โปรแกรมปรับปรุงจะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 ลงในโฮสต์ของ Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 KMS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2757817 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การปรับปรุงนี้ขยายบริการการจัดการคีย์ (KMS) สำหรับ Windows Vista สำหรับ Windows Server 2008 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 เพื่อเปิดใช้งานแบบองค์กรอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ของ Windows 8 และ Windows Server 2012

KMS ให้การสนับสนุนสำหรับการเปิดใช้งาน KMS ไคลเอ็นต์ต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Vista
KMS ใช้หมายเลขโฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานตัวเองบนโฮสต์ KMS และสร้างบริการเปิดใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมของคุณ การปรับปรุงนี้สนับสนุน KMS เพื่อเปิดใช้งาน สำหรับ Windows 8 และ สำหรับ Windows Server 2012 ให้ขยายออกไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-ตามรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

วิธีการติดตั้ง

ถ้าคุณมีโฮสต์ KMS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008 หรือ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการปรับรุ่น:
 1. ติดตั้งการปรับปรุงนี้ (อัปเด 2757817)
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนี้
 3. เมื่อต้องการติดตั้ง KMS โฮสต์คีย์ใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 8 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2012 รันคำสั่งต่อไปนี้:
  cscript จะ %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <KMS host="" key=""></KMS>
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ "คีย์โฮสต์ KMS" เป็นตัวยึดสำหรับคีย์การโฮสต์ KMS ใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 8 หรือ สำหรับการเรียกใช้ Windows Server 2012

  สิ่งสำคัญ คีย์ทุกโฮสต์ KMS ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของ Windows รุ่นอยู่ นอกจากนี้ หมายเลขโฮสต์ KMS ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของไคลเอนต์ Windows ไม่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows server และกลับกัน นี้เป็นจริงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดยกเว้นสำหรับ Windows Server 2003 ถ้าคุณติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคีย์โฮสต์นั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  0xc004f015: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ยังรายงานว่า ใบอนุญาตไม่ได้ติดตั้งไว้
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • คุณพยายามติดตั้ง Windows 7 KMS โฮสต์คีย์ (CSVLK) บนโฮสต์ KMS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows
  • คุณพยายามติดตั้งหมายเลขโฮสต์ KMS 8 ของ Windows (CSVLK) บนโฮสต์ KMS R2 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือโฮสต์ KMS Windows Server 2012
 4. การเปิดใช้งานคีย์โฮสต์ KMS ใหม่บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript จะ %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่ระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้ โดยโฮสต์ Windows 8 หรือ KMS Windows Server 2012 ดูส่วน "แผนสำหรับการเรียกใช้บริการการจัดการคีย์" ของเว็บเพจ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
วิธีการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้เป็นรุ่นที่ได้รับอนุญาตสำหรับไดรฟ์ข้อมูลของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)


หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีการติดตั้งชุดบริการที่เหมาะสม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การปรับปรุงนี้:
การปรับปรุงเกิดขึ้นกับระบบของคุณเท่านั้น

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรีจิสทรีนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2757817 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2757817 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2757817

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com