ค้นหาใน outlook ส่งกลับรายการที่ตรงกันไม่พบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2769651 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้การค้นหาทันทีใน Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 หรือ Microsoft Outlook 2013 คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

หรือ อาจได้รับผลลัพธ์คาดไว้เพียงบางส่วน ถ้าคุณดูสถานะการทำดัชนีกล่องโต้ตอบใน Outlook คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้:

ผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากรายการยังกำลังถูกทำดัชนี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณรวมไว้สำหรับรายการที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา และมีการกำหนดค่าการค้นหาบนเดสก์ท็อปของ Windows (WDS) ดัชนีแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) หรือแฟ้มแบบออฟไลน์ข้อมูล Outlook (.ost)

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหาการค้นหาทันทีของ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ตรวจสอบว่า การจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์

Outlook 2007
ใน Outlook 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า การจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์แล้ว:
 1. ใน Outlook คลิกเครื่องมือการค้นหาทันทีและจากนั้น คลิกค้นหาทันที
 2. เมื่อMicrosoft Office Outlookกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คุณจะเห็นต่อไปนี้:

  Outlook ได้เสร็จสิ้นการจัดทำดัชนีรายการของคุณทั้งหมด
  มีการทำดัชนีรายการใหม่เมื่อมาถึง
  0 รายการที่เหลืออยู่ใน "กล่องจดหมาย -ชื่อผู้ใช้>"
  ส่วนที่เหลือข้ามกล่องจดหมายที่เปิดอยู่ทั้งหมด 0 รายการ
Outlook 2010 และ Outlook 2013
ใน Outlook 2010 และ Outlook 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า การจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์แล้ว:
 1. ใน Outlook คลิกในกล่องค้นหา
 2. คลิกแท็บการค้นหาคลิกเครื่องมือค้นหาและจากนั้น คลิกสถานะการทำดัชนี
 3. เมื่อปรากฏกล่องโต้ตอบสถานะการทำดัชนีคุณควรดูตัวอย่างต่อไปนี้:

  Outlook ได้เสร็จสิ้นการจัดทำดัชนีรายการของคุณทั้งหมด
  ส่วนที่เหลือที่จะจัดทำดัชนี 0 รายการ
ถ้า Outlook ได้เสร็จสิ้นการจัดทำดัชนีรายการของคุณทั้งหมด หมายเหตุรายการเหลือที่จะ จัดทำดัชนี รอ 5 นาที และจากนั้น ตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าจำนวนของสินค้าที่ไม่ได้ลด ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนต่อไปนี้

ตรวจสอบว่า ตัวเลือกการทำดัชนีถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

เมื่อมีการติดตั้ง Outlook ชนิดไฟล์.msg เชื่อมโยงอยู่กับIFilter ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ Office Outlook ตัวกรองนี้ทำให้รายการดัชนี WDS ซึ่งถูกเก็บไว้ในข้อมูล Outlook (.pst) และแฟ้มแบบออฟไลน์ข้อมูล Outlook (.ost) Outlook ใช้แฟ้มออฟไลน์ข้อมูล Outlook (.ost) ที่มีเฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่าโพรไฟล์การเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange บัญชีที่มีการเปิดใช้งานใช้โหมด Cached Exchange

ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook แล้ว เมื่อต้องการใช้การแลกเปลี่ยน บัญชีที่มีการเปิดใช้งานใช้โหมด Cached Exchangeหรือคุณ กำลังใช้บัญชีอีเมลไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แฟ้ม.pst ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า ตัวเลือกการทำดัชนีถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

 1. ออกจาก Outlook
 2. เปิดตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows 8:

  บนหน้าจอStartพิมพ์ตัวเลือกการทำดัชนีคลิกการตั้งค่าภายใต้การค้นหาและคลิกตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows Vista และ Windows 7
  :

  คลิกเริ่มชนิด ตัวเลือกการทำดัชนี ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกดEnter

  หมายเหตุหากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต

  ใน Windows XP:

  คลิกเริ่มคลิกตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'

  คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกการทำดัชนี

  หมายเหตุ ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภทคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาและจากนั้น เปิดตัวเลือกการทำดัชนี
 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการทำดัชนีคลิกขั้นสูง
 4. คลิกแท็บชนิดแฟ้ม
 5. เลื่อนลงมาจนกว่าคุณพบข่าวสารเกี่ยวกับในคอลัมน์นามสกุล
 6. ข่าวสารเกี่ยวกับคลิก
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะเปิดใช้งานตัวเลือกดัชนีคุณสมบัติและเนื้อหาของแฟ้ม
 8. คลิก ตกลง
 9. คลิกปิด

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลัมน์คำอธิบายตัวกรองแสดงIFilter ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ Office Outlook ถ้าคอลัมน์คำอธิบายตัวกรองไม่ต้องแสดงOffice IFilter ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ Outlook Windows Search บริการทำงานไม่ถูกต้องหรือ Microsoft Outlook ไม่สามารถติดตั้งตัวกรองอย่างถูกต้อง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้

ตรวจสอบว่า ข้อมูล Outlook จะรวมอยู่ในการจัดทำดัชนี

ส่วนนี้แสดงวิธีการที่ กำลังทำดัชนีข้อมูล Outlook จะตรวจสอบ กำลังพยายามใช้ Windows Search เพื่อค้นหาคำหรือวลีที่คุณคาดว่าจะค้นหาในข้อความอีเมล

หมายเหตุ การทดสอบนี้ใช้ไม่ได้กับ Outlook 2013 Outlook 2013 บล็อกความสามารถในการค้นหารายการ Outlook โดยใช้ Windows Desktop Search

ถ้าไม่มีข้อความอีเมลที่ถูกส่งกลับมา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มข้อมูล Outlook กำลังถูกทำดัชนี:
 1. ออกจาก Outlook
 2. เปิดตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows 8:

  บนหน้าจอStartพิมพ์ตัวเลือกการทำดัชนีคลิกการตั้งค่าภายใต้การค้นหาและคลิกตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows Vista และ Windows 7
  :

  คลิกเริ่มพิมพ์ตัวเลือกการทำดัชนีในกล่องเริ่มการค้นหาและจากนั้น กดEnter

  หมายเหตุหากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต

  ใน Windows XP:

  คลิกเริ่มคลิกตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'

  คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกการทำดัชนี

  หมายเหตุ ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภทคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาและจากนั้น เปิดตัวเลือกการทำดัชนี
 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการทำดัชนีโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าMicrosoft Outlookจะแสดงในคอลัมน์รวมสถานที่เก็บ
 4. ถ้าMicrosoft Office Outlookไม่มีอยู่ คลิกปรับเปลี่ยนและจากนั้น คลิกเพื่อเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Outlook
 5. คลิก ตกลง
 6. คลิกปิด
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ถูกกำหนดค่าให้ส่งกลับผลลัพธ์จากแฟ้มข้อมูลที่คาดไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Outlook 2007

 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. คลิกเครื่องมือคลิกค้นหาทันทีและจากนั้น คลิกตัวเลือกการค้นหา
 3. คลิกเพื่อเพิ่ม หรือลบแฟ้มข้อมูล
Outlook 2010 และ Outlook 2013

 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. คลิกในกล่องค้นหา
 3. คลิกแท็บการค้นหาคลิกเครื่องมือค้นหาและจากนั้น คลิกตำแหน่งที่ตั้งการค้นหา
 4. คลิกเพื่อเพิ่ม หรือลบแฟ้มข้อมูล

การตรวจสอบขอบเขตการค้นหา

ถึงแม้ว่าคุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อส่งกลับผลลัพธ์จากแฟ้มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ขอบเขตการค้นหาจำกัดการค้นหาเพิ่มเติม ขอบเขตการค้นหามีผลต่อการค้นหาทันทีที่คุณทำได้ เมื่อต้องการตรวจสอบขอบเขตการค้นหาสำหรับการค้นหาปัจจุบันของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
Outlook 2007
ใน Outlook 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบขอบเขตการค้นหา:
 1. ใน Outlook คลิกลูกศรแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากรายการจดหมายทั้งหมด
 2. คลิกเพื่อเพิ่ม หรือลบแฟ้มข้อมูล
Outlook 2010
ใน Outlook 2010 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบขอบเขตการค้นหา:
 1. ใน Outlook คลิกในกล่องค้นหา
 2. คลิกแท็บการค้นหา
 3. กลุ่มขอบเขตแสดงขอบเขตปัจจุบัน ซึ่งอาจใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รายการจดหมายทั้งหมด
  โฟลเดอร์ปัจจุบัน
  โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
  รายการ Outlook ทั้งหมด
Outlook 2013
ใน Outlook 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบขอบเขตการค้นหา:
 1. ใน Outlook คลิกในกล่องค้นหา
 2. คลิกแท็บการค้นหา
 3. กลุ่มขอบเขตแสดงขอบเขตปัจจุบัน ซึ่งอาจใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รายการจดหมายทั้งหมด
  โฟลเดอร์ปัจจุบัน
  โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
  รายการ Outlook ทั้งหมด

นอกจากนี้ Outlook 2013 ช่วยให้คุณเปลี่ยนขอบเขต โดยคลิกที่รายการแบบหล่นลงอยู่ถัดจากกล่องค้นหา

นอกจากนี้ outlook 2013 ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขอบเขตเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตเริ่มต้นใน Outlook 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กตัวเลือก
 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Outlookคลิกค้นหา
 3. ภายใต้ผลลัพธ์ตั้งค่าการรวมเฉพาะผลลัพธ์จาก:หนึ่งต่อไปนี้:

  โฟลเดอร์ปัจจุบัน
  โฟลเดอร์ปัจจุบัน กล่องจดหมายปัจจุบันเมื่อค้นหาจากกล่องขาเข้า
  กล่องจดหมายปัจจุบัน
  กล่องจดหมายทั้งหมด

การจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์

ถ้าการจัดทำดัชนีดูเหมือนว่าจะติดขัด และไม่สมบูรณ์ สร้างแค็ตตาล็อกการค้นหา สร้างแค็ตตาล็อก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ออกจาก Outlook
 2. เปิดตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows 8:

  บนหน้าจอStartพิมพ์ตัวเลือกการทำดัชนีคลิกการตั้งค่าภายใต้การค้นหาและคลิกตัวเลือกการทำดัชนี

  ใน Windows Vista และ Windows 7
  :

  คลิกเริ่มพิมพ์ตัวเลือกการทำดัชนีในกล่องเริ่มการค้นหาและจากนั้น กดEnter

  หมายเหตุหากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต

  ใน Windows XP:

  คลิกเริ่มคลิกตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'

  คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกการทำดัชนี

  หมายเหตุ ถ้า'แผงควบคุม'ในมุมมองประเภทคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาและจากนั้น เปิดตัวเลือกการทำดัชนี
 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการทำดัชนีคลิกปรับเปลี่ยนคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Outlook และจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการทำดัชนีคลิกขั้นสูง
 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูงคลิกสร้างใหม่
 6. คลิก ตกลง
 7. คลิกปิด
ถ้ามีการทำดัชนีเสร็จสิ้นโดยไม่รวมถึงแฟ้มข้อมูล Outlook ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือค้นหาทันทีของ Outlook

ถ้าการจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือ Windows Desktop Search

ข้อผิดพลาดในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน outlook

Outlook สามารถล็อกเหตุการณ์บางอย่างลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการค้นหา เมื่อต้องการดูข้อผิดพลาดเหล่านี้ eventvwr.msc เมื่อต้องการเริ่ม'ตัวแสดงเหตุการณ์'

เปรียบเทียบข้อผิดพลาดใด ๆ กับรายการต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสเหตุการณ์เหตุการณ์คำอธิบาย
29กล่องจดหมายการจัดดัชนีใหม่"ร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>กำลังถูกส่งให้ตัวทำดัชนีสำหรับเหตุผลต่อไปนี้: <reason> </reason>"

Outlook จะจัดดัชนีทั้งหมดใหม่กล่องจดหมาย หนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้จะแสดงรายการ:

เชื่อมต่อครั้งแรกให้ตัวทำดัชนี
กล่องจดหมายนี้ไม่เคยถูกใช้งานใน Outlook 2007 + ด้วยการเปิดใช้งานการทำดัชนี

ร้านค้าที่สร้างขึ้นใหม่
นี่คือจดหมายสร้างขึ้นใหม่

ดัชนีใหม่ ดันร้านค้าทั้งหมดอีกครั้ง
Outlook ตรวจพบตัวทำดัชนีแค็ตตาล็อกถูกตั้งค่าใหม่ มักเกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ด้านล่าง 31

MAPI เพจเริ่มต้นถูกลบ
ผู้ใช้ได้เลือกที่จะจัดดัชนีอีเมล Outlook ไว้ก่อนหน้านี้ หรือนี่คือครั้งแรกที่มีการเรียกใช้ Outlook สำหรับผู้ใช้
30กล่องจดหมายการกระทบยอดร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>จะถูกเชื่อมโยงกับตัวทำดัชนีสำหรับเหตุผลต่อไปนี้: <reason> </reason>"

Outlook มีการทริกเกอร์ "กระทบ" สำหรับกล่องจดหมายสำหรับเหตุผลให้ไว้ Outlook จะค้นหารายการทั้งหมดที่ไม่มีการทำดัชนีอยู่ในขณะนี้ และขอให้ตัวทำดัชนีการจัดทำดัชนีได้ หนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้จะแสดงรายการ:

ร้านค้าที่ถูกเปิดล่าสุด ด้วยรุ่นเก่ากว่า
มีการเปิดกล่องจดหมายนี้ครั้งล่าสุด โดยรุ่นก่อนหน้าของ Outlook ไปยังกล่องจดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงจัดดัชนีใหม่รอง necessitating เมื่อต้องการแก้ไข

ร้านค้าที่ถูกเปิดล่าสุดบนเครื่องอื่น
กล่องจดหมายถูกเปิดล่าสุดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หลังจากที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กลับ Outlook ที่จำเป็นในการค้นหาถ้ามีทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังกล่องจดหมาย

ทำดัชนีถูกปิดใช้งาน และการเปิด
การทำดัชนีของอีเมล์ได้ก่อนหน้านี้ถูกปิดใช้งาน หลังจากที่การเปิดใช้ Outlook ที่จำเป็นในการค้นหาถ้าใด ๆ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขณะที่การจัดทำดัชนีถูกปิดใช้งาน

กระทบยอดยู่ก่อนการอัพเกรด รีสตาร์ท
การกระทบยอดก่อนหน้านี้รันเมื่อ Outlook ปิดล่าสุด การกระทบยอดจะต่อที่ค้างไว้ในขณะนี้
31แค็ตตาล็อกใหม่ร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>ตรวจพบตัวสร้างแค็ตตาล็อก "

ดัชนีการค้นหาของ Windows (aka "แค็ตตาล็อก") ได้ถูกสร้างใหม่ การบังคับให้ Outlook ไปยังกล่องจดหมายทั้งหมด การจัดดัชนีใหม่ สามารถถูกทริกเกอร์ โดยผู้ใช้ไปที่ตัวเลือกการทำดัชนีใน'แผงควบคุม' และคลิกปุ่ม "สร้างใหม่" หรืออาจใช้ในเงื่อนไขที่ไม่ค่อยเมื่อแค็ตตาล็อกของตัวสร้างดัชนี unrecoverably เสียหาย
32จุดตรวจสอบแค็ตตาล็อกร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>ตรวจพบจุดตรวจสอบแค็ตตาล็อก "

Outlook ได้ตรวจพบจุดตรวจสอบได้จากการค้นหาของ Windows นี้เป็นเรื่องปกติและควรเกิดขึ้นเป็นประจำ (อย่างคร่าว ๆ ทุกวัน)
33ย้อนกลับจุดตรวจสอบร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>ตรวจพบการย้อนกลับจุดตรวจสอบแค็ตตาล็อก "

ค้นหาของ Windows ได้ Outlook เมื่อต้องการจัดดัชนีใหม่ค่าไซน์ลที่จุดสุดท้ายของแค็ตตาล็อก ทั้งหมดที่ร้องขอ ตัวทำดัชนีได้ถูกปิดลง uncleanly หรือพบความเสียหายเล็กน้อยการย้อนกลับ necessitating ถ้าทุกอย่างทำงานหมดหายป่วย ไม่มีรายการจดหมายจะหายไปเมื่อเสร็จสิ้นการย้อนกลับ
34ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ CSMไม่สามารถรับตัวจัดการขอบเขตการตระเวน มีข้อผิดพลาด =<error code=""></error>"

Outlook ไม่สามารถเข้าถึง APIs ค้นหา Windows ที่สามารถเข้าถึงการตระเวนขอบเขตการจัดการ (CSM); ข้อผิดพลาดที่นี่จะถูกสร้างขึ้น โดยตัวทำดัชนี และมักจะระบุ CSM เสียหาย necessitating สมบูรณ์ใหม่/ติดตั้งใหม่ของการค้นหาของ Windows เพื่อซ่อมแซม โดยปกติแล้วข้อผิดพลาด 0x00000001 บ่งชี้ CSM เสียหาย
35ข้อผิดพลาดในการค้นหา CSMล้มเหลวในการตรวจสอบว่า เก็บอยู่ในขอบเขตการตระเวน (ข้อผิดพลาด =<error-code></error-code>) "

Outlook สามารถเชื่อมต่อกับ CSM แต่ไม่ต้องถามว่า ร้านค้าที่ควรจะจัดดัชนี
36ป้อน backoff ข้อผิดพลาดOutlook ในการค้นหาพบข้อผิดพลาด และจะเป็นการชั่วคราวปิดใช้งานการทำดัชนีสำหรับร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>(ข้อผิดพลาด =<error-code></error-code>) "

Outlook ได้รับข้อผิดพลาดสำคัญจากการค้นหาของ Windows และปกป้องตัวเอง โดยการหยุดชั่วคราวกับสินค้าผลักดันให้ตัวทำดัชนี Outlook จะตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ด้วยตัวทำดัชนีเพื่อดูถ้ามีการล้างข้อมูลข้อผิดพลาด Outlook SP1 2007 เท่านั้น
37ออกจากข้อผิดพลาด backoffOutlook ในการค้นหามีการเปิดใช้งานการทำดัชนีสำหรับร้านค้า<mailbox-name></mailbox-name>"

Outlook ได้ตรวจพบว่า เหตุการณ์ backoff ข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ได้ถูกล้าง และจะดำเนินการทำดัชนีปกติ Outlook SP1 2007 เท่านั้น

หมายเหตุ เหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มีเฉพาะกล่องจดหมาย ดังนั้น พวกเขาอาจคูณล็อกเวลา หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละกล่องจดหมายเมาท์ นอกจากนี้ บางเหตุการณ์มีรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะที่เป็นประโยชน์ duing ตรวจแก้จุดบกพร่อง เหตุการณ์ 36 และ 37 ถูกบันทึกไว้ใน Outlook 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า เท่านั้นแม้ว่ายัง RTM 2007 Outlook (นำออกใช้ที่การผลิต) และพบลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน

เปิดใช้งาน Outlook บันทึกการค้นหา

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบใน Microsoft Outlook ค้นหา ตั้งค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ในเลขฐานสิบหก:
เส้นทาง:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\xx.0\Outlook\Search

ที่ xx.0 มี 12.0 สำหรับ Outlook 2007, 14.0 สำหรับ Outlook 2010 และ 15.0 2013 Outlook
DWORD:EnableLogging
ค่า: ffff0000

แฟ้มบันทึกจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

%TEMP%\outlook logging\

คุณอาจดูล็อกไฟล์สำหรับบัญชีทั้งหมดหรือแฟ้มข้อมูลในโปรไฟล์ Outlook รายการต่อไปนี้มีคำอธิบายของแฟ้มบันทึก:

Outlookost.log - ที่Outlookสามารถเป็นชื่อใด ๆ ที่จัดเก็บ เช่นโฟลเดอร์เก็บถาวร นี่คือข้อผิดพลาดการทำดัชนี filefor ล็อกมีประโยชน์มากที่สุด
Outlook.ost-qp.log - ล็อกไฟล์นี้มีประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อผิดพลาดในขณะทำแบบสอบถาม
Outlook.ost-reconciliation.log - ล็อกไฟล์นี้แสดงรายละเอียดงานที่ดำเนินการในระหว่าง proceess การกระทบยอดใน Outlook
SemThing.log - แฟ้มบันทึกนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของแบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา Outlook ค้นหา แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ค้นหาทันทีจะค้นหาสินค้า
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/instant-search-is-not-finding-items-HA010198085.aspx

ค้นหาแบบดิจิทัลที่เซ็นชื่อ หรือเข้ารหัสลับอีเมล

เนื่องจากวิธี Outlook แพคเกจเนื้อความของข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรือเข้ารหัสลับ ข้อมูลซองจดหมายเท่านั้นที่สามารถทำดัชนี ใน Outlook 2007 เนื้อความของเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่เซ็นชื่อ และอีเมลที่ไม่ได้ทำดัชนีข้อความที่เข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม Outlook 2010 และ Outlook 2013 ดัชนีเนื้อความของข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลถ้ามีใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับที่เครื่องหมายยกเลิกการเลือก นี้ไม่นำไปใช้กับข้อความที่เซ็นชื่อแบบทึบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/redir/XT010335711.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2769651 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbmt KB2769651 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2769651

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com