วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2758902 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

การแก้ไข

ดูโซลูชัน สำหรับ Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้

ดูโซลูชันสำหรับ Outlook 2010

ตรวจหา และการตั้งค่าอีเมอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะต้องทราบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ให้ไว้ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. คลิกการแฟ้ม แท็บ
 3. ในประเภทข้อมูลคลิกการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชีในรายการแบบหล่นลง
 4. บนแท็บอีเมลคลิกสร้าง
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่การกำหนดค่าบัญชีอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ในการบัญชีอีเม ส่วนที่อยู่ภายใต้Auto Account Setup:
  • ในการ ของคุณชื่อ กล่อง พิมพ์ชื่อเต็มของคุณ
  • ในการที่อยู่อีเม กล่อง พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

   หมายเหตุ:ISP ของคุณแสดงข้อมูลนี้
  • ในการผ่าน กล่อง พิมพ์รหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้
  • ในการพิมพ์รหัสผ่าน กล่อง พิมพ์รหัสผ่าน และจากนั้น คลิกถัดไป เพื่อเริ่มกระบวนการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติ

   Outlook จะพยายามกำหนดบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ Isp บางรายต้องมีอยู่อีเมลที่จะถูกป้อนลงในฟิลด์ชื่อผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook โดยอัตโนมัติให้ป้อนรหัสผ่านอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ"บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกกำหนดค่าไว้เรียบร้อยแล้วเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ กล่องโต้ตอบนี้บ่งชี้ว่า บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว
  • คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกปิด เพื่อดำเนินการตั้งค่าบัญชี

   หมายเหตุ:ถ้าการกำหนดค่าอัตโนมัติล้มเหลว คุณลักษณะการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติพยายามเชื่อมต่อ โดยใช้การเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัสลับ ถ้าวิธีการนี้ยังล้มเหลว แล้วบัญชีต้องถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตั้งค่าอีเมอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะต้องทราบที่อยู่อีเมล์ของคุณ รหัสผ่าน ขาเข้า ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายและชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออกที่มีให้โดยผู้ให้บริการการบริการของอินเทอร์เน็ต (ISP)

เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชีอินเทอร์เน็ตอีเมลด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่:
 1. คลิกกล่องกาเครื่องหมายชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือการตั้งค่าด้วยตนเองและจากนั้น คลิกถัดไป
 2. คลิกPOP หรือ IMAPและจากนั้น คลิกถัดไป
 3. ภายใต้ข้อมูลผู้ใช้ การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • ในการของคุณชื่อ กล่อง พิมพ์ชื่อเต็มของคุณ
  • ในการที่อยู่อีเม กล่อง พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณ

   หมายเหตุ:ISP ของคุณแสดงข้อมูลนี้

 4. ภายใต้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คลิกชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมีอยู่ในกล่องชนิดบัญชี ถ้าคุณเลือกPOP3 หรือIMAP ในการชนิดบัญชี กล่อง การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • ในการเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของ "mail.contoso.com" หรือ ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของอยู่ IP เช่น 172.12.0.0
  • ในกล่องเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกอักษรตัวพิมพ์เล็ก ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของ "mail.contoso.com" หรือ ชื่ออาจอยู่ในรูปแบบของอยู่ IP เช่น 172.12.0.0
 5. ภายใต้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • ในการชื่อผู้ใช้ กล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้มักจะเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลของคุณที่ด้านซ้ายของตัวสัญลักษณ์@ Isp บางรายต้องมีอยู่อีเมลที่ ดังนั้น กรุณาติดต่อ ISP ของคุณถ้านี้จำเป็นอยู่
  • ในการผ่าน กล่อง พิมพ์รหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้
  • ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จำรหัสผ่านของบัญชีอีเมล คลิกเลือกจำรหัสผ่าน กล่องกาเครื่องหมาย
 6. ถ้า isp ของคุณนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ โดยใช้การรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านรับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบ โดยใช้การรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบรหัสผ่าน
 7. คลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชี เมื่อคุณคลิกทดสอบการตั้งค่าบัญชีกระบวนการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
  • การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจะได้รับการยืนยัน
  • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP
  • คุณเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP3
  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ POP3 ต้องล็อกอินเป็นครั้งแรก Outlook ตั้งค่าตัวเลือกการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ
  • ส่งข้อความทดสอบ ข้อความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ Outlook ทำกับการตั้งค่าเริ่มต้น
 8. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตั้งค่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (สำหรับการกำหนดค่าของ Outlook ด้วยตนเอง)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณควรใช้เมื่อคุณกำหนดค่าบัญชีอีเมลของคุณทางอินเทอร์เน็ตใน Outlook และชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และขาออกที่แน่นอน รายการให้ไว้ที่นี่ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และอาจไม่ทันสมัย

ขาเข้า (POP3) ชื่อเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่า:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อผู้ให้บริการชื่อเซิร์ฟเวอร์พอร์ตSPASSLAuthRequired
AOLpop.aol110ปิดปิดใน
AT&T Yahoopop.att.yahoo.com995ปิดในใน
ตัวสร้างแผนภูมิpop.charter.net110ปิดปิดใน
Comcastmail.comcast.net995ปิดในใน
Coxหน้าต่างแบบผุดขึ้น.cox [แทรกภูมิภาค] .net110ปิดปิดปิด
Gmailpop.gmail.com995ปิดในใน
Junopop.juno.com110ปิดปิดปิด
แบบออนไลน์ของ Microsoftpop3.live.com995ปิดในใน
Netscapepop.3.isp.netscape.com110ปิดปิดใน
Netzeropop.netzero.com110ปิดปิดใน
Pacbellpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
PeoplePCpop.peoplepc.com110ปิดปิดใน
Qwestหน้าต่างแบบผุดขึ้น[ใส่รหัสรัฐ] .qwest .net110ปิดปิดปิด
Rogerspop.broadband.rogers.com110ปิดปิดใน
SBCGlobalpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
Swbellpop.att.yahoo.com995ปิดในใน
Verizonincoming.verizon.net110ปิดปิดใน
Yahoopop.mail.yahoo.com110ปิดปิดปิด


ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมาย (SMTP) ที่ส่งออกและการตั้งค่า:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อผู้ให้บริการชื่อเซิร์ฟเวอร์พอร์ตSPAAuthRequiredการเข้ารหัสลับ
AOLsmtp.aol.com587ปิดในไม่มี
AT&T Yahoosmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
ตัวสร้างแผนภูมิsmtp.charter.net25ปิดในไม่มี
Comcastsmtp.comcast.net587ปิดในTLS
Coxsmtp.cox [แทรกภูมิภาค] .net25ปิดปิดไม่มี
Gmailsmtp.gmail.com587ปิดในTLS
Junoauthsmtp.juno.com587ปิดปิดไม่มี
แบบออนไลน์ของ Microsoftsmtp.live.com587ปิดในTLS
Netscapesmtp.isp.netscape.com25ปิดปิดไม่มี
Netzeroauthsmtp.netzero.com25ปิดในไม่มี
Pacbellsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
PeoplePCsmtpauth.peoplepc.com587ปิดในไม่มี
Qwestหน้าต่างแบบผุดขึ้น[ใส่รหัสรัฐ] .qwest .net25ปิดปิดไม่มี
Rogerssmtp.broadband.rogers.com587ปิดในไม่มี
SBCGlobalsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
Swbellsmtp.att.yahoo.com465ปิดในSSL
Verizonoutgoing.verizon.net25ปิดในไม่มี
Yahoosmtp.mail.yahoo.com25ปิดปิดไม่มี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ คลิกตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

แท็บขั้นสูงในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมลช่วยให้คุณตั้งค่าแบบ POP3 และ SMTP พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ กำหนดว่า เซิร์ฟเวอร์ต้องมีช่องทางที่เข้ารหัสลับ และกำหนดการตั้งค่าการหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าการจัดส่ง

เซิร์ฟเวอร์จดหมายของ ISP บางแห่งต้องมีทั้งแบบ POP3 และเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่พอร์ตความปลอดภัย (SSL) เดี๋ยวนี้ โปรดติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้อีเมลคุณจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเหล่านี้

ตั้งค่าการจัดส่งที่ช่วยให้คุณอ่านข้อความ แต่ปล่อยให้ข้อความบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับเวลาที่ระบุ คุณลักษณะนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณใช้บัญชีอีเมเดียวกันจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง โดยค่าเริ่มต้น Outlook เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ และตั้งค่าขีดจำกัดเวลา 14 วันบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่สำเนาของข้อความจะถูกเอาออก ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อความบนเซิร์ฟเวอร์นี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
นอกจากนี้คุณสามารถเรียกดูวิธีใช้จาก คำตอบของ Microsoft ชุมชนออนไลน์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หรือ วิธีใช้ของ Windows และวิธีการหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสนับสนุน ตัวเลือกนี้


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2758902 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbmt KB2758902 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2758902

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com