ขยายคีย์รีจิสทรี "ไคลเอ็นต์ด้านสีพิมพ์บริการ" บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เดสก์ท็อปเซสชันโฮสต์ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2778831 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทบริการเดสก์ท็อประยะไกล (RDS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้คุณลักษณะการจำลองภาพด้านไคลเอ็นต์สำหรับงานพิมพ์
 • การเชื่อมต่อไคลเอนต์จากตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ RDS และมีใช้เครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง

ในสถานการณ์สมมตินี้ รีจิสทรีคีย์HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client ด้านสีพิมพ์บริการสามารถได้อย่างรวดเร็วขยายไป 1 กิกะไบต์ (GB) หรือใหญ่กว่าได้ นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ RDS เช่นเวลาเข้าสู่ระบบที่ช้าหรือใช้งาน CPU สูง โดยที่ตัวจัดคิวงานพิมพ์ นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะแมปเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ RDS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 0x00000006

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ RDS เก็บข้อมูลของไคลเอ็นต์สำหรับแต่ละผู้ใช้และเครื่องพิมพ์ในคีย์รีจิสทรีให้บริการพิมพ์สีของไคลเอ็นต์ด้านเมื่อผู้ใช้ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RDS โดยใช้การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เครือข่าย รายการรีจิสทรีเหล่านี้จะไม่ถูกลบเมื่อยกเลิกการผู้ใช้ไคลเอนต์ที่ติดต่อจากเซิร์ฟเวอร์ และจะกลายเป็นเก่าแล้วถ้าผู้ใช้ไม่ล็อกอินอีกครั้ง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เอาข้อมูล leaked ที่มีอยู่จากคีย์รีจิสทรี คุณต้องลบรายการรีจิสทรี leaked จากคีย์รีจิสทรีด้วยตนเอง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.21363751,61607 2012 พฤศจิกายน05:52x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22154756,22407 2012 พฤศจิกายน05:42x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.213631,513,47207 2012 พฤศจิกายน04:52IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.221541,527,29607 2012 พฤศจิกายน04:51IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_01fe9680c458dc29eca84e1ead48b39a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_d50bbaa4cbc862df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_18c30bb7fcc0656ae302adc6834281ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_385c58d3e2aa6c2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1ffc80ba56e5240e47c4074025f07f4a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_68dbce5c1b3fd787.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_81f9f20fc5eead21b1784dbc9b62e10e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_76e0d2877bb329ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bec2e8d6b4911bee14846c6e826f82e6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_f8402e3ef4d31228.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d6aad80adcca49cc2afcf95764a818a0_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_eb9ddbb28e833392.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_96054fc1a3aa5c4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,428
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_97f77cfda0c7c59f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,428
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_8775cc072e91051c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,373
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_8967f9432bae6e6e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,373
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_a059fa13d80b1e48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_a24c274fd528879a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21363_none_91ca765962f1c717.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,371
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22154_none_93bca395600f3069.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,371
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_2e3d40a3614c7dcc2b4a58d77c36ba6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_49420f6f32bb0d46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_9a3219285decc7ad950b7b36af10aa02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_21a6d59f15480b45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_39e85833eb4af413.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_3bda856fe8685d65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21363_none_a059fa13d80b1e48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-pooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22154_none_a24c274fd528879a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)07 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2778831 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2778831 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2778831

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com