SQL Server 2012 ประสบข้อผิดพลาดออกจำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2769594 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft SQL Server 2012 อาจมีข้อผิดพลาดออกจำเนื่องจาก มีการรั่วไหลของหน่วยความจำภายใน ในสถานการณ์นี้ ใช้หน่วยความจำ leaked โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยความจำที่MEMORYCLERK_SQLLOGPOOLที่ถูกใช้ภายในสำหรับกิจกรรมการล็อกธุรกรรม ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่หน่วยความจำของ_SQLLOGPOOL MEMORYCLERKถูกใช้ภายในสำหรับกิจกรรมการล็อกธุรกรรมดังต่อไปนี้:
  • AlwaysOn-จับภาพการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในแบบจำลองหลัก
  • AlwaysOn ทำกิจกรรมของผู้จัดการในแบบจำลองความพร้อมใช้งานรอง

ปัญหานี้อาจเป็น aggravated โดยไดรฟ์ข้อมูลของธุรกรรมที่จะมีการซิงโครไนส์บนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ของฐานข้อมูลความพร้อมใช้งาน สูง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL:
ไม่สามารถจัดสรรหน้า: FAIL_PAGE_ALLOCATION 8
ข้อผิดพลาด: 701 ความรุนแรง: สถานะ 17 : 107
มีหน่วยความจำระบบไม่เพียงพอในแหล่งทรัพยากร 'ภายใน' การเรียกใช้แบบสอบถามนี้
ข้อผิดพลาด: 701 ความรุนแรง: สถานะ 17 : 123
ไม่มีหน่วยความจำระบบไม่เพียงพอในแหล่งทรัพยากร 'PoolName' เพื่อเรียกใช้แบบสอบถามนี้
ข้อผิดพลาด: 701 ความรุนแรง: สถานะ 17 : 107 (Params:) ข้อผิดพลาดถูกพิมพ์ในโหมด terse เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในระหว่างการจัดรูปแบบ การสืบค้นกลับ ETW เป็นต้นการแจ้งเตือนจะถูกข้ามไป
ข้อผิดพลาด: 17312 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 1
SQL Server จะสิ้นสุดการระบบหรือพื้นหลังงาน HADR งานเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นใช้งาน (การตั้งค่าสถานะ 1)
3181 AppDomain (<appdomain>) ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการยกเลิกการโหลดเนื่องจากการไวต่อแรงกดหน่วยความจำ
ยกเลิกการโหลด AppDomain 3181 (<appdomain>)
ข้อผิดพลาด: 9602 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 1
การใช้งานระบบเริ่มต้น ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 28709 รัฐ 19 ล้มเหลว
ข้อผิดพลาด: 17300 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 1
เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่สามารถเรียกใช้งานระบบใหม่ อย่างใดอย่างหนึ่งได้เนื่องจากมีไม่เพียงพอ หน่วยความจำหรือจำนวนของรอบเวลาที่กำหนดเกินจำนวนสูงสุดอนุญาตให้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำเพียงพอ ใช้ sp_configure ด้วยตัวเลือก 'การเชื่อมต่อผู้ใช้' การตรวจสอบหมายเลขสูงสุดของการเชื่อมต่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ใช้ sys.dm_exec_sessions เพื่อตรวจสอบหมายเลขของเซสชัน รวมทั้งกระบวนการผู้ใช้ปัจจุบัน
ข้อผิดพลาด: 17312 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 1
SQL Server จะสิ้นสุดการระบบหรือพื้นหลังงาน HADR งานเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นใช้งาน (การตั้งค่าสถานะ 1)
ข้อผิดพลาด: 18054 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 1</appdomain></appdomain>
เมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server เป็นโฮสต์ของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความพร้อมใช้งาน SQL Server AlwaysOn การซิงโครไนส์ข้อมูลระหว่างแบบจำลองอาจล้มเหลว เมื่อต้องแก้ไขปัญหา คุณสามารถหยุด และเริ่มการทำงานของ sql SERVER

เมื่อเกิดเงื่อนไขออกจำ กลุ่มความพร้อมใช้งานอาจไม่สามารถผ่านแบบจำลองพร้อมรอง และแบบจำลองหลักเดิมอาจดำเนินการรับสวัสดิการข้อผิดพลาดจนกว่าจะหยุด และเริ่มบริการ กลุ่มความพร้อมใช้งานอาจไปอยู่ในสถานะที่ไม่รู้จักหรือคลี่คลาย และฐานข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มความพร้อมใช้งานอาจไม่สามารถเข้าถึง จนกว่าจะมีการเริ่มบริการ SQL ใหม่เมื่อต้องเพิ่มหน่วยความจำบันทึก

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งDBCC MEMORYSTATUSเมื่อความล้มเหลวในการเริ่มการสังเกตในการแสดงผลที่ใช้ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยความจำMEMORYCLERK_SQLLOGPOOLกิกะไบต์หน่วยความจำมาก ขึ้น ต่อไปนี้จะแสดงผลเป็นตัวอย่าง:
MEMORYCLERK_SQLLOGPOOL (โหน 0) KB
---------------------------------------- -----------
VM จอง 0
VM ที่กำหนด 0
เพจที่ถูกล็อกการปันส่วน 0
SM จอง 0
SM แซ 0
เพ 823544 การปันส่วน
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูจำนวนหน่วยความจำหน้าของปัญหา โดยการเรียกใช้แบบสอบถาม DMV ดังต่อไปนี้:
SELECT * FROM sys.dm_os_memory_clerks WHERE type='MEMORYCLERK_SQLLOGPOOL'
SELECT type, name, pages_in_bytes/ 1024 AS PMO_KB FROM sys.dm_os_memory_objects WHERE type like 'MEMOBJ_LOGPOOL%'
ปัญหาอื่นที่เป็นไปได้คือ ที่ SQL Server แบบสอบถามไม่สามารถรอRESOURCE_SEMAPHORE waittype เมื่อหน่วยความจำพูบัฟเฟอร์ไม่สามารถรับทันทีเนื่องจาก มีจำนวนผู้บริโภคพูล็อกสูง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้:
  • หน่วยความจำรั่วจะถูกแก้ไขในกลไกการอ่านล่วงหน้าภายในที่ใช้ในการค้นหาประเภทการล็อกธุรกรรมที่ใช้งาน โดย AlwaysOn และธุรกรรมล็อกเน้นในด้านกิจกรรมอื่น ๆ ใน SQL Server 2012
  • เมื่อมีหน่วยความจำไม่เพียงพอพร้อมใช้งาน SQL Server ปล่อยหน่วยความจำพูล็อกภายใน aggressively การกู้คืนจากความล้มเหลวของหน่วยงานความจำเพิ่มเติมอย่างสิ้นเชิง

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777772 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ติดตั้ง

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlmin.dll2011.110.2387.032,460,27219-ต.ค.-201205:25x 64
Sqlservr.exe2011.110.2387.0190,94419-ต.ค.-201205:01x 64
Sqlmin.dll2011.110.2387.026,515,93619-ต.ค.-201205:22x 86
Sqlservr.exe2011.110.2387.0160,22419-ต.ค.-201205:17x 86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2769594 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Keywords: 
kbtshoot kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2769594 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2769594

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com