Windows 8: ตั้งค่าความปลอดภัยของครอบครัว (บัญชีภายในเครื่อง)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2782155 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Windows 8 ฉันได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องสำหรับลูกของฉัน ฉันจะตั้งค่าความปลอดภัยของครอบครัวสำหรับบัญชีเหล่านี้ได้อย่างไร

การแก้ไข

ตั้งค่าความปลอดภัยของครอบครัวสำหรับบัญชีผู้ใช้ Windows 8 ภายในเครื่อง

ใน Windows 8 เป็นเรื่องง่ายที่จะปกป้องบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องของลูกคุณจากเนื้อหาบนพีซีเฉพาะที่ หรือจากเนื้อหาบนเว็บที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กๆ เพื่อควบคุมเวลาในการเข้าถึงพีซี และกำหนดโปรแกรมที่คุณอนุญาตให้ลูกใช้ได้

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายการใช้ Windows 8 ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความปลอดภัยของครอบครัวเปิดอยู่ คุณสามารถเปิดความปลอดภัยของครอบครัวเมื่อคุณกำลังตั้งค่าบัญชีสำหรับลูกของคุณ1. แสดงแถบ Charms โดยชี้เมาส์ไปที่มุมบนขวาหรือมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริ่ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824989
2. คลิก ค้นหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824990
3. คลิก การตั้งค่า

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824991
4. ป้อน ความปลอดภัยของครอบครัว

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824992
5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ตั้งค่าความปลอดภัยของครอบครัวสำหรับผู้ใช้ทุกคน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824993
6. ในหน้าต่างถัดไป คลิกบัญชีที่คุณต้องการควบคุมสิทธิการเข้าถึงและข้อจำกัด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824994
7. ออกจากการตั้งค่าด้านบนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และคลิก การกรองเว็บ หากคุณต้องการกำหนดเนื้อหาบนเว็บที่บุคคลนี้สามารถแสดงได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824995
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือก [...] สามารถเยี่ยมชมได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ผู้ปกครองเพิ่มไว้ใน รายชื่อที่อนุญาต เท่านั้น ในบานหน้าต่างด้านบน คลิก การกรองเว็บ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824996
9. ในหน้าต่างถัดไป ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น การสื่อสารแบบออนไลน์ (พื้นฐาน) หรือเลือกตัวเลือก ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824997
10. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก รายชื่อการกรองเว็บ เพื่อสร้างรายชื่อเว็บเพจที่อนุญาตหรือบล็อก หรือคลิก กำหนดเอง เพื่อแก้ไขการตั้งค่าอื่นๆ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824998
11. คลิก ขีดจำกัดเวลา เพื่อเลือกวันและเวลาที่ลูกของคุณสามารถเข้าถึงพีซีได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2824999
12. ตามตัวเลือกบนแท็บ เวลาที่อนุญาต คุณสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมงและนาทีที่ลูกของคุณจะใช้พีซีได้ในวันทำงานหรือวันหยุด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825000
13. ตามตัวเลือกบนแท็บ ช่วงเวลาที่ห้ามใช้เครื่อง คุณสามารถกำหนดเวลาในแต่ละวันที่บุคคลนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พีซีเลย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825001
14. จากนั้นคลิก กำหนดเอง เพื่อแก้ไขตัวเลือกเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825002
15. คลิก ตั้งค่าขีดจำกัดบนเกมและโปรแกรมประยุกต์ของ Windows Store เพื่อจำกัดการใช้เกม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825003
16. คลิก ข้อจำกัดของเกม เพื่อกำหนดว่าบุคคลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเกมที่เหมาะสมกับอายุตนเองซึ่งติดตั้งไว้บนพีซีแล้วเท่านั้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825004
17. ในหน้าต่างถัดไป คุณเลือกระดับการจัดอันดับของเกมตามอายุของลูกคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825005
18. ถ้าคุณต้องการบล็อกหรืออนุญาตให้ใช้เกมเฉพาะที่ติดตั้งภายในเครื่อง คลิก บล็อกหรืออนุญาตเกมเฉพาะ บนแถบด้านซ้าย หรือคลิก กำหนดเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825007
19. คลิก การจำกัดโปรแกรม หากคุณต้องการอนุญาตหรือบล็อกการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์เฉพาะที่ติดตั้งภายในเครื่องบนพีซีนี้สำหรับบุคคลนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825008
20. ขณะนี้คุณสามารถกำหนดโปรแกรมประยุกต์ที่บุคคลนี้สามารถใช้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825010
21. จากนั้นปิดหน้าต่าง การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825012
22. เมื่อผู้ใช้รายนี้ลงชื่อเข้าใช้ในครั้งต่อไป การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบอกให้ทราบว่าบัญชีนี้ถูกตรวจสอบโดยความปลอดภัยของครอบครัว

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2825014
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2782155 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มิถุนายน 2557 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbstepbystep KB2782155

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com