อุปกรณ์บลูทูเมาส์หรือแป้นพิมพ์ล้มเหลวในการเชื่อมต่อใหม่หลังจากถูกปล่อยให้ว่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2758967 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากไม่ใช้อุปกรณ์บลูทูเมาส์หรือแป้นพิมพ์ของคุณบางครั้ง คุณอาจไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้งโดยไม่ต้องบูตเครื่องใหม่ระบบ หรือการเปิดปิด และกลับมาใช้งานวิทยุ Bluetooth ของคุณ บทความนี้ใช้กับอาการของคุณหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:1. คอมพิวเตอร์มีวิทยุบลูทู Broadcom ตามแบบ

2.ของอุปกรณ์บลูทูวิทยุมี "อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน" เปิดใช้งานคุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้ โดยการทำสิ่งต่อไปนี้:

Windows 8:

1. เลือก charm การค้นหา และพิมพ์ "ตัวจัดการอุปกรณ์"

2. เลือก "ตั้งค่า" "ตัวจัดการอุปกรณ์ "ควรแสดงรายการในผลลัพธ์ คลิบน "จัดการอุปกรณ์"

3. ในตัวจัดการอุปกรณ์ "บลูทูธ" ขยาย และเลือกวิทยุบลูทูธ

4. คลิกขวาบนวิทยุบลูทูธ และเลือกคุณสมบัติ

5. บนแท็บขั้นสูง รหัสผู้ผลิตจะเป็น 15 ถ้าวิทยุของคุณถูกใช้ Broadcom

6. บนแท็บการจัดการพลังงาน "อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน" อยู่ได้ถ้ามีการตรวจสอบ thecheckbox


Windows 7:

1.คลิก'เริ่ม' และพิมพ์ "ตัวจัดการอุปกรณ์"

2. คลิกบน "Device Manager" ในหน้าต่างผลลัพธ์

3. ในตัวจัดการอุปกรณ์ "บลูทูธ" ขยาย และเลือกวิทยุบลูทูธ

4. คลิกขวาบนวิทยุบลูทูธ และเลือกคุณสมบัติ

5. บนแท็บขั้นสูง รหัสผู้ผลิตจะเป็น 15 ถ้าวิทยุของคุณถูกใช้ Broadcom

6. บนแท็บการจัดการพลังงาน "อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน" อยู่ได้ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

สาเหตุ

การดำเนินการวิทยุ Bluetooth จะไม่ต่อจากสถานะพลังงานต่ำได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

บนแท็บขั้นสูงสำหรับคุณสมบัติของวิทยุ Bluetooth ของคุณ ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ HCI และ LMPถ้าเหล่านี้รุ่น 6.0 หรือสูงกว่า แล้วอัพเดเพื่อวิทยุรเวอร์ล่าสุดที่มีอยู่ โดยการตรวจสอบ Windows Update ถ้าไม่มีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับผู้ผลิตพีซีของคุณโดยใช้ไซต์การสนับสนุนของตนเอง

การเข้าถึง Windows Update:

Windows 8: เลือก charm การค้นหา และพิมพ์ "Windows Update" เลือก "ตั้งค่า" และคลิกที่ไอคอนโปรแกรม "Windows Update"

Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม แล้วพิมพ์ "Windows Update" คลิก "Windows Update" จากหน้าต่างผลลัพธ์ถ้าหมายเลขรุ่นของ HCI และ LMP 5.x หรือต่ำกว่า อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ "อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2758967 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbmt KB2758967 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2758967

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com