การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับเว็บและสื่อประสบการณ์การใช้งานการปรับรุ่นจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2774223 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับเว็บและสื่อประสบการณ์การใช้งานการปรับรุ่นจะพร้อมใช้งาน การปรับปรุงนี้ปรับปรุงเว็บ และสื่อปรับประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของ Windows 8 นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีสถานะล่าสุดความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์ และโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เสนอการปรับปรุงความเข้ากันได้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 หรือ Windows Server 2012

ดำเนินการปรับรุ่น

การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้อาจทริกเกอร์การดำเนินการต่าง ๆ เมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของ Windows 8 ต่อไปนี้เป็นการดำเนินการทั่วไปที่อาจจะถูกทริกเกอร์:
 • บล็อกการปรับรุ่น

  ทำให้บล็อกการปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ที่อาจทำการปรับรุ่น Windows 8 ล้มเหลว Windows 8 ใส่บล็อคการปรับรุ่นบนแอพลิเคชันของบุคคลสามที่เท่านั้นถ้าผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่จะดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น
 • ฮาร์ดบล็อค

  จะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 เมื่อไม่ได้ใส่ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้ คุณไม่สามารถเรียกใช้แอพลิเคชันหลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows 8 จะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นที่เท่านั้นถ้าผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ซอฟต์บล็อค

  จะสร้างซอฟต์บล็อคบนโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพของแอพลิเคชัน การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • บล็อกโปรแกรมควบคุม

  การดำเนินการนี้อาจบล็อกโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows 8
 • บล็อกการปรับรุ่นที่สามารถติดตั้งใหม่

  การดำเนินการนี้อาจบล็อคการปรับรุ่นเป็น Windows 8 เพื่อทำการปรับรุ่นต่อไป คุณต้องถอนโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุม หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 8 โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมอาจทำได้อย่างถูกต้องเมื่อโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมถูกติดตั้งใหม่
 • ติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น

  การดำเนินการนี้ช่วยให้กระบวนการปรับรุ่นเพื่อรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์หลังจากการปรับรุ่น

การเปลี่ยนแปลงในการปรับรุ่นการทำงานเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์อาจพบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงความเข้ากัน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่อาจจะเคลื่อนย้ายเมื่อคุณปรับปรุง ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงความเข้ากันได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์ลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงมีผลต่อการตั้งค่าสื่อหรือไม่มีผลต่อการตั้งค่าเว็บหรือไม่
โทรทัศน์แบบดิจิทัล DiXiM iVDR รุ่นภาษาญี่ปุ่น V 1.0.0.0ผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นใช่ใช่
Worry-ฟรีธุรกิจ V 2010 การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง 6ผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น ใช่ใช่
ความปลอดภัย worry ฟรีธุรกิจ V 7 ขั้นสูงผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น ใช่ใช่
รีจิสทรี Mechanic V 11.1.0.188 ผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นใช่ใช่
AVG ป้องกันไวรัส 2012ผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นใช่ใช่
เครื่องมือ pro 9ผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นใช่ใช่
โปรแกรมควบคุมบลูทู Atherosผู้ใช้ที่มีการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นใช่ใช่
ผู้สร้างสื่อการกู้คืน TOSHIBAแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น ไม่ใช่ใช่
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว'ตัวจัดการ' V 1.00.1201.2201แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น ไม่ใช่ใช่
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว'ตัวจัดการ' V 1.00.1201.0601แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
Comodo V ป้องกันไวรัส 5.10.31649.2253 การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Comodo V ป้องกันไวรัส 5.8.16726.2131การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่
Norton ป้องกันไวรัส 2012 V 19.0.0.128การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่
V ญี่ปุ่น FlyFolder 4.0.0.5การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่
V ญี่ปุ่น FlyFolder 4.0.0.4การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่
โทรทัศน์แบบดิจิทัล DiXiM iVDR รุ่นภาษาญี่ปุ่น V 1.0.0.0การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่
รีจิสทรี Mechanic V 11.1.0.188 การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Clearwire V 2.00.0043การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
AVG ป้องกันไวรัส 2012การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ใช่

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงต่อไปนี้:
2739459 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับประสบการณ์การทำให้เว็บและสื่อการอัพเกรด

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นทั่วไปของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88231 2012 ต.ค.8:59
Sysmain32.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,411,26631 2012 ต.ค.8:59
Sysmain64.sdbไม่เกี่ยวข้อง223,39431 2012 ต.ค.8:59
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88631 2012 ต.ค.8:57
Sysmain32.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,411,26631 2012 ต.ค.8:57
Sysmain64.sdbไม่เกี่ยวข้อง223,39431 2012 ต.ค.8:57
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2774223 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2774223 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2774223

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com