โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มการสนับสนุนการสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UEFI เพื่อสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2011 Essentials

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2781270 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Windows Small Business Server 2011 Essentials ไม่สนับสนุนการสำรองข้อมูลของไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นหนึ่ง Extensible เฟิร์มแวร์อินเทอร์เฟซ UEFI ที่ประกอบด้วย GUID พาร์ติชันตาราง (GPT) -การจัดรูปแบบดิสก์

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UEFI ที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบ GPT ดิสก์สำรองข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในหัวข้อนี้ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ 1

ในระหว่างการดำเนินการคืนค่าบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ UEFI ถ้ามีใช้การคืนค่าซีดีต้นฉบับของไคลเอ็นต์โดยไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้การติดตั้ง ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถเริ่มการทำงานในโหมด EFI เนื่องจากปัญหาที่มีสภาพแวดล้อมการติดตั้งพร้อมเครื่องของ Windows (Windows PE) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างคีย์ USB โดยใช้ตัวช่วยสร้างคีย์ที่สร้างบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งฮอตฟิกซ์นี้ ใช้คีย์แบบ USB แล้ว เมื่อคุณคืนค่าไคลเอ็นต์

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณเลือกที่จะสำรอง พาร์ติชัน EFI อาจไม่เป็นตัวเลือก อย่างไรก็ตาม พาร์ติชัน EFI จะรวมโดยอัตโนมัติอยู่ในการสำรองข้อมูล

ปัญหาที่ 3

เมื่อคุณทำการดำเนินการคืนค่าโลหะเปลือยบนไคลเอ็นต์ UEFI การดำเนินการอาจล้มเหลวบนหน้าสุดท้ายของความคืบหน้าการคืนค่า นอกจากนี้ คุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก:

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเตรียมใช้งาน VDS, 0x80080005

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ไปเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:ปัญหาที่ 4

เมื่อคุณทำการดำเนินการคืนค่าโลหะเปลือยบนไคลเอ็นต์ UEFI การดำเนินการอาจล้มเหลวเมื่อไคลเอนต์ที่อยู่ในโหมดขั้นสูง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ไปเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

BMR ของไคลเอ็นต์ล้มเหลวสำหรับเครื่องจักร UEFI ในโหมดขั้นสูง


หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ พาร์ติชันข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม DiskPartitionScripts.txt แฟ้มนี้ประกอบด้วยบรรทัดคำสั่งพาร์ติชันแนะนำสำหรับเค้าโครงของพาร์ติชันดิสก์ก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม ใช้บรรทัดคำสั่งเพื่อเปิดแฟ้มใน Notepad.exe

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows ขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 Essentials ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ที่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการลบ

หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้ คุณลบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การเอาออกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถทำให้เป็นปัญหาความเข้ากันได้กับ schema ของฐานข้อมูลใหม่ และทำให้ไคลเอ็นต์บริการหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) การสำรองข้อมูลได้

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เอาคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบ GPT ดิสก์แดชบอร์ด และจากนั้น เลือก ไม่เก็บถาวรการสำรองข้อมูล.
  2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง:

    wusa.exe / /kb:2781270 ถอนการติดตั้ง
  3. เริ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่
  4. ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่คุณลบในขั้นตอน 1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์รวมกัน

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Small Business Server 2011 Essentials
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Addin.configไม่เกี่ยวข้อง80927-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Alertsview.dll6.1.8800.16402198,776แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Collapsiblecontrol.dll6.1.8800.1638566,944มีนาคม-02-201123:46x 86
Consolelauncher.exe6.1.8800.1638564,424มีนาคม-02-201123:45x 86
Controls.dll6.1.8800.16385226,176มีนาคม-02-201123:46x 64
Dashboard.addintabs.dll6.1.8800.16385347,008มีนาคม-02-201123:46x 86
Dashboard.exe6.1.8800.16402219,768แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Dashboard.exe.configไม่เกี่ยวข้อง93027-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Dashboard.forms.dll6.1.8800.164021,285,216แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Home.addinไม่เกี่ยวข้อง14027-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Homepage.dll6.1.8800.16402627,296แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Mms.diagnostics.dll6.1.8800.1638517,280มีนาคม-02-201123:46x 86
Mmstools.dll6.1.8800.16385101,248มีนาคม-02-201123:46x 86
Nativeutilities.dll6.1.8800.1638580,768มีนาคม-02-201123:46x 64
Uicontrols.dll6.1.8800.16385421,760มีนาคม-02-201123:46x 86
Wsscmdlets.dll6.1.8800.16385136,064มีนาคม-02-201123:46x 86
Wsspowershell.exe6.1.8800.1638513,696มีนาคม-02-201123:46x 86
Wsspowershell.exe.configไม่เกี่ยวข้อง93027-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Alertemailom.dll6.1.8800.1638535,712มีนาคม-02-201123:46x 86
Alertemailprovider.dll6.1.8800.1638563,360มีนาคม-02-201123:46x 86
Alertframework.dll6.1.8800.16402234,592แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Emailalertsui.dll6.1.8800.16385110,976มีนาคม-02-201123:46x 86
Sku.dll6.1.8800.16385122,752มีนาคม-02-201123:46x 86
Wsscmdlets.psd1ไม่เกี่ยวข้อง5,008มีนาคม-02-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Backuprepairapi.dll6.1.8800.1638511,648มีนาคม-02-201123:46x 64
Skusupport.dll6.1.8800.1640251,832แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Wssbackup.exe6.1.8800.16402904,800แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Wssbackuprepair.exe6.1.8800.16402515,192แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Backupserverprovider.dll6.1.8800.16402166,496แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Backuputil.dll6.1.8800.16402221,792แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง7,84427-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง97827-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certnative.dll6.1.8800.1638552,608มีนาคม-02-201121:54x 86
Clientrestorewizard.exe6.1.8800.16402653,408แบบ 08-ก.พ.22:28x 86
Skusupport.dll6.1.8800.1640247,224แบบ 08-ก.พ.22:28x 86
Wssdriversetup.exe6.1.8800.16402123,488แบบ 08-ก.พ.22:28x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638555,680มีนาคม-02-201123:46x 64
Clientrestorewizard.exe6.1.8800.16402899,680แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Skusupport.dll6.1.8800.1640251,832แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Wssdriversetup.exe6.1.8800.16402154,208แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Microsoft.windowsserversolutions.console.addins.backup.dll6.1.8800.16402554,592แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Clientsetupfiles.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,645แบบ 09-ก.พ.01:11ไม่เกี่ยวข้อง
Clientsetupwebsite.dll6.1.8800.1640230,816แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638552,608มีนาคม-02-201121:54x 86
Clientdeploy.exe6.1.8800.16402493,152แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Clientdeploy.exe.configไม่เกี่ยวข้อง74627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Cnetclient.dll6.1.8800.1638556,704มีนาคม-02-201121:54x 86
Csetup.exe6.1.8800.16402221,792แบบ 08-ก.พ.22:28x 86
Identitynative.dll6.1.8800.1638535,712มีนาคม-02-201121:54x 86
Moveuser.exe5.2.3790.014,16827-ม.ค.-201101:18x 86
Serverlocator.dll6.1.8800.1638585,376มีนาคม-02-201121:54x 86
Supportedos.xmlไม่เกี่ยวข้อง5,710แบบ 09-ก.พ.01:11ไม่เกี่ยวข้อง
Coreproviders.dll6.1.1840.0131,192แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Devicedescription.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,09627-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Devicesom.dll6.1.8800.1638564,384มีนาคม-02-201123:46x 86
Devicesprovider.dll6.1.8800.1640262,072แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Servicedescription.xmlไม่เกี่ยวข้อง60427-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง27,873แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง4,90927-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,438แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง1,454แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง5,697แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง91527-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,02327 2012 พฤศจิกายน03:19ไม่เกี่ยวข้อง
Featureconfigurationschema.xsdไม่เกี่ยวข้อง2,34927-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Featureschema.xsdไม่เกี่ยวข้อง5,723แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Healthactions.dll6.1.8800.1640266,144แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Networkhealthengine.dll6.1.8800.1640272,312แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Certadm.interop.dll6.1.1839.023,424มีนาคม-02-201123:46x 64
Certcli.interop.dll6.1.1839.018,304มีนาคม-02-201123:46x 64
Certenroll.interop.dll6.1.1839.0172,416มีนาคม-02-201123:46x 64
Taskscheduler.interop.dll6.1.1840.043,640แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Windowsupdateagent.interop.dll6.1.1839.081,280มีนาคม-02-201123:46x 64
Addinalerts.dll6.1.8800.16402592,504แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Addins.addinไม่เกี่ยวข้อง16327-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Installaddin.exe6.1.8800.16385202,624มีนาคม-02-201123:46x 86
Installaddin.exe.configไม่เกี่ยวข้อง44627-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Catemplate.datไม่เกี่ยวข้อง3,50027-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certmanaged.dll6.1.8800.1640240,568แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Certnative.dll6.1.8800.1638555,680มีนาคม-02-201123:46x 64
Authlib.dll6.1.8800.1638520,864มีนาคม-02-201123:46x 86
Auw.dll6.1.8800.164021,287,776แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Defaultinputlanguageconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง35227 2012 พฤศจิกายน03:20ไม่เกี่ยวข้อง
Identitymanaged.dll6.1.8800.1638535,712มีนาคม-02-201123:46x 86
Identitynative.dll6.1.8800.1638539,296มีนาคม-02-201123:46x 64
Machineidentityprovider.dll6.1.8800.1638544,928มีนาคม-02-201123:46x 86
Onpremisealerts.dll6.1.8800.1640234,936แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Userprovider.dll6.1.8800.1640262,072แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Users.addinไม่เกี่ยวข้อง14027-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Useruiaddin.dll6.1.8800.164021,130,104แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Cnetclient.dll6.1.8800.1638564,384มีนาคม-02-201123:46x 64
Cnettasks.dll6.1.8800.1638530,080มีนาคม-02-201123:46x 86
Cnetutil.dll6.1.8800.1638532,128มีนาคม-02-201123:46x 86
Corenethealth.dll6.1.8800.1638515,744มีนาคม-02-201123:46x 86
Networkingmonitor.dll6.1.8800.1640218,552แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Networkingmonitor.xmlไม่เกี่ยวข้อง37127-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Networkingservice.dll6.1.8800.1638525,984มีนาคม-02-201123:46x 86
Networkingserviceobjectmodel.dll6.1.8800.1638515,744มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverbeacon.dll6.1.8800.16385103,296มีนาคม-02-201123:46x 64
Serverdiscovery.dll6.1.8800.1638526,496มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverdiscoveryobjectmodel.dll6.1.8800.1638524,960มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverdiscoveryprovider.dll6.1.8800.1638536,224มีนาคม-02-201123:46x 86
Bimgettingstartedres.dll6.1.8800.1640213,920แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง8,05827 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง1,83027 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Email.pngไม่เกี่ยวข้อง3,53627 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Home.pngไม่เกี่ยวข้อง4,98127 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Msoidcrlwrapper.dll6.1.8800.1640229,816แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
O365gadget.ascxไม่เกี่ยวข้อง1,20527 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
O365tabpage.addinไม่เกี่ยวข้อง20527 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
O365usertabaddin.addinไม่เกี่ยวข้อง19727 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Oimaddin.dll6.1.8800.164021,078,368แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Oimcmdlets.dll6.1.8800.1640224,696แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Oimcmdlets.psd1ไม่เกี่ยวข้อง2,75427 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Oimgettingstartedwizard.exe6.1.8800.1640247,224แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Oimgettingstartedwizard.exe.configไม่เกี่ยวข้อง84027 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Oimnativeres.dll6.1.8800.1640218,040แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Oimpowershell.exe6.1.8800.1640215,992แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Oimpowershell.exe.configไม่เกี่ยวข้อง93027 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Oimuninstallwizard.exe6.1.8800.1640228,768แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Oimuninstallwizard.exe.configไม่เกี่ยวข้อง84027 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Providerframeworkextended.dll6.1.8800.1640228,280แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Pwdfilt.dll6.1.8800.1640224,184แบบ 09-ก.พ.02:21x 64
Sharepoint.pngไม่เกี่ยวข้อง4,79227 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Webaddin.xmlไม่เกี่ยวข้อง31527 2012 พฤศจิกายน03:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wssg.becadapter.dll6.1.8800.16402812,664แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.o365.gadget.dll6.1.8800.1640216,992แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.o365alerts.dll6.1.8800.1640230,840แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.o365common.dll6.1.8800.16402155,768แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.o365om.dll6.1.8800.1640266,168แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.o365provider.dll6.1.8800.1640287,672แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Providerframework.dll6.1.1840.2134,752แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Providerregistryservice.exe6.1.1840.041,568แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Providerregistryservice.exe.configไม่เกี่ยวข้อง1,68027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Runtask.exe6.1.1840.017,504แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Runtask.exe.configไม่เกี่ยวข้อง87027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Sharedservicehost.exe6.1.1839.030,592มีนาคม-02-201123:46x 86
Sharedservicehost.exe.configไม่เกี่ยวข้อง1,85427-ม.ค.-201101:18ไม่เกี่ยวข้อง
Healthconnectivityconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,77327-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdconfig.dll6.1.8800.1638537,248มีนาคม-02-201123:46x 86
Remotedesktopclientconfiglibrary.dll6.1.8800.1638529,568มีนาคม-02-201123:46x 86
Websiteconfig.dll6.1.8800.1640229,816แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.admin.remoteaccess.dll6.1.8800.16402464,504แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.connectivity.dll6.1.8800.16402143,480แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.connectivity.health.dll6.1.8800.1640248,248แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.admin.objectmodel.dll6.1.8800.1638520,864มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.admin.provider.dll6.1.8800.1638520,352มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.domainconfigwizard.dll6.1.8800.16402820,856แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.domainmanagerobjectmodel.dll6.1.8800.1640292,768แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.domainmanagerservice.dll6.1.8800.1640212,408แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.domainprovidermanagerservice.dll6.1.8800.1638559,776มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.gitmedomainprovider.dll6.1.8800.1640231,864แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.gitmedomainproviderhelper.dll6.1.8800.1640298,936แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.internal.dll6.1.1840.0158,592มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.managedidcrl.dll6.1.8800.1638522,912มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.ui.remoteaccesssettingsuicontroller.dll6.1.8800.1638516,768มีนาคม-02-201123:46x 86
Wssg.web.windowslivedomainprovider.dll6.1.8800.1640247,200แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
accdb_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,51627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
accdw_large.pngไม่เกี่ยวข้อง14,08427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
ade_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,38127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
csv_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,43227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
docm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,76327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
docx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,72927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
doc_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,69327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
dotm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,48927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
dotx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,56127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
dot_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,58527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
mdb_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,46527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
mdw_large.pngไม่เกี่ยวข้อง15,47327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
potm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,15927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
potx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,22227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
pot_large.pngไม่เกี่ยวข้อง10,52227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
ppsx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง10,74127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
pps_large.pngไม่เกี่ยวข้อง14,13327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
pptm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,69827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
pptx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,66827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
ppt_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,18727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
pub_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,31727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
vdx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,42827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
vsd_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,42827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
vss_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,42827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
vsx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,42827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xlsb_large.pngไม่เกี่ยวข้อง12,87027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xlsm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,71527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xlsx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,44427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xls_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,26427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xltm_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,16027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xltx_large.pngไม่เกี่ยวข้อง13,07427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xlt_large.pngไม่เกี่ยวข้อง10,80227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xlw_large.pngไม่เกี่ยวข้อง10,35327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xsf_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,02327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
xsn_large.pngไม่เกี่ยวข้อง11,02327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ascending.gifไม่เกี่ยวข้อง5627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Css.cssไม่เกี่ยวข้อง13,06127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Descending.gifไม่เกี่ยวข้อง5827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Download.ashxไม่เกี่ยวข้อง13127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Downloadoptions.htmไม่เกี่ยวข้อง10,57927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fileoperationservice.svcไม่เกี่ยวข้อง17027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Files.aspxไม่เกี่ยวข้อง128,015แบบ 09-ก.พ.01:11ไม่เกี่ยวข้อง
Filesgadget.ascxไม่เกี่ยวข้อง2,18127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Filesroot.aspxไม่เกี่ยวข้อง4,99427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsgadget.cssไม่เกี่ยวข้อง60027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Generic_large.gifไม่เกี่ยวข้อง1,99427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Generic_large.pngไม่เกี่ยวข้อง5,94827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Generic_small.gifไม่เกี่ยวข้อง98227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Generic_small.pngไม่เกี่ยวข้อง72327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Greenarrow_16.pngไม่เกี่ยวข้อง55427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Imagepage.aspxไม่เกี่ยวข้อง16927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Interop.searchapi.dll6.1.1840.041,344มีนาคม-02-201123:46x 64
I_folder.gifไม่เกี่ยวข้อง6,74127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_folder.pngไม่เกี่ยวข้อง21,85127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_folder_empty.gifไม่เกี่ยวข้อง5,94327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_folder_empty.pngไม่เกี่ยวข้อง16,75027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_generic_file.gifไม่เกี่ยวข้อง2,89227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_generic_file.pngไม่เกี่ยวข้อง6,76327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_icon_download.pngไม่เกี่ยวข้อง11,34727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_icon_help.pngไม่เกี่ยวข้อง95027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_error.pngไม่เกี่ยวข้อง3,15627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_l1.pngไม่เกี่ยวข้อง23827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_l3.pngไม่เกี่ยวข้อง23527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_m1.pngไม่เกี่ยวข้อง96527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_m2.pngไม่เกี่ยวข้อง1,15527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_m3.pngไม่เกี่ยวข้อง96527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_r1.pngไม่เกี่ยวข้อง23627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_r2.pngไม่เกี่ยวข้อง1,17727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_r3.pngไม่เกี่ยวข้อง22427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
I_logon_bubble_warning.pngไม่เกี่ยวข้อง2,87427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile.cssไม่เกี่ยวข้อง1,46827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobiledownload.aspxไม่เกี่ยวข้อง24627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobilelisting.aspxไม่เกี่ยวข้อง3,68327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_bigicon.pngไม่เกี่ยวข้อง7,55327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pane_collapsed.pngไม่เกี่ยวข้อง1,83627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pane_expanded.pngไม่เกี่ยวข้อง1,84127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pd_first.pngไม่เกี่ยวข้อง1,16627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pd_last.pngไม่เกี่ยวข้อง1,17127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pd_next.pngไม่เกี่ยวข้อง1,13227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_pd_prev.pngไม่เกี่ยวข้อง1,12327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_p_first.pngไม่เกี่ยวข้อง1,36727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_p_last.pngไม่เกี่ยวข้อง1,40827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_p_next.pngไม่เกี่ยวข้อง1,33327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mobile_p_prev.pngไม่เกี่ยวข้อง1,26827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Progressbar_1px.pngไม่เกี่ยวข้อง15627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Progressbar_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง1,39727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload.ascxไม่เกี่ยวข้อง42,58127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richuploadversion.jsไม่เกี่ยวข้อง65มีนาคม-02-201121:33ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_dnd_bg_1.pngไม่เกี่ยวข้อง13,82227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_dnd_bg_2.pngไม่เกี่ยวข้อง6,01927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_dnd_bg_d1.pngไม่เกี่ยวข้อง14,90927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_dnd_bg_d2.pngไม่เกี่ยวข้อง6,04927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_error_big.pngไม่เกี่ยวข้อง1,52227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_error_small.pngไม่เกี่ยวข้อง3,46327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_files_size.pngไม่เกี่ยวข้อง19127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_filetableupperbar_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง77627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_ok_big.pngไม่เกี่ยวข้อง1,63027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_progress_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง1,26227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_progress_fg.pngไม่เกี่ยวข้อง18327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_standard_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง49227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_success_small.gifไม่เกี่ยวข้อง29527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Richupload_uploading_small.gifไม่เกี่ยวข้อง4,96827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Spacer.gifไม่เกี่ยวข้อง80727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Standardupload.aspxไม่เกี่ยวข้อง12,99627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tree_collapse.pngไม่เกี่ยวข้อง3,89927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tree_expand.pngไม่เกี่ยวข้อง3,89927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tree_noexpand.pngไม่เกี่ยวข้อง1,22927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tree_root.pngไม่เกี่ยวข้อง54627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Upload.ashxไม่เกี่ยวข้อง13127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Upload.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,76627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Utils.jsไม่เกี่ยวข้อง1,51827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง84227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Webaddin.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,05227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssg.web.fileaccess.dll6.1.1840.2541,816แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.fileaccess.richupload.cabไม่เกี่ยวข้อง104,179มีนาคม-02-201122:01ไม่เกี่ยวข้อง
Xcdsfxutf.bin1.5.0.10226197,130มีนาคม-02-201123:23ไม่เกี่ยวข้อง
Xceed.compression.dll3.7.8218.10310160,40827-ม.ค.-201101:18x 86
Xceed.filesystem.dll3.7.8218.10310127,64027-ม.ค.-201101:18x 86
Xceed.zip.dll3.7.8218.10310242,32827-ม.ค.-201101:18x 86
Zip.icoไม่เกี่ยวข้อง1,07827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.breadcrumb.jsไม่เกี่ยวข้อง71027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.core.jsไม่เกี่ยวข้อง23,90327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.embeddedmessage.jsไม่เกี่ยวข้อง95427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.floatingpanel.jsไม่เกี่ยวข้อง1,67927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.jsไม่เกี่ยวข้อง3,410แบบ 09-ก.พ.01:11ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.lazyload.jsไม่เกี่ยวข้อง2,31327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.lightbox.cssไม่เกี่ยวข้อง28827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.lightbox.jsไม่เกี่ยวข้อง2,99227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.listview.jsไม่เกี่ยวข้อง5,09027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.menu.cssไม่เกี่ยวข้อง2,65627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.menu.jsไม่เกี่ยวข้อง6,97727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.messagebox.cssไม่เกี่ยวข้อง83927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.messagebox.jsไม่เกี่ยวข้อง5,42327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.pagination.jsไม่เกี่ยวข้อง3,84627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.popupwindow.jsไม่เกี่ยวข้อง300027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.textchanged.jsไม่เกี่ยวข้อง76027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.thumbnail.cssไม่เกี่ยวข้อง71627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.thumbnail.jsไม่เกี่ยวข้อง4,78027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.timeout.jsไม่เกี่ยวข้อง5,53727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.utils.jsไม่เกี่ยวข้อง2,21727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.watermark.jsไม่เกี่ยวข้อง3,73327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ramjsfx.windowspool.jsไม่เกี่ยวข้อง1,68927-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง3,02827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ascend.gifไม่เกี่ยวข้อง5627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Computer_16.pngไม่เกี่ยวข้อง62227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Computer_48.pngไม่เกี่ยวข้อง4,13627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Confirmdialog.ascxไม่เกี่ยวข้อง2,12027-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Descend.gifไม่เกี่ยวข้อง5827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Loading.gifไม่เกี่ยวข้อง4,96827-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Processajaxrequest.ashxไม่เกี่ยวข้อง14427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdp.aspxไม่เกี่ยวข้อง11,73627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdp.cssไม่เกี่ยวข้อง2,83627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdp.jsไม่เกี่ยวข้อง5,22327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpgadget.ascxไม่เกี่ยวข้อง7,35327-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpgadget.cssไม่เกี่ยวข้อง1,13127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpgadgeticon.pngไม่เกี่ยวข้อง94127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Rdppage.jsไม่เกี่ยวข้อง5,17227-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Remotedesktopsetuptasks.dll6.1.8800.1638521,888มีนาคม-02-201123:46x 86
Remotedesktopwebservice.svcไม่เกี่ยวข้อง12527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Server_16.pngไม่เกี่ยวข้อง38627-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Server_48.pngไม่เกี่ยวข้อง2,47127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Status_available.pngไม่เกี่ยวข้อง88127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Status_error.pngไม่เกี่ยวข้อง88727-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Status_offline.pngไม่เกี่ยวข้อง80127-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง83527-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Webaddin.xmlไม่เกี่ยวข้อง54427-ม.ค.-201101:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssg.web.rdp.dll6.1.1840.265,120แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Wssg.web.rdp.rdprovider.dll6.1.8800.1638518,304มีนาคม-02-201123:46x 86
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง6,34727-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง1,66427-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Serverbackuphealthaction.dll6.1.8800.1638516,256มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverbackuplib.dll6.1.8800.16402110,712แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Serverbackupobjectlib.dll6.1.8800.1640266,168แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Serverbackupobjectmodel.dll6.1.8800.1638573,600มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverbackupprovider.dll6.1.8800.1638565,408มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverrestoreobjectmodel.dll6.1.8800.1638563,872มีนาคม-02-201123:46x 86
Createkeywizard.exe6.1.8800.164021,076,832แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Filebrowser.dll6.1.8800.1640254,368แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Formatdisk.dll6.1.8800.1638578,208มีนาคม-02-201123:46x 64
Sbcw.exe6.1.8800.16385149,376มีนาคม-02-201123:46x 86
Sbcw.exe.configไม่เกี่ยวข้อง82127-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Serverbackupwizard.dll6.1.8800.16385694,144มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverffr.exe6.1.8800.16385144,768มีนาคม-02-201123:46x 86
Serverffr.exe.configไม่เกี่ยวข้อง82127-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Serverrestorewizard.dll6.1.8800.16402830,048แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Config.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,371แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Configcosts.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,89427-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Configsvc.exe6.1.8800.1638551,072มีนาคม-02-201123:46x 86
Configsvc.exe.configไม่เกี่ยวข้อง93827-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Configtasks.dll6.1.8800.16402133,240แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Servertheme.themeไม่เกี่ยวข้อง56527-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Setupalerts.dll6.1.8800.1638525,984มีนาคม-02-201123:46x 86
Setupcommon.dll6.1.8800.1640282,552แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Setuplogging.configไม่เกี่ยวข้อง2,75327-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Setupmon.exe6.1.8800.164025,189,728แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Setupmon.exe.configไม่เกี่ยวข้อง81727-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Wsssysprep.exe6.1.8800.1638543,392มีนาคม-02-201123:46x 86
Wsssysprep.exe.configไม่เกี่ยวข้อง81727-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Configure.aspxไม่เกี่ยวข้อง6,77427-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Download_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง763,84027-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Download_page_logo.pngไม่เกี่ยวข้อง8,74927-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Download_txt_bg.pngไม่เกี่ยวข้อง76727-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Download_txt_bg_hover.pngไม่เกี่ยวข้อง59127-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Logoninfo.aspxไม่เกี่ยวข้อง5,894แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Product_logo_horiz_blk.pngไม่เกี่ยวข้อง7,68127-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Userinfo.aspxไม่เกี่ยวข้อง5,888แบบ 09-ก.พ.01:12ไม่เกี่ยวข้อง
Iccertinstaller.exe6.1.8800.1638525,472มีนาคม-02-201121:54x 86
Icsite.dll6.1.8800.16402124,000แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Initialconfigurationweb.dll6.1.8800.1640233,912แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Servicingalerts.dll6.1.8800.1640217,528แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Admincommon.dll6.1.8800.16385168,320มีนาคม-02-201123:46x 86
Common.dll6.1.8800.16402184,952แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Commonres.dll6.1.8800.1638549,024มีนาคม-02-201123:46x 64
Eventlogging.dll6.1.8800.1638535,200มีนาคม-02-201123:46x 64
Eventlogmsg.dll6.1.8800.163858,064มีนาคม-02-201123:46x 64
Iisconfig.dll6.1.8800.1638540,320มีนาคม-02-201123:46x 86
Logging.configไม่เกี่ยวข้อง2,59927-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Miscutil.dll6.1.8800.1640227,744แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
System.diagnostics.configไม่เกี่ยวข้อง6,12927-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssg.powershell.dll6.1.8800.1638534,688มีนาคม-02-201123:46x 86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385241,98427-ม.ค.-201101:18x 64
Sqmnativehelper.dll6.1.8800.1638543,392มีนาคม-02-201123:46x 64
Sqmprovider.dll6.1.1839.040,320มีนาคม-02-201123:46x 86
Sqmproviderutilities.dll6.1.8800.1640226,720แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Definition.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,78727-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Definition.xml.configไม่เกี่ยวข้อง90327-ม.ค.-201101:19ไม่เกี่ยวข้อง
Storageif.dll6.1.8800.1638521,888มีนาคม-02-201123:46x 64
Storageproviderservice.dll6.1.8800.16385119,680มีนาคม-02-201123:46x 86
Storageservice.exe.configไม่เกี่ยวข้อง81627-ม.ค.-201101:26ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.windowsserversolutions.console.addins.folders.dll6.1.8800.16402765,536แบบ 09-ก.พ.02:21x 86
Serverfolders.addinไม่เกี่ยวข้อง20627-ม.ค.-201101:16ไม่เกี่ยวข้อง
Userobjectmodel.dll6.1.8800.1640272,312แบบ 09-ก.พ.02:21x 86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Small Business Server 2011 Essentials
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_branding-aur_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_5ea6eb03311d6b83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,103
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_branding-shared_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_31254f26702cbbdc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,103
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientbackup-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_14aa57b6b843537b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,267
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientbackup-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e94b4e0e8f6ecafa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,728
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientbackup-restorecdx86_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_b7a09fdcb786e948.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,447
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientbackup-restorecd_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_78996a565fde0a30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,432
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientbackup-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6343d8a2bfed15df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,189
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientdeployment-connectsite-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e9d68541f39f921b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,958
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_clientdeployment-package_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_5d647f5c577cde74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,666
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_coreproviders_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_12a7ceca2a12d826.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,138
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_health base_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_84015e8fb048a549.manifest คำจำกัดความ
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,479
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_health connectivity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ff89b97402dc3421.manifest คำจำกัดความ
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,519
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_health domain_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_58fa078fa88f88f8.manifest คำจำกัดความ
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,489
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_health servicing_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6b654a5aaf6a67ec.manifest คำจำกัดความ
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,837
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_health-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_645bc92e3294b8c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,545
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_interopdlls_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_504c879877f68d5b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,401
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_onlineservices-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_29ff6e5bf58651db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,737
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_onpremise-certificates_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f4a8513d50d78d0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,688
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_onpremise-identity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f4b9377eff48fe58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,253
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_onpremise-networking_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_9b2c72654b2e566a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,774
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_productivity_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_d8ed343643a53b17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม28,086
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_providerframework_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_2e2da3510524f284.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,104
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ram bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_df6330e52294af63.manifest ฐาน
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม21,283
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ram fs_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ece4deb9c09387f9.manifest ไซต์
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม105,426
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ram javascript_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ae9fd81b46d2d787.manifest ไซต์
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม20,853
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ram rdp_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_1f934191475b52ac.manifest ไซต์
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,497
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_serverbackup-engine_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ce5e4d27d659cd53.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,340
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_serverbackup-ui_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4c1076350f62a607.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,216
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_serverdeployment-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_ca9d5dc69d7d11b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,087
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_serverdeployment-icsite-aur_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4ab7ce67b103e746.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,160
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_serverdeployment-icsite-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_4ba7137db05d3725.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,150
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_servicing-bin_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_b7ed41a77172ecb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,753
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_sharedcomponents_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_e0b06bd7ed595a7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,142
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_sqm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_f004761756712570.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,957
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_storage-provider_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_a5980672f87f1c8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,984
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_storage-ux-folders_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_6cbd919b83a05e32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,002
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_userobjectmodel_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_06d0a4f96f4a2fb0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,133
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_versioninfo_31bf3856ad364e35_6.1.8800.16402_none_2b3b0b71a068c91f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,970
วันที่ (UTC)แบบ 09-ก.พ.
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2781270 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Small Business Server 2011 Essentials
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbhotfixserver kbmt KB2781270 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2781270

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com