M t? c?a Office 2013 hotfix gi (Mso-x-none.msp): Thng t 12 thng 8 nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2768342 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Gi hotfix ny khng c?n c s?n do s? c? x?y ra khi b?n c? g?ng ? ci ?t chuyn bi?t gi b?n v nng.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cc v?n ? ?c c? ?nh trong gi hotfix Microsoft vn ph?ng nm 2013, ngy ngy 12 thng 8 nm 2013.

GI?I THI?U

V?n ? gi hotfix ny s?a ch?a

 • Lin k?t khng ho?t ?ng m?c tin th thoai ng?i dng khng th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? bn th? ba lu tr? trong vn ph?ng nm 2013.
 • B?n c Microsoft SkyDrive Pro ?c ci ?t chuyn bi?t trn m?t my tnh c ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng 2013. Tuy nhin, b?n khng th? lu m?t ti li?u t? nm 2013 ho?c m?t b?ng tnh Excel 2013 nh m?t t?p tin .htm ho?c .html m?c tin th thoai SkyDrive ?a phng c?a b?n.
 • Sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t m?t phn b sung COM trn m?t ?ng d?ng vn ph?ng nm 2013, phn b sung COM hi?n m?t h?nh ?nh bi?u t?ng trn m?t d?i ruy bng. Khi b?n b?m vo phn b sung COM, h?nh ?nh bi?u t?ng khng hi?n th? nh l r? rng nh m?t ?ng d?ng Office 2010.
 • B?n m? m?t th email c ch?a m?t b?ng tnh qu?n l? quy?n thng tin (IRM) trong Outlook 2013. Sau , b?n lu b?ng tnh vo ?a ?a phng c?a b?n. Trong t?nh hu?ng ny, b?ng tnh b? h?ng.
 • B?n m? m?t ti li?u IRM vn ph?ng nm 2013 ?c lu tr? trong m?t v? tr m?ng, v sau b?n ng?t k?t n?i m?ng. Trong t?nh hu?ng ny, b?n khng th? lu ti li?u vo ?a ?a phng c?a b?n. Ngoi ra, b?n khng nh?n ?c m?t thng bo lu th?t b?i.
 • Khi b?n thm nt ch?n m?t vo thanh cng c? truy c?p nhanh chng trong m?t ti li?u, cc nt ch?n m?t khng hi?n th? khi b?n m? cc ti li?u m?t l?n n?a.
 • Khi b?n xem tr?c m?t yu c?u g?p m?t trong m?c tin th thoai E-Mail rc, Outlook 2013 b?t ng? t?o m?t m?c l?ch trong l?ch c?a b?n.
 • B?n c Microsoft Lync 2013 ?c ci ?t chuyn bi?t trn m?t n?n t?ng Clover Trail, v sau b?n xem ngu?n d? li?u th? c?p video trong Lync 2013. Trong t?nh hu?ng ny, ngu?n d? li?u th? c?p video ?c hi?n th? ra tr?t t?.
 • Khi b?n m? m?t th email trong Outlook 2013 k?t n?i ?n m?t my ch? Microsoft Exchange 2007 ? ch? ? lu ?n, thng tin g?i trong th? kinh doanh l m?t tch.

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vo bi vi?t sau y s? ? xem cc Bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2768342 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? kha:
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2768342 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2768342

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com