การปรับปรุงกองบริการจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2771431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงกองการบริการที่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไข
ฉบับที่ 1
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8 ประสบการใช้งาน CPU สูงเมื่อทำงานกับการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของ Windows Update นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องของการสแกนจะนานกว่า
ปัญหา 2
รายการ CBS ที่ซ้ำกันถูกบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ CBS เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8 เรียกใช้การสแกนความเกี่ยวข้องของ Windows Update อัตโนมัติ

หมายเหตุ เส้นทางของแฟ้มบันทึก CBS เป็น C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
ปัญหา 3
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเริ่ม Windows Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับ Adobe Flash Player ใน Internet Explorer (อัปเด 2755399)
 • คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งของการดำเนินงานต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ไม่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม และทำ การติดตั้งการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุม
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงอื่น และจากนั้น คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ การปรับปรุงจะไม่ติดตั้ง นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0X80004004 (E_ABORT)
ปัญหาที่ 4
เมื่อคุณติดตั้งทั้งหมดโปรแกรมควบคุมเดตล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 จะไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมบางระบบโปรแกรม (ตัวอย่างเช่น Acpi.sys) ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
systemdrive: \Windows\System32\drivers\
หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นไดรเวอร์ ให้คลิกขวาแฟ้มโปรแกรมควบคุม คลิก คุณสมบัติแล้ว คลิก รายละเอียด แท็บ
ปัญหาที่ 5
สมมติว่า คุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการบริการบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ถ้าการปรับปรุงการบริการประกอบด้วยการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียง), การดำเนินการบริการที่ล้มเหลว และคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงการบริการ
การตัดสินค้าจากคลัง 6
สมมติว่า ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหลายเนื่องจากความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 นอกจากนี้ คุณไม่สามารถติดปรับปรุงอื่น ๆ ที่ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้ว่าความล้มเหลวที่ได้รับการแก้ไข ถ้าคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "CBS_E_SOURCE_MISSING"
ปัญหาที่ 7
สมมติว่า คุณพยายามติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันร่วมกับ Microsoft SharePoint หรือลูกค้าผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2012 ในกรณีที่เงื่อนไขบางอย่างเกี่ยวกับเวลา การดำเนินการติดตั้งล้มเหลว ย้อนกลับ และเริ่มระบบใหม่ในการวนซ้ำไม่สิ้นสุด

หมายเหตุ บทบาทของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันมีการติดตั้ง โดยใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มบทบาทเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องมือให้บริการของการปรับใช้รูปภาพและการจัดการ (DISM)
ปัญหา 8
เมื่อการปรับปรุงสำหรับคุณลักษณะ Windows "ลักษณะการทำงานบนอุปสงค์" (ตัวอย่างเช่น ใน.NET Framework 3.5) ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะที่ไม่สามารถเปิดใช้งาน

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น 3.5 Framework .NET ถูกปิดใช้งาน ใน Windows 8 และ ใน Windows Server 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกลักษณะการทำงานตามสั่ง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นทั่วไปของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ความจำเป็นสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่จะนำออกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่กระจายอยู่ทั่วไป สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Globalinstallorder.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,240,50906 2012 ก.ค.20:06ไม่เกี่ยวข้อง
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wcmtypes.xsdไม่เกี่ยวข้อง1,04706 2012 ก.ค.20:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
X86_installedไม่เกี่ยวข้อง906 2012 ก.ค.19:47ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wbemcore.dll6.2.9200.164551,207,29610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455555,52010 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Sppinst.dll6.2.9200.16455631,80810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Tssdisai.dll6.2.9200.16455144,38410 2012 พฤศจิกายน04:22ไม่เกี่ยวข้อง
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Amd64_installedไม่เกี่ยวข้อง906 2012 ก.ค.20:18ไม่เกี่ยวข้อง
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cbscore.dll6.2.9200.164551,152,00010 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455212,48010 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455249,34410 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cmiv2.dll6.2.9200.164553,293,18410 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,21610 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Drupdate.dll6.2.9200.16455243,71210 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Drvstore.dll6.2.9200.16455703,48810 2012 พฤศจิกายน04:20x 64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Globalinstallorder.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,240,50906 2012 ก.ค.20:42ไม่เกี่ยวข้อง
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455239,61610 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410 2012 พฤศจิกายน04:21x 64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455196,09610 2012 พฤศจิกายน04:23x 64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010 2012 พฤศจิกายน04:23x 64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,45610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Securebootai.dll6.2.9200.164553276810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Smiengine.dll6.2.9200.16455894,46410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455460,80010 2012 พฤศจิกายน04:23x 64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Tiworker.exe6.2.9200.16455187,90410 2012 พฤศจิกายน04:23x 64
Wcmtypes.xsdไม่เกี่ยวข้อง1,04706 2012 ก.ค.20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Wcp.dll6.2.9200.164552,809,85610 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wdscore.dll6.2.9200.16455272,38410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410 2012 พฤศจิกายน04:22x 64
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455380,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemcore.dll6.2.9200.16455924,16010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16455395,77610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Sppinst.dll6.2.9200.16455510,46410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cbscore.dll6.2.9200.16455996,86410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16455180,73610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455103,93610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cmiv2.dll6.2.9200.164552,156,03210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Dpx.dll6.2.9200.16455250,36810 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Drupdate.dll6.2.9200.16455192,51210 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Drvstore.dll6.2.9200.16455549,37610 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Globalinstallorder.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,240,50906 2012 ก.ค.20:06ไม่เกี่ยวข้อง
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410 2012 พฤศจิกายน04:21x 86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16455200,70410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16455195,58410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645572,70410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Securebootai.dll6.2.9200.1645536,86410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645596,76810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Smiengine.dll6.2.9200.16455700,92810 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010 2012 พฤศจิกายน04:22x 86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16455380,92810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Timezoneai.dll6.2.9200.1645567,58410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Tiworker.exe6.2.9200.16455185,85610 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wcmtypes.xsdไม่เกี่ยวข้อง1,04706 2012 ก.ค.20:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wcp.dll6.2.9200.164552,169,34410 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wdscore.dll6.2.9200.16455225,79210 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Wrpint.dll6.2.9200.1645548,64010 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810 2012 พฤศจิกายน04:23x 86
X86_installedไม่เกี่ยวข้อง906 2012 ก.ค.19:47ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e61ba36864779d46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_84e1f7448e3a2c33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_27387b0dc53caa20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_40b7eaa9fcd2b1cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,489
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,181
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,841
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,568
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_047fc1869133fe0fe7c6b6080966d574_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_68b371c7495f5a37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1a81c6a4337aed8fca8637e466c94182_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_eedc73162c8ed635.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2c8bb76f9febbbb8b8fdcceeb56b573d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_b24cfb3951be4eb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_47e5c85c91e7d829fbe4ab51cac1e488_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3bef9f16164e900b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ae07618fffb1c430c6d61771b47fca08_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_599fc78e18626e7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e7d411e0f80c1b065320144ce96227d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_423a3eec1cd50e7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eda147c0f30394fd1ce1d9d92c41bb2f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_e10092c846979d69.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f5709b39f52fe8f380e03ef592058b03_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_835716917d9a1b56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f70ba229d305bfbec9676617db621db8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9cd6862db5302303.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)12 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_177630b7952aaacc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,491
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_f28d9e302e736058.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,183
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_9770872bb4c86684.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,843
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_51523796a75f2144.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,187
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_624a7aa150f57306.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,580
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_bb579533dccd3996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,489
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_966f02ac7615ef22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,181
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_3b51eba7fc6af54e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,841
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16455_none_062bdf1d989801d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,568
วัน (UTC)10 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2771431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ธันวาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2771431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2771431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com