FIX: Prane?imas yra sustabdytas bandant gauti u??ifruot? AS2 prane?im? su asinchroninis MDN BizTalk Server 2010 arba BizTalk Server 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2778133 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote gauti u??ifruot? taikymo ataskaita 2 (AS2) prane?im? kartu su asinchronini? prane?im? disponavimo prane?imo (MDN) ? BizTalk Server 2010 arba BizTalk Server 2013, prane?imo galiojimas sustabdomas ir gaunate tok? klaidos prane?im?:

Adapteris "HTTP" a prane?im? apie gauti viet?"gauti viet?"su URI"URI"yra sustabdytas.
Vykdant gavimo vamzdyno nebuvo: "vamzdyn?Versija = 1.0.0.0, kult?ros = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 "?altinis:"Rengiamais"gauti uosto:"gauti uosto"URI:"URI"Prie?astis: prane?im? variklio ?vyko klaida skaitant prane?im? upelio.


Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013

BizTalk Server 2010

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 6, BizTalk Server 2010.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2855367 Atnaujinim? paketas 6 BizTalk Server 2010


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti informacijos apie pakeitim? paket? ir atnaujinim? s?ra?? BizTalk serveryje, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2555976 Pakeitim? ir atnaujinim? s?ra?? BizTalk Server
Daugiau informacijos apie BizTalk kar?t?sias pataisas ir pakeitim? paketo palaikymo, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2003907 Informacija apie BizTalk kar?t?sias pataisas ir pakeitim? paketo palaikymo

Savyb?s

Straipsnio ID: 2778133 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778133 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2778133

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com