2012 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2779562
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงนี้แทนที่ และแทนการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 2756822 ที่ถูกนำออกใช้ในเดือน 2012 ตุลาคม เปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมทั้งหมดที่นำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังการปรับปรุง 2756822 จะถูกรวมไว้ในการปรับปรุงนี้

ถ้าคุณได้จัดวางเรียบร้อยแล้ว ให้อัพเด 2756822 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับปรุงนี้ทันทีใช้ ถ้าระบบจะไม่มีโดยตรงผล คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคเฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้นถ้ามีลบคีย์โซนเวลา ค่าบางค่าเดิมอาจจะไม่คืนสภาพหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนแบบสะสม

  หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่รู้จัก จากนั้น ให้นำการปรับปรุงไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีการปรับปรุงการสะสมค่าที่มีการเปลี่ยนโซนเวลา Windows ก่อนหน้านี้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง ตามการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าได้ถูกติดตั้งอยู่บนระบบ
ข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณได้นำโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows ที่ถูกต้องแล้ว หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 7 มาตรฐานฝังตัว Windows รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Embedded Standard 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
วันวางจำหน่าย: 27 พฤศจิกายน 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ก่อนหน้านี้:
 • เวลามาตรฐานของ Bahia:
  เริ่มต้นใน 2012 เวลามาตรฐานของ Bahia จะไม่มี DST
 • เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส:
  การเปลี่ยนแปลงสะท้อนกาลสิ้นสุดในวันที่ 28 ตุลาคม 2012 สำหรับของหมู่เกาะอะซอร์สเวลามาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกนำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน 2769756 การปรับปรุงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ DST สำหรับการเวลาของมาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์สใน Windows 8 และ Windows Server 2012 นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่พบในโปรแกรมแก้ไขด่วน 2769756 กฎใหม่สำหรับ DST แบบ และเป็นต้นไปได้ถูกนำออกใช้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือน 2012 ตุลาคมในการปรับปรุง 2756822
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ:
  รัฐบาลของฟิจิได้ประกาศกฎ DST ใหม่สำหรับ 2012 ผ่านทางรูป กาลเริ่มต้นเวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 และสิ้นสุดที่ 3:00 น.ในวันอาทิตย์ 20 มกราคม รูป การปรับปรุงนี้ใช้ กับ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 และลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะรวมอยู่ในการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2012 ตุลาคมที่อธิบายไว้ในการปรับปรุง 2756822 จะพบในการปรับปรุงนี้
 • เวลามาตรฐานของจอร์แดน:
  เปลี่ยนเวลาแบบ UTC สำหรับจอร์แดนเวลามาตรฐานจาก (UTC + 2) ไป (UTC + 3) ดังนั้น จึง เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลาเป็น (UTC + 03:00) Amman จากรูปเป็นต้นไป เวลามาตรฐานของจอร์แดนจะไม่มี DST
การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาสามารถสรุปได้ในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์โซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงจุดเริ่มต้น(dst)สิ้นสุด DST ใหม่คีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของ Bahia(UTC - 03:00) Salvadorไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Time\Dynamic มาตรฐานในการ Zones\Bahia NT\CurrentVersion\Time ของ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows (dst)

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007da

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd

HEX ค่าของ2010: เซลล์ b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของ2011: เซลล์ b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของ2012: เซลล์ b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของรูป: เซลล์ b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของหมู่เกาะอะซอร์ส(UTC-01:00) ของหมู่เกาะอะซอร์สวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 00:00:00.000(2012 only)วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 01:00:00.000(2012 only)
Time\Dynamic มาตรฐานในการ Zones\Azores NT\CurrentVersion\Time ของ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows (dst)

HEX ค่าของ2011: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

HEX ค่าของ2012: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

HEX ค่าของรูป: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007db

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC + 12:00)
ฟิจิ
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคม
02:00:00
วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม
03:00:00.000
Time\Dynamic มาตรฐานในการ Zones\Fiji NT\CurrentVersion\Time ของ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows (dst)

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007d8

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007de

HEX ค่า2008: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEX ค่าของ2009: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของ2010: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของ2011: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของ2012: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของรูป: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEX ค่าของ2014: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของจอร์แดน(UTC + 3:00) Ammanไม่มีไม่มี
Time\Dynamic มาตรฐานในการ Zones\Jordan NT\CurrentVersion\Time ของ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows (dst)

ค่า DWORD ของFirstEntry: 000007d6

ค่า DWORD ของLastEntry: 000007dd

HEX ค่าของ2006: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEX ค่าของ2007: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่า2008: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของ2009: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของ2010: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของ2011: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของ2012: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEX ค่าของรูป: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Windows XP

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

Windows Server 2003

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้การปรับปรุงนี้ แพคเกจเดียวกันติดตั้งทั้ง บนรุ่น RTM ได้เช่นเดียวกับรุ่นของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเป็น Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

Windows 8 และ Windows Server 2012

สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้การปรับปรุงนี้

Windows แบบฝังตัว 7 มาตรฐาน

สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้การปรับปรุงนี้ ติดตั้งแพคเกจเดียวกันทั้ง ในรุ่น RTM ได้เช่นเดียวกับรุ่น Service Pack 1 ของมาตรฐานของ Windows ฝังตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงอุปกรณ์ Windows ฝังตัวมาตรฐาน 7 SP1 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ ใน KB 2633952 และ KB 2756822 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้กิโลไบต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633952 2011 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2756822 2012 ตุลาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้แสดงรายการใด ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2779562 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 26.0
Keywords: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2779562 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2779562

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com