การรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนขององค์กรจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2775511 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ข้อสังเกต

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 2732673 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการถดถอยในไฟล์ Rdbss.sys เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดตั้งการปรับปรุง 2732673 จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2732673 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ถูกหน่วงเวลาเขียนล้มเหลว" เมื่อแฟ้ม.pst จะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 2728738 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการถดถอยในไฟล์ Profsvc.dll เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดตั้งการปรับปรุง 2728738 จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2728738 คุณพบเมื่อคุณพยายามล็อกออนเข้าสู่ Windows 7 โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาว
หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 2878378 นำออกใช้อีกครั้งในเดือน 11 พฤศจิกายน 2013 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการถดถอยในไฟล์ Advapi32.dll เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ติดตั้งการปรับปรุง 2878378 จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2878378 สร้างข้อความ "ความล้มเหลวของฮาร์ทบีท" และจากนั้น จะเข้าสู่สถานะอย่างใน Windows Server 2008 R2 SP1 OpsMgr 2012 หรือ OpsMgr 2007 R2
Rdbss.sys, Profsvc.dll และ Advapi32.dll รุ่นปรับปรุงแล้วจะมีอยู่ในแค็ตตาล็อก Microsoft Update หลังจากที่คุณป้อนลงในฟิลด์การค้นหาแต่ละหมายเลขบทความ KB กล่าวบนเว็บไซต์ Microsoft แค็ตตาล็อกการปรับปรุงด้วย ต่อไปนี้จะมีการเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้า URL สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2732673
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2728738
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2878378

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) -ตาม และ Windows Server 2008 R2 SP1 บนคอมพิวเตอร์ การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วย 90 ฮอตฟิกซ์ที่เปิดตัวหลังจาก SP1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เวอร์ชั่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุงที่รวมประสิทธิภาพและระบบความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ขึ้นอยู่ เราขอแนะนำให้ คุณใช้การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งการบำรุงรักษาทั่วไปของคุณ และสร้างกระบวนการสำหรับคอมพิวเตอร์ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ ยกเลิกนี้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เข้าร่วมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ เป็นหลัก ดังนั้น การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะจากแคตาล็อก Microsoft Update คุณยังสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 ในสภาพแวดล้อม nonenterprise หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนค่าสะสม ระบบอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์

การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Windows ไคลเอนต์ระบบแฟ้มระยะไกล คอมโพเนนต์เหล่านี้มีดังนี้:
  • เว็บหน้าที่ถูกแจกจ่ายและการกำหนดรุ่น (WebDAV)
  • ไคลเอ็นต์ DFSN
  • เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
  • การออฟไลน์แฟ้มและโฟลเดอร์ (CSC)
  • ไคลเอนต์ SMB
  • เปลี่ยนเส้นทางไดรฟ์ที่กำหนดบัฟเฟอร์ระบบย่อย (RDB)
  • ผู้ให้บริการ UNC หลาย (MUP)
 • ปรับปรุงคอมโพเนนต์โพรโทคอล SMB Service และ TCP การปรับปรุงเหล่านี้ทำงานร่วมกับการปรับปรุงอื่นเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ขึ้นอยู่

  หมายเหตุ
  • เมื่อต้องการใช้ประโยชน์เต็มนี้ปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ Windows 7 ที่เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมบนไคลเอนต์ Windows 7 นอกจากนี้ ติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสมนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 พิสูจน์ตัวจริงของไคลเอนต์ และดึงข้อมูลโพรไฟล์ผู้ใช้ นโยบาย และสคริปต์ข้อมูลจากในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบหรือเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคุณ ด้วยการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ในลำ
  • สามารถติดตั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายบนไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้จนกว่ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
 • ปรับปรุงการประมวลผลนโยบายกลุ่มและนโยบายกลุ่มลักษณะ ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสมนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ที่มีการกำหนดลักษณะของนโยบายกลุ่มที่ตั้งค่าคอนฟิกหลาย นอกจากนี้ การโหลดเครือข่ายและการใช้งานตัวควบคุมโดเมนอาจลดลง เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ Windows 7 ที่มีการกำหนดค่าการกำหนดลักษณะ'นโยบายกลุ่ม'
 • ปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ Windows Management Instrumentation (WMI) เพื่อลดการใช้งาน CPU และ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบที่เก็บ
การปรับปรุงค่าสะสมนี้ประกอบด้วยรุ่นล่าสุดของแฟ้มระบบของ Windows ที่ได้รับการปรับปรุงหลังจาก SP1 นำออกใช้ โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้จะรวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลข ชื่อเรื่องไบนารี
2434932แฟ้มชั่วคราวไม่ซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อที่ไม่ใช่ DFS ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2csc.sys;rdbss.sys
2394911หยุดข้อผิดพลาด "0x000000D1" หรือ "0x0000007E" ในสภาพแวดล้อม SMB2 ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2srv2.sys
2468345คอมพิวเตอร์ทำดี หรือหยุดการตอบสนองเมื่อใช้โปรแกรมควบคุม Storport ใน Windows Server 2008 R2 เป็นระยะ ๆstorport.sys
2460922จัดกลุ่มการกำหนดลักษณะของนโยบายการกำหนดเป้าหมายระดับรายการไม่ทำงานสำหรับ Windows 7 เวอร์ชั่น 64 บิตgpprefcl.dll
2444328คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันหรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys
2481614Windows 7 จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย guest แทนเครือข่ายขององค์กรdot3svc.dll;dot3gpclnt.dll
2493869เซสชันการ SMBv2 ถูกตั้งค่าใหม่ไม่ถูกต้องถ้ามีเรียกฟังก์ชัน FindCloseChangeNotification ทันทีหลังจากที่มีเรียกฟังก์ชัน FindFirstChangeNotification ใน Windows Server 2008 R2 ใน Windows Server 2008 ใน Windows Vista หรือ Windows 7srv2.sys
2480118คุณไม่สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ไปยังแฟ้ม โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บใน Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 ยกเลิก หรือ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS10-061spoolsv.exe
981070เกิดข้อผิดพลาด "Windows ไม่สามารถเปิดเพิ่มเครื่องพิมพ์" ในรุ่น 64 บิต ของ Win7 หรือ Windows Server 2008 r2tcpmib.dll tcpmonui.dll;winspool.drv
2496820โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน WiFi ไม่ทำงานหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2vwififlt.sys
2492806Windows Vista โดยใช้ Windows Server 2008 ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2-คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันแฟ้มบางแฟ้มและโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์อาจไม่ตอบสนองการยื่นคำร้องขอที่ใช้ร่วมกันsrv.sys;srv2.sys
2505454กระบวนการเริ่มต้นมีความล่าช้าบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ใหญ่ และกำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2volsnap.sys
2511305อัตราความเร็วของเครือข่ายไม่ได้ถูกปรับค่าอย่างถูกต้องถ้าความถี่สูงการ์ด PCI Express และ sockets ตัวประมวลผลอย่าง น้อยสี่ใช้ใน Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2528614ระบบปฏิบัติการล้มเหลว ด้วยข้อความข้อผิดพลาด Stop "0x0000007E" บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เป็นระยะ ๆsrv2.sys
2510636การปรับปรุงที่เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นระบบ ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2 จะพร้อมใช้งานsvchost.exe
2537549ไม่สามารถปรับใช้เครื่องพิมพ์ โดยใช้ GPO ถ้าตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวจะใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมของโดเมน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2gpprnext.dll
2537556เมื่อคุณใช้ GPO สำหรับการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 การปรับใช้ล้มเหลว หรือถูกเลื่อนออกไปappmgmts.dll
2555428กระบวนการเริ่มต้นระบบ Windows 7 จะช้าเมื่อคุณสร้างจุดคืนค่าที่มากrdyboost.sys;sysmain.dll
2528357จพูรั่วเมื่อคุณปิดการใช้งาน และเปิดใช้งานตัวควบคุมการเก็บข้อมูลบางอย่างใน Windows Vista ใน Windows 7 ยกเลิก ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2storport.sys
2523887คุณอาจพบปัญหาความเสียหายของแฟ้มเมื่อคุณใช้คุณลักษณะแฟ้มแบบออฟไลน์เพื่อซิงโครไนส์ข้อมูลใน Windows 7cscsvc.dll
2551503ไดรฟ์ที่แมปที่มีตั้งค่าสถานะที่ไม่ใช่แบบถาวรถูกแสดงเป็นไดรฟ์ยก ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2gpprefcl.dll
2537589เซสชัน SMB/CIFS การรั่วไหลใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 ใน Windows 7 และ ใน Windows Server 2008 R2dfsc.sys
2618096ความเสียหายของข้อมูลเมื่อผู้ใช้หนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ปรับปรุงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันที่ถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยใช้ SMB เวอร์ชั่น 2mrxsmb20.sys
2547244บริการ WMI และตัวให้บริการ WMI ที่หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้คลาประสิทธิภาพการทำงาน WMI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2wmiperfclass.dll
2459530ID 5719 และเหตุการณ์ ID เหตุการณ์ 1129 อาจต้องเข้าสู่ระบบเมื่อมีใช้คำที่ไม่ใช่ Microsoft DHCP สับเปลี่ยนแทนของdhcpcore.dll
2526870Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7 ยกเลิก หรือ Windows Server 2008 R2 อาจหยุดการตอบสนองที่หน้าจอต้อนรับหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์gpprefcl.dll
2578133บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลบล็อกบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อประกอบด้วยอักขระที่เป็นภาษาท้องถิ่นใน Windows Server 2008 R2 ไม่ถูกต้องaaedge.dll
2459530ID 5719 และเหตุการณ์ ID เหตุการณ์ 1129 อาจต้องเข้าสู่ระบบเมื่อมีใช้คำที่ไม่ใช่ Microsoft DHCP สับเปลี่ยนแทนของtcpip.sys
2550581เมื่อคุณพยายามเข้าถึงแฟ้มบนเครือข่ายร่วม Windows Explorer หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 ยกเลิก Windows Server 2008 R2 Windows Vista หรือ Windows Server 2008mrxsmb20.sys
2581464ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเพิ่มโอนขนาดสูงสุดของ USB ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2usbstor.sys
2561708ซิงโครไนซ์แฟ้มออฟไลน์อาจไม่เสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2csc.sys
2578159กระบวนการเข้าสู่ระบบหยุดการตอบสนอง ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7ADVAPI32DLL
2530309การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่ม Explorer อินเทอร์เน็ตไม่ถูกใช้กับ Internet Explorer 9 ในสภาพแวดล้อมของโดเมน Windows Server 2008 R2gppref.dll
2580119ระบบปฏิบัติการไม่สามารถสร้างช่องทางปลอดภัยหลังจากการปรับใช้ล้มเหลวของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์netlogon.dll
2552033ข้อผิดพลาด stop "0x00000044" บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2srv2.sys
2582112Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หยุดการตอบสนองเมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงาน I/O จำนวนมากไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันumpo.dll
2618914มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เพิ่มข้อมูลคลา FileFsSectorSizeInformation กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2ntfs.sys;ntkrnlmp.exe;ntkrpamp.exe;srv2.sys
2561285คุณพบเวลาเข้าสู่ระบบโดเมนยาวใน Windows Vista Windows 7 ยกเลิก Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณปรับใช้การกำหนดลักษณะ Group Policy กับคอมพิวเตอร์gpprefcl.dll
2601014คุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวอีกครั้งเมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึงเครือข่ายใช้ร่วมกันบนอุปกรณ์ที่ใช้ Samba จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ตามmrxsmb10.sys
2563210รีเซ็ตการเชื่อมต่อ SMB ถ้าคุณยกเลิกการดำเนินการแฟ้มที่ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxsmb.sys
2579274"0x0000007E" ข้อผิดพลาด stop เมื่อมีการรีเซ็ตการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2afd.sys
2571388เซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ตอบสนองในระหว่างกระบวนการออกจากระบบ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2win32k.sys
2590550โหลด การแสดงพื้นหลังสีน้ำเงิน หรือสีดำเท่านั้น หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2srvsvc.dll
2618190คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้โพรโทคอล SMB เวอร์ชั่น 2 เนื่องจากสภาวะการแย่งชิง ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7srv2.sys
2496290ข้อผิดพลาด "ERROR_IO_DEVICE" เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน DeviceIoControl พร้อมกับรหัสควบคุม IOCTL_DISK_IS_WRITABLE ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2usbstor.sys
2612966สามารถทำเพจได้พูหน่วยความจำรั่วเมื่อคุณเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxsmb10.sys; mrxsmb20.sys
2610379นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ทำงานถ้าผู้ใช้ก่อนหน้านี้ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโหมดออฟไลน์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2shell32.dll;cscsvc.dll;cscobj.dll; cscdll.dll
2616471คุณอาจไม่สามารถพิมพ์ไปยัง IPP คิวการพิมพ์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2inetpp.dll
2617858กระบวนการเข้าสู่ระบบหรือการเริ่มต้นระบบ ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7 ที่ทำให้ช้าลงโดยไม่คาดคิดrepdrvfs.dll
2637924"0x00000050" ข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อแบบ HID ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2hidclass.sys
976373คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ IEEE 802.1 x การพิสูจน์ตัวจริงเครือข่ายผ่านทางอื่น 802.1 x อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ถูกต้องndisuio.sys
2581608สคริปต์การเข้าสู่ระบบใช้เวลานานในการทำงานใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2gpsvc.dll
2625434ข้อผิดพลาด "ERROR_SHARING_VIOLATION" ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มบนใช้ร่วมกันของ SMB บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2srv.sys
2649905ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น" ข้อความเมื่อคุณพยายามเรียกดูโฟลเดอร์ DFS ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2csc.sys;cscsvc.dll;cscapi.dll;cscdll.dll
2627007การเชื่อมโยง DFS ที่ชี้ไปยังทรัพยากร WebDav หยุดการทำงาน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxdav.sys
2647954กล่องโต้ตอบ PIN ไม่ปรากฏ หรือปรากฏขึ้นกับใบรับรองทั้งหมดในเก็บเมื่อคุณพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2webclnt.dll;davclnt.dll;mrxdav.sys
2628582ข้อผิดพลาด "STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" เมื่อคุณเปิดแฟ้มสร้างขึ้นใหม่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2636613กระบวนการ Rdpshell.exe รั่วไหลหน่วยความจำใน Windows Server 2008 R2 เมื่อคุณย้ายหน้าต่างของโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp ที่ประกาศบนฝั่งไคลเอ็นต์rdpshell.exe
2645611Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพหลายจอwin32k.sys
2646563แคไดเรกทอรี SMB2 ไม่ได้อัพเดอย่างถูกต้องถ้าแฟ้มถูกลบ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2mrxsmb20.sys
2666938คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใช้ระเบียน SRV น้อยไซต์หลังจากที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2netlogon.dll
2524478โปรไฟล์ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายเปลี่ยนแปลงจาก "โดเมน" เป็น "สาธารณะ" ใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2nlasvc.dll
2549724"0x00000044" ข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7mrxsmb.sys
2655998ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณสร้างเซสชัน RD การไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 โฮสต์ของเซสชัน RD ถ้าเปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์ถูกเปิดใช้งานumrdp.dll
2647452เพจพูพูรั่ว เมื่อคุณแมปไดรฟ์เครือข่ายแล้ว ถอดบ่อย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2rdbss.sys;dfsc.sys
2646060การปรับปรุงที่เลือกที่จะปิดใช้งานคุณลักษณะหลักจอดรถ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งานdisablecoreparking.man
2553549พอร์ต TCP/IP ทั้งหมดที่อยู่ในสถานะ TIME_WAIT จะไม่ปิดหลังจาก 497 วันจากการเริ่มต้นระบบใน Windows Vista ใน Windows 7 ยกเลิก ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2661001ข้อความ "โปรดรอสักครู่สำหรับตัวจัดการเซสชันภายใน" เหลือสำหรับหลายนาทีเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบwin32k.sys;rpcss.dll
2684965คุณสมบัติชนิดการเริ่มต้นระบบในบริการไคลเอ็นต์ DHCP จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2nettcpip.inf
2665362โฟลเดอร์ถูกย้ายจากตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้ตรึงไว้ไปยังตำแหน่งยึดหมุดไว้ไม่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2csc.sys
2752259การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Printbrm.exe บรรทัดคำสั่งเครื่องมือ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งานlocalspl.dll printbrmengine.exe
2692929ข้อผิดพลาด "0x80041001" เมื่อมีการสอบถามคลา Win32_Environment WMI โดย requestors หลาย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2cimwin32.dll
2683817ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณแมปไดรฟ์ใช้ร่วมกัน WebDAV ที่โฮสต์บน 2006 เซิร์ฟเวอร์ ISA ใน Windows 7webclnt.dll
2726399คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DPI ผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2win32k.sys;display.dll;rdpdd.dll
2680464คุณลักษณะการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งใน DirectAccess ถูกปิดการใช้งานเป็นระยะ ๆ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2ncsi.dll
2686921เชื่อมต่อ IPsec ที่ใช้โหมดทันเนล IKEv2 ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2ikeext.dll
2681116ปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับชิลีTzres.dll;tzres.dll.mui
2624677"0x00000027" ข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7rdbss.sys
2689311คำสั่ง SMB ที่เรียกใช้เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการเซ็นชื่อแพคเก็ต SMB ใน Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 seriallymrxsmb.sys
2693010ความยาวเวลาเริ่มต้นระบบหรือเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ใช้เมื่อคุณใช้การกำหนดลักษณะ'นโยบายกลุ่ม'ที่มีการกรอง OUgpprefcl.dll
2719375คอมพิวเตอร์ส่งแพคเกจของปริมาณการใช้งานเครือข่ายเพิ่มเติมเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ หรือออกจากคอมพิวเตอร์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2728738คุณพบเมื่อคุณพยายามล็อกออนเข้าสู่ Windows 7 โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาวprofsvc.dllUseSMBBasedBandwidthAndLatency.man
2709630ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบโดเมนจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2profsvc.dll
2673042เริ่มต้นระบบหรือเข้าสู่ระบบเวลานานเมื่อใดตัวควบคุมโดเมนไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกโดเมนที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ตามgpsvc.dll
2717541รายงานนโยบายกลุ่มแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2Microsoft.GroupPolicy.Reporting.dll Microsoft.GroupPolicy.Reporting.Resources.dll
2725279ล็อกออนโดยซ้ำ ๆ พยายามเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้หลังจากการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2authui.dll
2634907แพ็คเก็ต TCP/IP ที่ได้รับการเรียงตามลำดับที่ถูกละทิ้ง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2tcpip.sys
2734642เกิดความผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ RDS ใน Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1msadcf.dll;msdarem.dll;msadcs.dll
2749262บริการการกำหนดค่าเดสก์ท็อประยะไกลล้มเหลวพร้อมกับรหัสเหตุการณ์ 1000 ใน Windows Server 2008 R2SessEnv.dll
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อก Microsoft Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากการ แค็ตตาล็อก Microsoft Update. ชนิด 2775511 ในฟิลด์การค้นหาที่อยู่มุมขวาด้านบนของเว็บเพจแค็ตตาล็อก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

แพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนองค์กรนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอง คีย์รีจิสทรีสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่า โดยโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรวบรวมองค์กร ดังนั้น ฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะไม่เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนค่าสะสม เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สองเหล่านี้ มีสองอ็อพชัน:

คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้ได้โดยตรงจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 2581608 สคริปต์การเข้าสู่ระบบใช้เวลานานในการทำงาน ใน Windows Vista, Windows Server 2008 ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2
 • 2752259 การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Printbrm.exe บรรทัดคำสั่งเครื่องมือ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งาน
หรือ คุณสามารถด้วยตนเอง หรือโดยทางโปรแกรมตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ที่สอง โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุง 2581608 การตั้งค่าคอนฟิกค่าREG_DWORDชื่อRunLogonScriptsNormallyภายใต้พาธต่อไปนี้ และตั้งค่าเป็นค่าทศนิยม1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุง 2752259 การตั้งค่าคอนฟิกค่าREG_DWORDชื่อBrmDisableOpcภายใต้พาธต่อไปนี้ และตั้งค่าเป็น0ค่าทศนิยม:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
หมายเหตุสำหรับการอัพเด 2752259 หลังจากที่เปิดใช้งานการปรับปรุง
 • แฟ้มสำรองที่ถูกส่งออกเป็นแฟ้ม.cab ขนาดแฟ้มของแฟ้ม.cab ไม่เกิน 2 GB โดยการออกแบบ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ แฟ้มสำรองที่ถูกส่งออกเป็นแฟ้ม.opc .Opc ส่งออกแฟ้มสามารถมีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์
 • แฟ้มสำรองข้อมูลที่ถูกส่งออกเป็นแฟ้ม.opc ไม่สามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Printbrm.exe รุ่นเก่า
นอกจากนี้โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานเริ่มต้นของส่วนประกอบของโปรไฟล์บริการ รายการรีจิสทรีและการแก้ไขด่วนอธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2728738 คุณพบเมื่อคุณพยายามล็อกออนเข้าสู่ Windows 7 โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเวลาเข้าสู่ระบบแบบยาว
เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุง 2728738 ด้วยตนเอง หรือโดยทางโปรแกรมตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 • กำหนดค่า REG_DWORD ชื่อUseSMBBasedBandwidthAndLatencyในเส้นทางต่อไปนี้ ตั้งค่าค่า REG_DWORD แล้ว ค่าทศนิยมเป็น0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProfSvc\Parameters
หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ค่า REG_DWORD ถูกตั้งค่าเป็น1หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนค่าสะสม

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218 2012 oct20:27x 86
Hidclass.sys6.1.7601.2213755,80818 2012 oct18:10x 86
Hidparse.sys6.1.7600.1638525,72813 ก.ค. 200923:51ไม่มีข้อมูล
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420 พ.ย. 201009:59x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218 2012 oct19:34x 86
Appid ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,01304 2011 oct06:29ไม่มีข้อมูล
Appid.sys6.1.7601.2183150,17604 2011 oct03:52x 86
Appidapi.dll6.1.7600.1638550,68814 ก.ค. 200901:14x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638516,89614 ก.ค. 200901:14x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2183197,79204 2011 oct06:02x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2183129,69604 2011 oct06:04x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218 2012 oct19:34x 86
Authui.ptxmlไม่มีข้อมูล2,72113 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Rpcss.dll6.1.7601.22137376,83218 2012 oct19:38x 86
Dfsc.sys6.1.7601.2213778,33618 2012 oct17:34x 86
Dhcpclientdll.ptxmlไม่มีข้อมูล5,59713 ก.ค. 200920:24ไม่มีข้อมูล
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 ก.ค. 200901:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018 2012 oct19:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818 2012 oct19:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 ก.ค. 200901:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018 2012 oct19:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218 2012 oct19:35x 86
Display.ptxmlไม่มีข้อมูล1,07313 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218 2012 oct19:35x 86
Dot3.mofไม่มีข้อมูล6,07212-พฤศจิกายน-201023:41ไม่มีข้อมูล
Dot3api.dll6.1.7601.1751491,13620 พ.ย. 201012:18x 86
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638547,10414 ก.ค. 200901:15x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115,20018 2012 oct19:35x 86
Dot3svc.dll6.1.7601.22137215,55218 2012 oct19:35x 86
Report.system.netdiagframework.xmlไม่มีข้อมูล29,35610-มิย.-200921:20ไม่มีข้อมูล
Report.system.wired.xmlไม่มีข้อมูล19,29010-มิย.-200921:20ไม่มีข้อมูล
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่มีข้อมูล57,28610-มิย.-200921:20ไม่มีข้อมูล
Rules.system.wired.xmlไม่มีข้อมูล40,90210-มิย.-200921:20ไม่มีข้อมูล
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418 2012 oct19:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,8242013 13-ก.พ.11:25x 86
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620 พ.ย. 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418 2012 oct19:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218 2012 oct19:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018 2012 oct19:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020 พ.ย. 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818 2012 oct19:35x 86
Gpapi.dll6.1.7600.1638579,87214 ก.ค. 200901:15x 86
Gpsvc.dll6.1.7601.22137593,40818 2012 oct19:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818 2012 oct19:39x 86
Tzupd.exe6.1.7601.1751440,44820 พ.ย. 201012:17x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018 2012 oct19:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818 2012 oct19:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218 2012 oct19:36x 86
Ndisuio.sys6.1.7601.2213746,08018 2012 oct18:13x 86
Netio.sys6.1.7601.22176240,47229 2012 พฤศจิกายน05:41x 86
Bfe.dll6.1.7601.22137496,12818 2012 oct19:34x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 พ.ย. 201012:19x 86
Ikeext.dll6.1.7601.22137675,32818 2012 oct19:35x 86
Networksecurity-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,02818 2012 oct20:29ไม่มีข้อมูล
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018 2012 oct19:38x 86
Wfp.mofไม่มีข้อมูล82210-มิย.-200921:32ไม่มีข้อมูล
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818 2012 oct19:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418 2012 oct19:37x 86
Nlasvc.dll6.1.7601.22137242,17618 2012 oct19:37x 86
Nlasvc.ptxmlไม่มีข้อมูล2,49413 ก.ค. 200920:54ไม่มีข้อมูล
Ntfs.sys6.1.7601.221371,213,27218 2012 oct20:17x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418 2012 oct17:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018 2012 oct19:34x 86
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218 2012 oct19:34x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:17ไม่มีข้อมูล
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:17ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:34ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:28ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:37ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:35ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:45ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:34ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:02ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:37ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:08ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:42ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:38ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:41ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:08ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:45ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:37ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200903:28ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:58ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:31ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:34ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:34ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:40ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:48ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:49ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:38ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:39ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:45ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:34ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:45ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:33ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:37ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:39ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:48ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:39ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:58ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200901:37ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 200902:51ไม่มีข้อมูล
Csc.sys6.1.7601.22137389,63218 2012 oct17:34x 86
Cscmig.dll6.1.7601.22137109,56818 2012 oct19:34x 86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,14418 2012 oct20:29ไม่มีข้อมูล
Cscsvc.dll6.1.7601.22137549,37618 2012 oct19:34x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่มีข้อมูล1,77618 2012 oct14:17ไม่มีข้อมูล
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818 2012 oct19:36x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 พ.ย. 201012:21x 86
Inetpp.dll6.1.7601.22137126,46418 2012 oct19:36x 86
Inetppui.dll6.1.7600.1638518,94414 ก.ค. 200901:15x 86
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213739,42418 2012 oct18:41x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218 2012 oct19:39x 86
Tcpbidi.xmlไม่มีข้อมูล1,04110-มิย.-200921:39ไม่มีข้อมูล
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018 2012 oct18:41x 86
Printbrm.exe6.1.7601.2213720,99218 2012 oct18:41x 86
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137243,20018 2012 oct18:41x 86
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214 ก.ค. 200901:16x 86
Printbrmui.exe1.0.0.066,04818 2012 oct18:42x 86
Spoolsv.exe6.1.7601.22149317,440คำว่า Nov-01-201203:45x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218 2012 oct18:41x 86
Ppcrsopcompschema.mofไม่มีข้อมูล1,99410-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Ppcrsopuserschema.mofไม่มีข้อมูล1,99010-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 พ.ย. 201012:20x 86
Profsvc.dll6.1.7601.22137176,12818 2012 oct19:38x 86
Profsvc.ptxmlไม่มีข้อมูล64813 ก.ค. 200920:36ไม่มีข้อมูล
Userprofilewmiprovider.mofไม่มีข้อมูล10,70813 ก.ค. 200920:36ไม่มีข้อมูล
Rdvghelper.exe1.1.0.082,9442013 13-ก.พ.11:25x 86
Rdbss.sys6.1.7601.22210246,27205-ม.ค.-201302:38x 86
Rdyboost.sys6.1.7601.22137173,40018 2012 oct20:17x 86
Readyboostperfcounters.hไม่มีข้อมูล90510-มิย.-200921:46ไม่มีข้อมูล
Readyboostperfcounters.iniไม่มีข้อมูล4,28410-มิย.-200921:46ไม่มีข้อมูล
Sysmain.dll6.1.7601.221371,158,65618 2012 oct19:39x 86
Systemsf.ebdไม่มีข้อมูล146,85205-พฤศจิกายน-201002:20ไม่มีข้อมูล
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418 2012 oct19:37x 86
Nlsvc.mofไม่มีข้อมูล2,87310-มิย.-200921:29ไม่มีข้อมูล
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418 2012 oct17:40x 86
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018 2012 oct19:39x 86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137223,74418 2012 oct17:34x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2213796,76818 2012 oct17:34x 86
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137123,90418 2012 oct17:34x 86
Srv.sys6.1.7601.22137311,80818 2012 oct17:34x 86
Srv2.sys6.1.7601.22137312,83218 2012 oct17:34x 86
Smbserver-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,22918 2012 oct20:30ไม่มีข้อมูล
Srvsvc.dll6.1.7601.22137167,93618 2012 oct19:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.175149,72820 พ.ย. 201012:21x 86
Storport.sys6.1.7601.22137149,35218 2012 oct20:17x 86
Umrdp.dll6.1.7601.22137172,03218 2012 oct19:39x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418 2012 oct18:22x 86
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,19710-มิย.-200921:26ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418 2012 oct18:22x 86
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล120010-มิย.-200921:26ไม่มีข้อมูล
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,06718 2012 oct20:30ไม่มีข้อมูล
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 ก.ค. 200901:16x 86
Rdpdd.dll6.1.7601.22137213,50418 2012 oct18:21x 86
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218 2012 oct19:38x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176187,73629 2012 พฤศจิกายน05:41x 86
Tcpip.sys6.1.7601.221761,307,99229 2012 พฤศจิกายน05:41x 86
Umpo.dll6.1.7601.22137119,29618 2012 oct19:39x 86
Vwifibus.sys6.1.7600.1638519,96813 ก.ค. 200923:52x 86
Vwififlt.sys6.1.7601.2213748,64018 2012 oct18:11x 86
Vwifimp.sys6.1.7601.2213714,84818 2012 oct18:11x 86
Cimwin32.dll6.1.7601.221371,341,95218 2012 oct19:34x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218 2012 oct19:34x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418 2012 oct17:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818 2012 oct19:39x 86
Win32k.sys6.1.7601.221372,354,17618 2012 oct17:47x 86
Afd.sys6.1.7601.22137338,94418 2012 oct17:32x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818 2012 oct19:38x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218 2012 oct19:40x 86
Wmiperfclass.mofไม่มีข้อมูล98010-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614 ก.ค. 200901:16x 86
Wmiperfinst.mofไม่มีข้อมูล80410-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
Rdvgkmd.sys6.1.7601.2224994,5522013 13-ก.พ.11:29x 86
Rdvgumd32.dll6.1.7601.2224979,2082013 13-ก.พ.11:29x 86
Usbstor.sys6.1.7601.2213776,28818 2012 oct18:10x 86
Volsnap.sys6.1.7601.22137246,10418 2012 oct20:17x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hidclass.sys6.1.7601.2213776,80018 2012 oct18:49x 64
Hidparse.sys6.1.7600.1638532,89614 ก.ค. 20090:06x 64
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820 พ.ย. 201010:43x 64
Advapi32.dll6.1.7601.22137876,54418 2012 oct20:27x 64
Appid ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,0134 2011 oct6:17ไม่มีข้อมูล
Appid.sys6.1.7601.2183161,4404 2011 oct3:35x 64
Appidapi.dll6.1.7600.1638558,36814 ก.ค. 20091:40x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7600.1638517,92014 ก.ค. 20091:38x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831148,4804 2011 oct5:49x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183134,3044 2011 oct5:51x 64
Authui.dll6.1.7601.221371,927,68018 2012 oct20:27x 64
Authui.ptxmlไม่มีข้อมูล2,72113 ก.ค. 200920:33ไม่มีข้อมูล
Rpcss.dll6.1.7601.22137512,00018 2012 oct20:33x 64
Dfsc.sys6.1.7601.22137102,91218 2012 oct17:54x 64
Dhcpclientdll.ptxmlไม่มีข้อมูล5,59713 ก.ค. 200920:19ไม่มีข้อมูล
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414 ก.ค. 20091:40x 64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137317,95218 2012 oct20:29x 64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137225,79218 2012 oct20:29x 64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014 ก.ค. 20091:40x 64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213754,78418 2012 oct20:29x 64
Display.dll6.1.7601.221371,065,98418 2012 oct20:29x 64
Display.ptxmlไม่มีข้อมูล1,07313 ก.ค. 200920:33ไม่มีข้อมูล
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213756,83218 2012 oct20:29x 64
Dot3.mofไม่มีข้อมูล6,07212-พฤศจิกายน-201023:42ไม่มีข้อมูล
Dot3api.dll6.1.7601.1751484,99220 พ.ย. 201013:26x 64
Dot3dlg.dll6.1.7600.1638557,85614 ก.ค. 20091:40x 64
Dot3msm.dll6.1.7601.22137103,93618 2012 oct20:29x 64
Dot3svc.dll6.1.7601.22137253,95218 2012 oct20:29x 64
Report.system.netdiagframework.xmlไม่มีข้อมูล29,35610-มิย.-200920:37ไม่มีข้อมูล
Report.system.wired.xmlไม่มีข้อมูล19,29010-มิย.-200920:37ไม่มีข้อมูล
Rules.system.netdiagframework.xmlไม่มีข้อมูล57,28610-มิย.-200920:37ไม่มีข้อมูล
Rules.system.wired.xmlไม่มีข้อมูล40,90210-มิย.-200920:37ไม่มีข้อมูล
Appmgmts.dll6.1.7601.22137193,53618 2012 oct20:27x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249789,5042013 13-ก.พ.12:25x 64
Gpme.dll6.1.7601.17514774,65620 พ.ย. 201013:26x 64
Gppref.dll6.1.7601.221374,888,57618 2012 oct20:29x 64
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137901,12018 2012 oct20:29x 64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137236,03218 2012 oct20:29x 64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514302,08020 พ.ย. 201013:26x 64
Propshts.dll6.1.7601.221373,787,77618 2012 oct20:29x 64
Gpapi.dll6.1.7600.1638596,76814 ก.ค. 20091:40x 64
Gpsvc.dll6.1.7601.22137777,21618 2012 oct20:29x 64
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818 2012 oct20:34x 64
Tzupd.exe6.1.7601.1751449,66420 พ.ย. 201013:25x 64
Msadcs.dll6.1.7601.2213798,30418 2012 oct20:30x 64
Msadcf.dll6.1.7601.22137114,68818 2012 oct20:30x 64
Msdarem.dll6.1.7601.22137249,85618 2012 oct20:30x 64
Ndisuio.sys6.1.7601.2213756,83218 2012 oct18:52x 64
Netio.sys6.1.7601.22176376,68029 2012 พฤศจิกายน6:08x 64
Bfe.dll6.1.7601.22137706,56018 2012 oct20:27x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137324,09618 2012 oct20:29x 64
Ikeext.dll6.1.7601.22137855,04018 2012 oct20:29x 64
Networksecurity-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,02818 2012 oct22:12ไม่มีข้อมูล
Nshwfp.dll6.1.7601.22137832,00018 2012 oct20:32x 64
Wfp.mofไม่มีข้อมูล82210-มิย.-200920:51ไม่มีข้อมูล
Ncsi.dll6.1.7601.22137222,20818 2012 oct20:31x 64
Nlaapi.dll6.1.7601.2213770,65618 2012 oct20:31x 64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137303,10418 2012 oct20:31x 64
Nlasvc.ptxmlไม่มีข้อมูล2,49418 2012 oct14:47ไม่มีข้อมูล
Ntfs.sys6.1.7601.221371,687,89618 2012 oct22:00x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2213745,56818 2012 oct20:28x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2213730,20818 2012 oct20:28x 64
Cscobj.dll6.1.7601.22137240,12818 2012 oct20:28x 64
Offlinefileswmiprovider.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:15ไม่มีข้อมูล
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:15ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:54ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:51ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:57ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:01ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:58ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:53ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:29ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:04ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:52ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:01ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:58ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:01ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:51ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:57ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:57ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:13ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20093:07ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:51ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:46ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:01ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:55ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:48ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:56ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:57ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:50ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:06ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:49ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:01ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:51ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:57ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:52ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:56ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:51ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20093:07ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:55ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20093:07ไม่มีข้อมูล
Csc.sys6.1.7601.22137516,09618 2012 oct17:54x 64
Cscmig.dll6.1.7601.22137137,21618 2012 oct20:28x 64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,14418 2012 oct22:12ไม่มีข้อมูล
Cscsvc.dll6.1.7601.22137695,80818 2012 oct20:28x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่มีข้อมูล1,77618 2012 oct14:15ไม่มีข้อมูล
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221375,561,17618 2012 oct22:00x 64
Localspl.dll6.1.7601.22137965,12018 2012 oct20:30x 64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420 พ.ย. 201013:27x 64
Inetpp.dll6.1.7601.22137166,40018 2012 oct20:30x 64
Inetppui.dll6.1.7600.1638522,52814 ก.ค. 20091:41x 64
Wpnpinst.exe6.1.7601.2213748,64018 2012 oct19:29x 64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213738,91218 2012 oct20:34x 64
Tcpbidi.xmlไม่มีข้อมูล1,04110-มิย.-200921:01ไม่มีข้อมูล
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213773,21618 2012 oct20:34x 64
Printbrm.exe6.1.7601.2213721,50418 2012 oct19:30x 64
Printbrmengine.exe6.1.7601.22137295,93618 2012 oct19:30x 64
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614 ก.ค. 20091:41x 64
Printbrmui.exe1.0.0.071,68018 2012 oct19:30x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.22149559,6161 2012 พฤศจิกายน4:33x 64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213741,98418 2012 oct20:29x 64
Ppcrsopcompschema.mofไม่มีข้อมูล1,99410-มิย.-200921:02ไม่มีข้อมูล
Ppcrsopuserschema.mofไม่มีข้อมูล1,99010-มิย.-200921:02ไม่มีข้อมูล
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 พ.ย. 201013:27x 64
Profsvc.dll6.1.7601.22137223,74418 2012 oct20:32x 64
Profsvc.ptxmlไม่มีข้อมูล64813 ก.ค. 200920:29ไม่มีข้อมูล
Userprofilewmiprovider.mofไม่มีข้อมูล10,70813 ก.ค. 200920:29ไม่มีข้อมูล
Rdvghelper.exe1.1.0.097,7922013 13-ก.พ.12:24x 64
Rdbss.sys6.1.7601.22210315,3925-ม.ค.-20132:55x 64
Rdyboost.sys6.1.7601.22137213,84818 2012 oct22:00x 64
Readyboostperfcounters.hไม่มีข้อมูล90510-มิย.-200921:08ไม่มีข้อมูล
Readyboostperfcounters.iniไม่มีข้อมูล4,28410-มิย.-200921:08ไม่มีข้อมูล
Sysmain.dll6.1.7601.221371,742,84818 2012 oct20:34x 64
Systemsf.ebdไม่มีข้อมูล347,9045-พฤศจิกายน-20102:20ไม่มีข้อมูล
Netlogon.dll6.1.7601.22137698,88018 2012 oct20:31x 64
Nlsvc.mofไม่มีข้อมูล2,87310-มิย.-200920:47ไม่มีข้อมูล
Svchost.exe6.1.7601.2213727,13618 2012 oct18:02x 64
Shell32.dll6.1.7601.2213714,174,20818 2012 oct20:33x 64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137288,76818 2012 oct17:54x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137128,00018 2012 oct17:54x 64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137158,20818 2012 oct17:55x 64
Srv.sys6.1.7601.22137467,45618 2012 oct17:55x 64
Srv2.sys6.1.7601.22137408,57618 2012 oct17:55x 64
Smbserver-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,22918 2012 oct22:13ไม่มีข้อมูล
Srvsvc.dll6.1.7601.22137235,52018 2012 oct20:34x 64
Sscore.dll6.1.7601.1751413,31220 พ.ย. 201013:27x 64
Storport.sys6.1.7601.22137190,82418 2012 oct22:00x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218 2012 oct19:02x 64
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,1975-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418 2012 oct19:02x 64
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล12005-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 พ.ย. 201013:27x 64
Umrdp.dll6.1.7601.22137214,52818 2012 oct20:34x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137179,71218 2012 oct19:02x 64
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,19710-มิย.-200920:44ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137300,54418 2012 oct19:02x 64
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล120010-มิย.-200920:44ไม่มีข้อมูล
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,06718 2012 oct22:13ไม่มีข้อมูล
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 ก.ค. 20091:41x 64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137275,45618 2012 oct19:02x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22137127,48818 2012 oct20:33x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176288,08829 2012 พฤศจิกายน6:08x 64
Tcpip.sys6.1.7601.221761,901,92829 2012 พฤศจิกายน6:08x 64
Aaedge.dll6.1.7601.22137307,71218 2012 oct20:26x 64
Aaedge.mofไม่มีข้อมูล1,2685-พฤศจิกายน-20101:52ไม่มีข้อมูล
Aatspp.dll6.1.7601.2213765,02418 2012 oct20:26x 64
Aatspp.mofไม่มีข้อมูล1,2715-พฤศจิกายน-20101:52ไม่มีข้อมูล
Rap.xmlไม่มีข้อมูล8955-พฤศจิกายน-20101:52ไม่มีข้อมูล
Tsgateway.xmlไม่มีข้อมูล4295-พฤศจิกายน-20101:52ไม่มีข้อมูล
Tsgclean.exe6.1.7601.17514428,03220 พ.ย. 201013:25x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่มีข้อมูล3,01818 2012 oct22:13ไม่มีข้อมูล
Umpo.dll6.1.7601.22137164,86418 2012 oct20:34x 64
Vwifibus.sys6.1.7600.1638524,57614 ก.ค. 20090:07x 64
Vwififlt.sys6.1.7601.2213760,41618 2012 oct18:50x 64
Vwifimp.sys6.1.7601.2213718,43218 2012 oct18:50x 64
Cimwin32.dll6.1.7601.221372,058,24018 2012 oct20:28x 64
Davclnt.dll6.1.7601.22137110,59218 2012 oct20:28x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.22137141,31218 2012 oct17:54x 64
Webclnt.dll6.1.7601.22137262,65618 2012 oct20:34x 64
Win32k.sys6.1.7601.221373,151,87218 2012 oct18:14x 64
Afd.sys6.1.7601.22137498,17618 2012 oct17:51x 64
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137453,63218 2012 oct20:33x 64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137136,19218 2012 oct20:34x 64
Wmiperfclass.mofไม่มีข้อมูล98010-มิย.-200920:49ไม่มีข้อมูล
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638564,51214 ก.ค. 20091:41x 64
Wmiperfinst.mofไม่มีข้อมูล80410-มิย.-200920:49ไม่มีข้อมูล
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22249115,0322013 13-ก.พ.12:28x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2224999,6722013 13-ก.พ.12:28x 64
Usbstor.sys6.1.7601.2213791,64818 2012 oct18:49x 64
Volsnap.sys6.1.7601.22137296,80818 2012 oct22:00x 64
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218 2012 oct20:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884 2011 oct6:04x 86
Dot3.mofไม่มีข้อมูล6,07212-พฤศจิกายน-201023:41ไม่มีข้อมูล
Dot3api.dll6.1.7601.2213791,13618 2012 oct19:35x 86
Dot3dlg.dll6.1.7601.2213747,10418 2012 oct18:11x 86
Dot3msm.dll6.1.7601.22137115,20018 2012 oct19:35x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418 2012 oct19:34x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,8242013 13-ก.พ.11:25x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018 2012 oct19:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818 2012 oct19:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618 2012 oct19:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018 2012 oct19:38x 86
Wfp.mofไม่มีข้อมูล82212-พฤศจิกายน-201023:57ไม่มีข้อมูล
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818 2012 oct19:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418 2012 oct19:37x 86
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818 2012 oct19:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418 2012 oct19:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlไม่มีข้อมูล2,49413 ก.ค. 200920:54ไม่มีข้อมูล
Cscobj.dll6.1.7601.22137138,75218 2012 oct19:34x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:17ไม่มีข้อมูล
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่มีข้อมูล14,56818 2012 oct14:17ไม่มีข้อมูล
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418 2012 oct19:37x 86
Nlsvc.mofไม่มีข้อมูล2,87310-มิย.-200921:29ไม่มีข้อมูล
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018 2012 oct19:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818 2012 oct17:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418 2012 oct18:22x 86
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,1975-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418 2012 oct18:22x 86
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล12005-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218 2012 oct19:38x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.22137116,22418 2012 oct17:34x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818 2012 oct19:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218 2012 oct19:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218 2012 oct19:34x 86
Authui.ptxmlไม่มีข้อมูล2,72113 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Dhcpclientdll.ptxmlไม่มีข้อมูล5,59713 ก.ค. 200920:24ไม่มีข้อมูล
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 ก.ค. 20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018 2012 oct19:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818 2012 oct19:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 ก.ค. 20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018 2012 oct19:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218 2012 oct19:35x 86
Display.ptxmlไม่มีข้อมูล1,07313 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218 2012 oct19:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,8242013 13-ก.พ.11:25x 86
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620 พ.ย. 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418 2012 oct19:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218 2012 oct19:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018 2012 oct19:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020 พ.ย. 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818 2012 oct19:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018 2012 oct19:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818 2012 oct19:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218 2012 oct19:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418 2012 oct17:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018 2012 oct19:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Localspl.dll6.1.7601.22137775,16818 2012 oct19:36x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 พ.ย. 201012:21x 86
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218 2012 oct19:39x 86
Tcpbidi.xmlไม่มีข้อมูล1,04110-มิย.-200921:39ไม่มีข้อมูล
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018 2012 oct18:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218 2012 oct18:41x 86
Ppcrsopcompschema.mofไม่มีข้อมูล1,99410-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Ppcrsopuserschema.mofไม่มีข้อมูล1,99010-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418 2012 oct17:40x 86
Davclnt.dll6.1.7601.2213787,55218 2012 oct19:34x 86
Webclnt.dll6.1.7601.22137206,84818 2012 oct19:39x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218 2012 oct19:40x 86
Wmiperfclass.mofไม่มีข้อมูล98010-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614 ก.ค. 20091:16x 86
Wmiperfinst.mofไม่มีข้อมูล80410-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hidclass.sys6.1.7601.22137176,12818 2012 oct18:15IA-64
Hidparse.sys6.1.7600.1638572,70414 ก.ค. 20090:21ไม่มีข้อมูล
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220 พ.ย. 20108:53IA-64
Advapi32.dll6.1.7601.221371,561,60018 2012 oct19:28IA-64
Appid ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,0134 2011 oct4:34ไม่มีข้อมูล
Appid.sys6.1.7601.21831131,0724 2011 oct2:31IA-64
Appidapi.dll6.1.7600.16385116,73614 ก.ค. 20091:45IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2183139,4244 2011 oct4:09IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21831282,6244 2011 oct4:09IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2183174,2404 2011 oct4:11IA-64
Authui.dll6.1.7601.221372,298,88018 2012 oct19:29IA-64
Authui.ptxmlไม่มีข้อมูล2,72113 ก.ค. 200920:34ไม่มีข้อมูล
Rpcss.dll6.1.7601.221371,085,95218 2012 oct19:34IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.22137247,29618 2012 oct17:22IA-64
Dhcpclientdll.ptxmlไม่มีข้อมูล5,59713 ก.ค. 200920:19ไม่มีข้อมูล
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614 ก.ค. 20091:46IA-64
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137620,03218 2012 oct19:30IA-64
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137465,40818 2012 oct19:30IA-64
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414 ก.ค. 20091:46IA-64
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213787,04018 2012 oct19:30IA-64
Display.dll6.1.7601.221371,305,08818 2012 oct19:30IA-64
Display.ptxmlไม่มีข้อมูล1,07313 ก.ค. 200920:33ไม่มีข้อมูล
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.22137120,32018 2012 oct19:30IA-64
Appmgmts.dll6.1.7601.22137422,91218 2012 oct19:28IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.222491,519,6162013 13-ก.พ.11:24IA-64
Gpme.dll6.1.7601.175141,063,42420 พ.ย. 201010:26IA-64
Gppref.dll6.1.7601.221376,577,15218 2012 oct19:30IA-64
Gpprefbr.dll6.1.7601.221371,786,36818 2012 oct19:30IA-64
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137462,84818 2012 oct19:30IA-64
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514581,12020 พ.ย. 201010:26IA-64
Propshts.dll6.1.7601.221377,068,67218 2012 oct19:30IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.22137168,44818 2012 oct19:30IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.221371,323,00818 2012 oct19:30IA-64
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818 2012 oct19:36IA-64
Tzupd.exe6.1.7601.1751478,84820 พ.ย. 201010:23IA-64
Msadcs.dll6.1.7601.22137172,03218 2012 oct19:32IA-64
Msadcf.dll6.1.7601.22137217,08818 2012 oct19:32IA-64
Msdarem.dll6.1.7601.22137450,56018 2012 oct19:32IA-64
Netio.sys6.1.7601.22176711,00029 2012 พฤศจิกายน4:55IA-64
Bfe.dll6.1.7601.221371,074,17618 2012 oct19:29IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137566,27218 2012 oct19:30IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.221371,486,84818 2012 oct19:31IA-64
Networksecurity-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,02818 2012 oct20:21ไม่มีข้อมูล
Nshwfp.dll6.1.7601.221371,113,60018 2012 oct19:33IA-64
Wfp.mofไม่มีข้อมูล82210-มิย.-200920:57ไม่มีข้อมูล
Ncsi.dll6.1.7601.22137482,81618 2012 oct19:33IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.22137156,67218 2012 oct19:33IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.22137603,13618 2012 oct19:33IA-64
Nlasvc.ptxmlไม่มีข้อมูล2,49418 2012 oct14:40ไม่มีข้อมูล
Ntfs.sys6.1.7601.221373,558,76018 2012 oct20:05IA-64
Cscapi.dll6.1.7601.2213790,62418 2012 oct19:29IA-64
Cscdll.dll6.1.7601.2213768,60818 2012 oct19:29IA-64
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:11ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20091:33ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20092:13ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20094:29ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20094:08ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20094:08ไม่มีข้อมูล
Microsoft windows offlinefiles.mflไม่มีข้อมูล2,04814 ก.ค. 20094:29ไม่มีข้อมูล
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2213711,126,12018 2012 oct20:05IA-64
Localspl.dll6.1.7601.221372,077,18418 2012 oct19:31IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420 พ.ย. 201010:28IA-64
Inetpp.dll6.1.7601.22137398,33618 2012 oct19:31IA-64
Inetppui.dll6.1.7600.1638551,71214 ก.ค. 20091:46IA-64
Wpnpinst.exe6.1.7601.22137127,48818 2012 oct18:50IA-64
Tcpmib.dll6.1.7601.2213783,45618 2012 oct19:36IA-64
Tcpbidi.xmlไม่มีข้อมูล1,04110-มิย.-200921:06ไม่มีข้อมูล
Tcpmonui.dll6.1.7601.22137148,99218 2012 oct19:36IA-64
Spoolsv.exe6.1.7601.221491,084,4161 2012 พฤศจิกายน3:54IA-64
Gpprnext.dll6.1.7601.2213790,11218 2012 oct19:30IA-64
Ppcrsopcompschema.mofไม่มีข้อมูล1,99410-มิย.-200921:07ไม่มีข้อมูล
Ppcrsopuserschema.mofไม่มีข้อมูล1,99010-มิย.-200921:07ไม่มีข้อมูล
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 พ.ย. 201010:28IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.22137479,23218 2012 oct19:34IA-64
Profsvc.ptxmlไม่มีข้อมูล64813 ก.ค. 200920:29ไม่มีข้อมูล
Userprofilewmiprovider.mofไม่มีข้อมูล10,70813 ก.ค. 200920:29ไม่มีข้อมูล
Rdbss.sys6.1.7601.22210735,7445-ม.ค.-20132:23IA-64
Netlogon.dll6.1.7601.221371,156,60818 2012 oct19:33IA-64
Nlsvc.mofไม่มีข้อมูล2,87310-มิย.-200920:52ไม่มีข้อมูล
Svchost.exe6.1.7601.2213754,78418 2012 oct17:33IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2213721,190,65618 2012 oct19:35IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22137678,40018 2012 oct17:23IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.22137310,78418 2012 oct17:23IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.22137368,12818 2012 oct17:23IA-64
Srv.sys6.1.7601.221371,028,60818 2012 oct17:23IA-64
Srv2.sys6.1.7601.22137795,64818 2012 oct17:23IA-64
Smbserver-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,22918 2012 oct20:21ไม่มีข้อมูล
Srvsvc.dll6.1.7601.22137417,28018 2012 oct19:35IA-64
Sscore.dll6.1.7601.1751426,62420 พ.ย. 201010:28IA-64
Storport.sys6.1.7601.22137430,42418 2012 oct20:05IA-64
Rdpinit.exe6.1.7601.22137415,74418 2012 oct18:32IA-64
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,1975-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137662,01618 2012 oct18:32IA-64
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล12005-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Tserrredir.dll6.1.7601.1751427,13620 พ.ย. 201010:28IA-64
Umrdp.dll6.1.7601.22137194,04818 2012 oct19:36IA-64
Rdpdd.dll6.1.7601.22137462,33618 2012 oct18:31IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22137253,44018 2012 oct19:34IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22176482,13629 2012 พฤศจิกายน4:55IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221763,822,44029 2012 พฤศจิกายน4:55IA-64
Umpo.dll6.1.7601.22137290,30418 2012 oct19:36IA-64
Cimwin32.dll6.1.7601.221374,280,32018 2012 oct19:29IA-64
Win32k.sys6.1.7601.221377,449,60018 2012 oct17:49IA-64
Afd.sys6.1.7601.221371,115,64818 2012 oct17:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.221371,067,00818 2012 oct19:34IA-64
Wmiperfclass.dll6.1.7601.22137308,73618 2012 oct19:36IA-64
Wmiperfclass.mofไม่มีข้อมูล98010-มิย.-200920:54ไม่มีข้อมูล
Wmiperfinst.dll6.1.7600.16385165,37614 ก.ค. 20091:50IA-64
Wmiperfinst.mofไม่มีข้อมูล80410-มิย.-200920:54ไม่มีข้อมูล
Usbstor.sys6.1.7601.22137239,61618 2012 oct18:16IA-64
Volsnap.sys6.1.7601.22137681,30418 2012 oct20:05IA-64
Microsoft.grouppolicy.reporting.dll6.1.7601.221371,851,39218 2012 oct20:27x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2183150,6884 2011 oct6:04x 86
Appmgmts.dll6.1.7601.22137149,50418 2012 oct19:34x 86
Gpapi.dll6.1.7601.2213779,36018 2012 oct19:35x 86
Tzres.dll6.1.7601.221372,04818 2012 oct19:39x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.22137216,57618 2012 oct19:35x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.22137657,92018 2012 oct19:38x 86
Wfp.mofไม่มีข้อมูล82212-พฤศจิกายน-201023:57ไม่มีข้อมูล
Ncsi.dll6.1.7601.22137160,76818 2012 oct19:37x 86
Nlaapi.dll6.1.7601.2213752,22418 2012 oct19:37x 86
Wow64_nlasvc.ptxmlไม่มีข้อมูล2,49413 ก.ค. 200920:54ไม่มีข้อมูล
Netlogon.dll6.1.7601.22137566,78418 2012 oct19:37x 86
Nlsvc.mofไม่มีข้อมูล2,87310-มิย.-200921:29ไม่มีข้อมูล
Shell32.dll6.1.7601.2213712,874,24018 2012 oct19:39x 86
Sscore.dll6.1.7601.221379,72818 2012 oct17:57x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.22137162,30418 2012 oct18:22x 86
Rdpinit.mofไม่มีข้อมูล1,1975-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Rdpshell.exe6.1.7601.22137262,14418 2012 oct18:22x 86
Rdpshell.mofไม่มีข้อมูล12005-พฤศจิกายน-20102:01ไม่มีข้อมูล
Sessenv.dll6.1.7601.22137118,27218 2012 oct19:38x 86
Repdrvfs.dll6.1.7601.22137301,56818 2012 oct19:38x 86
Advapi32.dll6.1.7601.22137640,51218 2012 oct19:34x 86
Authui.dll6.1.7601.221371,792,51218 2012 oct19:34x 86
Authui.ptxmlไม่มีข้อมูล2,72113 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Bootfix.binไม่มีข้อมูล102412-พฤศจิกายน-201023:37ไม่มีข้อมูล
Dhcpclientdll.ptxmlไม่มีข้อมูล5,59713 ก.ค. 200920:24ไม่มีข้อมูล
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 ก.ค. 20091:15x 86
Dhcpcore.dll6.1.7601.22137256,00018 2012 oct19:35x 86
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22137194,04818 2012 oct19:35x 86
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 ก.ค. 20091:15x 86
Dhcpcsvc6.dll6.1.7601.2213743,52018 2012 oct19:35x 86
Display.dll6.1.7601.221371,039,87218 2012 oct19:35x 86
Display.ptxmlไม่มีข้อมูล1,07313 ก.ค. 200920:41ไม่มีข้อมูล
Dot3gpclnt.dll6.1.7601.2213774,75218 2012 oct19:35x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.22249589,8242013 13-ก.พ.11:25x 86
Gpme.dll6.1.7601.17514728,57620 พ.ย. 201012:19x 86
Gppref.dll6.1.7601.221374,342,78418 2012 oct19:35x 86
Gpprefbr.dll6.1.7601.22137627,71218 2012 oct19:35x 86
Gpprefcn.dll6.1.7601.22137166,40018 2012 oct19:35x 86
Gpregistrybrowser.dll6.1.7601.17514225,28020 พ.ย. 201012:19x 86
Propshts.dll6.1.7601.221372,549,24818 2012 oct19:35x 86
Msadcs.dll6.1.7601.2213781,92018 2012 oct19:36x 86
Msadcf.dll6.1.7601.2213794,20818 2012 oct19:36x 86
Msdarem.dll6.1.7601.22137192,51218 2012 oct19:36x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2213734,30418 2012 oct17:34x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2213723,04018 2012 oct19:34x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.221373,971,92818 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Ntoskrnl.exe6.1.7601.221373,916,63218 2012 oct20:17ไม่มีข้อมูล
Tcpmib.dll6.1.7601.2213731,23218 2012 oct19:39x 86
Tcpbidi.xmlไม่มีข้อมูล1,04110-มิย.-200921:39ไม่มีข้อมูล
Tcpmonui.dll6.1.7601.2213761,44018 2012 oct18:41x 86
Gpprnext.dll6.1.7601.2213733,79218 2012 oct18:41x 86
Ppcrsopcompschema.mofไม่มีข้อมูล1,99410-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Ppcrsopuserschema.mofไม่มีข้อมูล1,99010-มิย.-200921:40ไม่มีข้อมูล
Svchost.exe6.1.7601.2213721,50418 2012 oct17:40x 86
Wmiperfclass.dll6.1.7601.2213790,11218 2012 oct19:40x 86
Wmiperfclass.mofไม่มีข้อมูล98010-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
Wmiperfinst.dll6.1.7600.1638550,17614 ก.ค. 20091:16x 86
Wmiperfinst.mofไม่มีข้อมูล80410-มิย.-200921:31ไม่มีข้อมูล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2775511 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2775511 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2775511

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com