โฟลเดอร์ namespace DFS จะถูกลบออกหลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2761922 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการ Namespace ของการแจกจ่ายแฟ้มระบบ (DFS) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • รหัสจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ที่มีการกำหนดค่าภายในการตั้งค่าใน namespace เริ่มต้นแทนโฟลเดอร์ namespace DFS ที่สอดคล้องกันบนเซิร์ฟเวอร์
 • คุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ มีเปลี่ยนเวลาของระบบของเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องเสมือน เวลาของระบบของเครื่องเสมือนจะซิงโครไนส์กับโฮสต์คอมพิวเตอร์ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ

  หมายเหตุ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของระบบ มีบันทึกเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยเวลาของระบบก่อน และ หลังการเปลี่ยนแปลง ในบันทึกของระบบ
ในสถานการณ์นี้ DFS namespace โฟลเดอร์อาจถูกลบโดยไม่คาดคิด โดยไม่ได้ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ DFS Namespace ที่ไม่สามารถร้องขอการอ้างอิงสำหรับโฟลเดอร์ namespace DFS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของระบบในระหว่างการดำเนินการคำนวณเวลา DFS สำหรับโฟลเดอร์ scavenging ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมใช้งานการบริการ DFS Namespace เมื่อมีการเริ่มต้นบริการ DFS Namespace โปรแกรมสร้างจุดแยกวิเคราะห์ใหม่สำหรับการเชื่อมโยงทั้งหมดใน namespace นอกจากนี้การบริการยังลบใด ๆ จุดแยกวิเคราะห์ใหม่ที่อยู่ในเส้นทางที่ใช้ร่วมกันราก DFS และ namespace ไม่ใช่ของ ในระหว่างการเริ่มระบบของบริการและซิงโครไนส์รายชั่วโมง ทุกการเชื่อมโยงของจุดแยกวิเคราะห์ใหม่จะลงเพื่อเปลี่ยนเวลาประทับของจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ มีการเปรียบเทียบการประทับเวลาเหล่านี้ ด้วยเวลาเริ่มต้นของบริการ DFS Namespace ถ้าการประทับเวลาของจุดแยกวิเคราะห์ใหม่เป็นรุ่นที่เก่ากว่าเวลาเริ่มต้นของการบริการ จุดแยกวิเคราะห์จะถือเป็นออร์เฟิน และจะถูกลบ โดยบริการดังนั้น

เมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาของระบบก่อนจุดแยกวิเคราะห์ใหม่จะถูกตรวจสอบ แล้วโฟลเดอร์ DFS namespace ในขณะที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเก่ากว่าเวลาเริ่มต้นของการบริการ ดังนั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

หมายเหตุ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อัลกอริทึม scavenging สำหรับจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ไม่ต้องใช้การประทับเวลาสำหรับการตรวจสอบ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในหัวข้อนี้ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ด้วย นอกจากนี้ คุณต้องมีบริการ DFS Namespace ที่ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม ปรากฏแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,021แบบ 09-ม.ค.06:15ไม่เกี่ยวข้อง
Dfssvc.exe6.1.7600.21420377,856แบบ 09-ม.ค.03:12x 64
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,021แบบ 09-ม.ค.06:03ไม่เกี่ยวข้อง
Dfssvc.exe6.1.7601.22213379,392แบบ 09-ม.ค.05:36x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มต้นบริการ DFS Namespace บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0e45dd698c131a24de2cd70b3c9e5cb3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_b86548eb0b9dfd34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วันที่ (UTC)แบบ 09-ม.ค.
เวลา (UTC)17:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a234ee2d53d940400764706ee556ea24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_75320a548d2108e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วันที่ (UTC)แบบ 09-ม.ค.
เวลา (UTC)17:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21420_none_4bc7962576959e1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม48,622
วันที่ (UTC)แบบ 09-ม.ค.
เวลา (UTC)06:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22213_none_4dbbc3f573b13a1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม48,622
วันที่ (UTC)แบบ 09-ม.ค.
เวลา (UTC)06:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,221
วันที่ (UTC)แบบ 09-ม.ค.
เวลา (UTC)17:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2761922 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761922 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761922

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com