msp
2687620 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (Outexum-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Outlook 2010
Powerpoint x none.msp, Pptview x none.msp
2760404 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
PowerPoint 2010
Powerpoint x none.msp
2687555 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
PowerPoint 2010
โครงการ x none.msp
2687612 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
โครงการ 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2687613 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint 2010 พื้นที่ทำงาน (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint 2010 พื้นที่ทำงาน
Word x none.msp, Kb2428677 x none.msp
2687556 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2010 (Word x none.msp, Kb2428677 x none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Word 2010

การปรับปรุงสะสมสำหรับ SharePoint Foundation 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจ server ของโครงการ
2687565 คำอธิบายของแพคเกจการปรับปรุงโครงการ Server 2010 (โครงการแพคเกจ server): 15 พฤศจิกายน 2012
หมายเหตุด้วยการติดตั้งแพคเกจนี้ คุณจะใช้การปรับปรุงสะสมทั้งหมด สำหรับ Project Server สำหรับ SharePoint Server และ สำหรับ SharePoint Foundation แพคเกจนี้มีโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรายชื่อโปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในตาราง "โปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์"
โครงการ Server 2010
แพคเกจกับ SharePoint server
2687564 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Server 2010 (SharePoint server-แพคเกจ): 15 พฤศจิกายน 2012
หมายเหตุ ด้วยการติดตั้งแพคเกจนี้ คุณจะใช้การปรับปรุงสะสมทั้งหมด สำหรับ Project Server สำหรับ SharePoint Server และ สำหรับ SharePoint Foundation แพคเกจนี้มีโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรายชื่อโปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในตาราง "โปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์"
SharePoint Server 2010
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation-แพคเกจ
2687566 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Foundation 2010 (SharePoint Foundation server-แพคเกจ): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Foundation 2010

โปรแกรมปรับปรุงแต่ละเซิร์ฟเวอร์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
Duetserver x none.msp
2760396 คำอธิบายขององค์กร Duet สำหรับ SharePoint และ SAP แพ็คเกจ hotfix (Duetserver-x-none.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
องค์กร duet สำหรับ SharePoint และ SAP
Fsserver x none.msp
2760395 คำอธิบายแบบเร็วค้นหาเซิร์ฟเวอร์ 2010 สำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint (Fsserver-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
เซิร์ฟเวอร์การค้นหาอย่างรวดเร็ว 2010 สำหรับ SharePoint
Wacwfe x none.msp, Xlwacwfe x none.msp
2687562 คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (Wacwfe x none.msp, Xlwacwfe x none.msp): 30 ตุลาคม 2012
Office แบบออนไลน์
Pjsrvwfe x none.msp
2687615 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-ไม่มี): 30 ตุลาคม 2012
โครงการ Server 2010
Wss x none.msp
2687557 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Foundation 2010
Coreserver x none.msp, Wosrv x none.msp
2687619 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (Coreserver x none.msp, Wosrv x none.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp Wosrv-x-none.msp Coreservermui-xx-xx.msp Xx-Wosrvmui-xx.msp
2687610 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp Wosrv-x-none.msp Coreservermui-xx-xx.msp Wosrvmui-xx-xx.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver x none.msp
2687545 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
SharePoint Server 2010
Ems x none.msp, Grs x none.msp, Grs_hosted x none.msp
2760391 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (ems x none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Xx-Spsmui-xx.msp
2760389 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Spsmui-xx-xx.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Wdsrv x none.msp, Xlsrvwfe x none.msp
2687617 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe x none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Xx-Coreservermui-xx.msp
2687614 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Xlsrvwfe x none.msp
2687561 คำอธิบายของ Excel Services ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Xlsrvwfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Ppsmawfe x none.msp
2687544 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010
Ifswfe x none.msp
2687618 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
SharePoint Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นอยู่ในบทความ KB สำหรับแต่ละแพคเกจ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2757117 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2757117 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2757117

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com