ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน System Center 2007 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783850 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Microsoft ระบบศูนย์ดำเนินงาน Manager 2007 R2

7 การปรับปรุงสะสมสำหรับการดำเนินงาน Manager 2007 R2 รวมการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับการดำเนินงาน Manager 2007 R2 และรวมการปรับปรุงข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมด

ปัญหาที่แก้ไขใน 7 ปรับปรุงที่สะสม

7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • คอนโซลทำงานเมื่อมีใช้การเข้าถึงวัตถุ scope บทบาทผู้ใช้
 • ไม่มีแสดงข้อมูลความพร้อมใช้งานสำหรับวันปัจจุบันเมื่อมีใช้ประจำวันรวม
 • ลักษณะการทำงานไม่สอดคล้องกันระหว่างมุมมองบางอย่างบนเว็บคอนโซลและคอนโซล
 • แฟ้มบันทึกการคืนค่าไม่ผ่านเมื่อมีการตรวจสอบแฟ้มบันทึก Unicode
 • รับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 แก้ไขปัญหาข้ามแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้:
 • สถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของดิสก์แบบลอจิคัลจะไม่ถูกจัดเก็บสำหรับบางชนิดของไดรฟ์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ Solaris
 • ไม่สามารถพบบางอะแดปเตอร์เครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ HP-UX
 • สถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของอะแดปเตอร์เครือข่ายไม่ถูกจัดเก็บสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของ HP-UX
 • การ Solaris 8 และ 9 ตัวแทนอาจไม่เริ่มต้นหลังจากการปิดระบบ ungraceful

วิธีการขอรับ และติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2

ข้อมูลการดาวน์โหลด

7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 7 ปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลการติดตั้ง

ใบสั่งการติดตั้งที่แนะนำ
เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมในลำดับต่อไปนี้:
 1. เซิร์ฟเวอร์การจัดการราก (RMS)
 2. ฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน ปรับฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงานด้วยตนเอง โดยการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บอยู่ในแฟ้มที่ถูกกล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้:
 3. การจัดการชุดที่กล่าวถึงในการ นำเข้าวิสแพ็คการจัดการส่วน นำเข้าวิสแพ็คจัดการเหล่านี้ด้วยตนเอง
 4. เซิร์ฟเวอร์การจัดการรอง
 5. เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
 6. การปรับปรุงของบริษัทตัวแทน ปรับใช้การปรับปรุงเพื่อแทนที่ใช้ติดตั้งที่ใช้ค้นหา
 7. คอมพิวเตอร์บทบาทของคอนโซลการดำเนินงาน

  หมายเหตุ เมื่อคุณปรับปรุงบทบาทนี้ เลือก เรียกใช้การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกจากนั้น การปรับปรุงซอฟต์แวร์ กล่องโต้ตอบ

 8. เว็บคอนโซลบทบาทคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์
 9. บริษัทตัวแทนการติดตั้งด้วยตนเอง ใช้การปรับปรุงของบริษัทตัวแทน
 10. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์บทบาทชุดบริการ (ACS)

หมายเหตุ หลังจากใช้การปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่อง ACS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Adtserver net stop
 2. เรียกใช้ DbUpgV6toV7.sql
 3. เริ่มต้นสุทธิ adtserver

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ DbUpgV6toV7.sql ดู "การดำเนินงานด้วยตนเองที่ต้องดำเนินการหลังจากที่คุณปรับปรุงตัวเก็บรวบรวม ACS"ส่วน
หมายเหตุการติดตั้ง
เมื่อคุณปรับปรุงคอมโพเนนต์ โดยใช้หน้าจอป้ายติดตั้ง คุณต้องทำสามตัวติดตั้งการปรับปรุง เมื่อคุณปรับปรุงคอมโพเนนต์เช่น RMS แต่ละโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้น และต้องให้คุณคลิก เสร็จสิ้นเมื่อมีการปรับปรุง ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้ว โปรแกรมติดตั้งถัดไปเริ่มโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการติดตั้ง

เมื่อต้องแยกแฟ้มที่มีอยู่ในการปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ภายในเครื่องหรือการใช้ร่วมกันบนเครือข่าย:
  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI
 2. เรียกใช้แฟ้มนี้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้องภายในเครื่อง ตัวอย่างเช่น เรียกใช้แฟ้มนี้บนเซิร์ฟเวอร์จัดการราก (RMS)
 3. ในหน้าต่างการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ เลือกตัวเลือกการปรับปรุงสำหรับบทบาทที่จะถูกปรับปรุง

ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช้ปรับปรุงนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการรากคลัสเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการใช้ปรับปรุงนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการกลุ่มราก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การดำเนินงานด้วยตนเองที่ต้องดำเนินการหลังจากที่คุณปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จัดการรากและข้อมูลคลังสินค้า

เรียกใช้สคริปต์ SQL
การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขที่ต้องด้วยตนเองใช้ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะใช้ โดยการเรียกใช้ c:\program แฟ้ม (x86) \System ศูนย์ 2007 R2 โปรแกรมแก้ไขด่วน utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql แฟ้มกับคลังสินค้าข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน (OperationsManagerDW) และเรียกใช้แฟ้ม utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql c:\program แฟ้ม (x86) ศูนย์ 2007 R2 \System โปรแกรมแก้ไขด่วนกับฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน (OperationsManager) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สู่คอมพิวเตอร์โฮสต์ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานฐานข้อมูล โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (SA) ระบบฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล 2007 ตัวจัดการการดำเนินงาน การปรับปรุงฐานข้อมูลจากระยะไกล สู่คอมพิวเตอร์ Studio จัดการของ SQL เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ SA เหมาะสมไปยังฐานข้อมูล 2007 ตัวจัดการการดำเนินงาน
 2. รัน Studio จัดการของ SQL Server
 3. ในการ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบกล่อง การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ของฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน ชื่อฐานข้อมูลเริ่มต้นคือ OperationsManager
 4. บนแถบเครื่องมือ คลิก สร้างแบบสอบถาม.
 5. จากนั้น ตัวแก้ไข SQL แถบเครื่องมือ การใช้งาน ฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เลือกตัวเลือกฐานข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เปิดเรียกดู \System แฟ้ม (x86) C:\program ศูนย์ 2007 R2 โปรแกรมแก้ไขด่วน utility\KB2783850\SQLUpdate เลือกแฟ้ม CU_Database.sql ที่ถูกแยก โดย Windows installer (แฟ้ม.msi), และจากนั้น คลิก เปิด.
 7. เมื่อไฟล์ถูกโหลด คลิก ดำเนินการ ในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข SQL
 8. มุมมองนี้ ข้อความ บานหน้าต่างการตรวจสอบว่า คำสั่ง Transact SQL รันเรียบร้อยแล้ว
 9. จบการทำงาน Studio จัดการของ SQL Server
 10. สำหรับคลังสินค้าข้อมูลตัวจัดการการดำเนินการ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ของคลังสินค้าข้อมูลตัวจัดการการดำเนินงาน และจากนั้น เรียกใช้แฟ้ม \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sqlการดำเนินงานด้วยตนเองที่ต้องดำเนินการหลังจากที่คุณปรับปรุงตัวเก็บรวบรวม ACS

เรียกใช้สคริปต์ SQL
การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขที่ต้องด้วยตนเองใช้ แก้ไขปัญหาเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ โดยการเรียกใช้แฟ้ม %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql กับฐานข้อมูล ACS (OperationsManagerAC2) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สู่คอมพิวเตอร์โฮสต์ ACS ในฐานข้อมูล โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (SA) ระบบฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล ACS เพื่อทำการปรับปรุงฐานข้อมูลจากระยะไกล สู่คอมพิวเตอร์เครื่องที่โฮสต์ Studio จัดการของ SQL Server โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ SA เหมาะสมไปยังฐานข้อมูล ACS
 2. รัน Studio จัดการของ SQL Server
 3. ในการ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบกล่อง การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เป็นโฮสต์ของฐานข้อมูล ACS ชื่อฐานข้อมูลเริ่มต้นคือ OperationsManagerAC2
 4. บนแถบเครื่องมือ คลิก สร้างแบบสอบถาม.
 5. ใช้แถบเครื่องมือตัวแก้ไข SQL การ ฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งาน เลือกตัวเลือกฐานข้อมูล ACS
 6. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก เปิดเลือกแฟ้ม %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql ที่ถูกติดตั้ง โดย Windows installer (แฟ้ม.msi), และจากนั้น คลิก เปิด.
 7. เมื่อไฟล์ถูกโหลด คลิก ดำเนินการ ในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข SQL
 8. ดูบานหน้าต่างข้อความเพื่อตรวจสอบว่า คำสั่ง Transact SQL รันเรียบร้อยแล้ว
 9. จบการทำงาน Studio จัดการของ SQL Server


นำเข้าวิสแพ็คการจัดการ
ชุดการจัดการที่อยู่ในโฟลเดอร์ ManagementPacks ต้องถูกนำด้วยตนเองเข้า โดยใช้ตัวช่วยสร้างนำเข้าการจัดการชุดในคอนโซลการดำเนินงาน

ชุดการจัดการการปรับปรุงต่อไปนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ ManagementPacks ของการติดตั้งแพคเกจ:
 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp
 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp

การปรับปรุงแฟ้ม Web.Config ที่อยู่ในบทบาทคอมพิวเตอร์คอนโซลเว็บเซิร์ฟเวอร์

เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ทั้งหมดที่สร้าง โดยเว็บคอนโซล โดยการ cscript จะไคลเอนต์ เพิ่มการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.Config บนเซิร์ฟเวอร์เว็บคอนโซล:
<httpCookies httponlycookies="true"></httpCookies>
อย่างไรก็ตาม ถ้าเว็บคอนโซลถูกกำหนดค่าให้เรียกใช้ภายใต้ SSL เพิ่มการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.Config แทนเพื่อให้แน่ใจว่า คุกกี้ทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสลับ:
<httpCookies httponlycookies="true" requiressl="true"></httpCookies>
หมายเหตุ หนึ่งบรรทัดเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในแฟ้ม Web.Config เมื่อต้องเพิ่มบรรทัดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เลื่อนลงในแฟ้ม Web.Config จนกระทั่งคุณเห็นป้าย<system.web>และเพิ่มบรรทัดใหม่ที่เหมาะสมทันทีหลังจากบรรทัดที่ประกอบด้วย<system.web>

</system.web></system.web>

เครื่องมือสนับสนุนการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้สะสม

แฟ้มที่ปรับปรุงต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ SupportTools สนับสนุนการปรับรุ่น จาก Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services กับบริการรายงานของ SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services กับ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน:
SRSUpgradeTool.exe
หมายเหตุ ใช้รุ่นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมของแฟ้มนี้แทนที่แฟ้มที่มาใน SupportTools โฟลเดอร์ของสื่อกระจายการดำเนินงาน Manager 2007 R2

คำแนะนำในการติดตั้งขั้นสูงที่พร้อมท์คำสั่ง

โปรแกรมติดตั้ง (โปรแกรมอรรถประโยชน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วน) ที่จะดาวน์โหลดจากไซต์นี้เพื่อ unpack bootstrapping แอพลิเคชันและแฟ้ม MSP ที่จำเป็นในการติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 จะดีกว่า การเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และ การปรับใช้ 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 โดยการใช้อินเทอร์เฟซ GUI ที่จะเรียกหลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งหลายชุดของยูทิลิตี้การตั้งค่าที่โปรแกรมแก้ไขด่วน โดยการคัดลอกการไดเรกทอรี unpacked และแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม แฟ้มเหล่านี้คือ unpacked ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
\Program แฟ้ม (x86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\
ถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 ที่พร้อมท์คำสั่ง ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#></#>-x86.msp /amd64msp:KB<#></#>-x64.msp /ia64msp:KB<#></#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#></#>-x 86 -<LOC></LOC>/amd64locmsp:KB .msp จัด<#></#>-x 64 -<LOC></LOC>/ia64locmsp:KB .msp จัด<#></#>-ia64-<LOC></LOC>.msp จัด /noreboot UpdateAgent /Silent
หมายเหตุ ค่าสถานะ/แบบไม่จำเป็นถ้าคุณต้องการติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 โดยใช้อินเทอร์เฟซ GUI แทน <LOC></LOC> พารามิเตอร์ที่ มีรหัสภาษาที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงที่คุณได้ดาวน์โหลด แทน <#></#> พารามิเตอร์ที่ มีหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุงนี้

ตัวอย่างเช่น รันคำสั่งต่อไปนี้สำหรับรุ่นภาษาอังกฤษ 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2:
SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x 86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x 64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ia64-/noreboot ENU.msp UpdateAgent /Silent

คำแนะนำในการติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองแทนการขั้นสูง

มีสะสม Update 7 สำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 คุณสามารถปรับตัวแทนด้วยตนเองโดยไม่คัดลอกเนื้อหาของแพคเกจเต็ม การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงตัวแทน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งยูทิลิตี้การตั้งค่าที่โปรแกรมแก้ไขด่วน โดยใช้คำแนะนำในส่วน "ขั้นสูงคำแนะนำในการติดตั้งพร้อมรับคำสั่ง" โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มที่คุณต้องมีการปรับปรุงของบริษัทตัวแทนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  C:\Program แฟ้ม (x86) \System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850
 2. คัดลอกแฟ้ม.msp จัดที่เหมาะสมไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น C:\temp\CU7_Agent) บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการแทนการปรับปรุงด้วยตนเอง
 3. เรียกใช้คำสั่งสองต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งจากโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มปรับปรุง โฟลเดอร์นี้เป็น C:\temp\CU7_Agent ถ้าคุณทำตามคำแนะนำที่นี่ ตัวอย่าง (x 64 สถาปัตยกรรมและภาษาอังกฤษ):
  /p msiexec.exe "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" ติดตั้ง = "ReallySuppress"

  /p msiexec.exe "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" ติดตั้ง = "ReallySuppress"

ติดตั้งใช้ Linux และ UNIX จัดการชุด และจากนั้น ปรับปรุงแทนการใช้ Linux และ UNIX

7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 ประกอบด้วยตัวแทนใหม่และการจัดการชุดสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ Linux และ UNIX ระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง 7 ปรับปรุงที่สะสมทั้งหมด คุณควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Linux และ UNIX อยู่เสมอ:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งชุดการจัดการการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. นำชุดการจัดการการปรับปรุงสำหรับแต่ละรุ่นที่ใช้ Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ
 3. ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นพบ R2 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานเพื่อ rediscover คอมพิวเตอร์ใช้ Linux และ UNIX ที่คุณตรวจสอบ หลังจากที่คุณ rediscover คอมพิวเตอร์ ตัวแทนบนคอมพิวเตอร์เหล่านั้นปรับรุ่นโดยอัตโนมัติ

UNIX และใช้ Linux แทนมีการปรับปรุงการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ และการปรับปรุงนี้เอาตัวแทนรุ่นเก่าของ UNIX และใช้ Linux ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
โปรแกรมตัวจัดการการดำเนินงานของศูนย์ Files\System 2007\AgentManagement\UnixAgents
บริษัทตัวแทนการปรับปรุงมีชื่อแฟ้มที่ใช้รูปแบบต่อไปนี้และหมายเลขรุ่นของ 318:
scx-1.0.4-318 -ชนิดของเซิร์ฟเวอร์.รุ่นของเซิร์ฟเวอร์.สถาปัตยกรรม.ชนิดของแพคเกจ
บันทึกย่อ
 • ตัวยึดตำแหน่ง ชนิดของเซิร์ฟเวอร์แสดงชื่อของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ UNIX หรือใช้ Linux
 • ตัวยึดตำแหน่ง รุ่นของเซิร์ฟเวอร์แสดงหมายเลขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
 • ตัวยึดตำแหน่ง สถาปัตยกรรมแทนสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 • ตัวยึดตำแหน่ง ชนิดของแพคเกจแสดงชนิดของแฟ้มการติดตั้ง

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นรูปแบบของชื่อแฟ้มสำหรับตัวแทนสำหรับ SUSE ใช้ Linux Enterprise Server 10 (x86):
scx-1.0.4-318-sles.10.x86.rpm
ตัวแทนที่มีอยู่ในระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 ไขว้แพลตฟอร์มที่สะสม Update 5 มีหมายเลขรุ่นของ 277 แฟ้มทั้งหมดของบริษัทตัวแทนสำหรับหมายเลขรุ่นนี้จะถูกเอาออกในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวแทนที่มีอยู่ในระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 ไขว้แพลตฟอร์มที่สะสม Update 2 (โปรแกรมแก้ไขด่วน 979490) มีหมายเลขรุ่นของ 258 แฟ้มทั้งหมดของบริษัทตัวแทนสำหรับหมายเลขรุ่นนี้จะถูกเอาออกในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวแทนที่มีอยู่ในระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 ไขว้แพลตฟอร์มที่ตัวแทน Update (โปรแกรมแก้ไขด่วน 973583) มีหมายเลขรุ่นของ 252 แฟ้มทั้งหมดของบริษัทตัวแทนสำหรับหมายเลขรุ่นนี้จะถูกเอาออกในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวแทนที่มีอยู่ในระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2 รุ่นเดิมมีหมายเลขรุ่นของ 248 แฟ้มเหล่านี้จะไม่ถูกลบระหว่างการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม แฟ้มเหล่านี้จะถูกแทนที่ ด้วยแฟ้ม 1 กิโลไบต์ (KB) คุณได้เลือกที่จะลบแฟ้ม 1 KB เหล่านี้ แฟ้มเหล่านี้มีดังนี้:
 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z
 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z

แฟ้มที่ปรับปรุงใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับระบบศูนย์การดำเนินงาน Manager 2007 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มเวอร์ชั่นบทบาทเซิร์ฟเวอร์บทบาทของบริษัทตัวแทนบทบาทของเกตเวย์บทบาทของ ACSบทบาท X-Plat
Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdlไม่เกี่ยวข้องX
ActionsPane.ascxไม่เกี่ยวข้องX
AdtAgent.exe6.1.7221.110XX
AdtServer.exe6.1.7221.110X
AdtSrvDll.dll6.1.7221.110X
AlertPropertypage5.ascxไม่เกี่ยวข้องX
AuditingMessages.dll6.1.7221.110X
Blank.aspxไม่เกี่ยวข้องX
DataViews.jsไม่เกี่ยวข้องX
DetailsTypeAlert.aspxไม่เกี่ยวข้องX
DetailsTypePerformance.aspxไม่เกี่ยวข้องX
DetailsTypeTaskStatus.aspxไม่เกี่ยวข้องX
DisableForwarding.ps1ไม่เกี่ยวข้องX
EnableForwarding.ps1ไม่เกี่ยวข้องX
EventCommon.dll6.1.7221.110XXX
Forensic_-_All_Events_For_Specified_User.rdlไม่เกี่ยวข้องX
FormatTracing.cmdไม่เกี่ยวข้องXXX
HeaderControl.ascxไม่เกี่ยวข้องX
HealthExplorer.cssไม่เกี่ยวข้องX
HealthExplorerView.ascxไม่เกี่ยวข้องX
HealthService.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceMessages.dll6.1.7221.110XXX
HealthServicePerformance.dll6.1.7221.110XXX
HealthServiceRuntime.dll6.1.7221.110XXX
HSLockdown.exe6.1.7221.110XXX
Login.aspxไม่เกี่ยวข้องX
MainStyles.cssไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1ไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1ไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1ไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1ไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้องX
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll6.1.7221.110X
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Common.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll6.1.7221.110XXX
Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll1.0.0.2X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Common.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Components.dll6.1.7221.110X
Microsoft.MOM.UI.Console.exe6.1.7221.110X
Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll6.1.7221.110X
MicrosoftRSChart.dll2.0.0.175X
MicrosoftRSChartDesigner.dll2.0.0.175X
MobileWebConsole.dll6.1.7221.110X
MomADAdmin.exe6.1.7221.110X
MOMAgentInstaller.exe6.1.7221.110XX
MOMAgentInstallerPS.dll6.1.7221.110XX
MOMAgentManagement.dll6.1.7221.110XX
MomBidLdr.dll5.2.3790.1290XXX
MOMConnector.dll6.1.7221.110XXX
MomConnectorMessages.dll6.1.7221.110XXX
MOMConnectorPerformance.dll6.1.7221.110XXX
MomIISModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMModuleMsgs.dll6.1.7221.110XXX
MOMModules.dll6.1.7221.110XXX
mommodules2.dll6.1.7221.110XXX
MOMMsgs.dll6.1.7221.110X
MOMNetworkModules.dll6.1.7221.110XXX
MOMPerfSnapshotHelper.exe6.1.7221.110XXX
MOMScriptAPI.dll6.1.7221.110XXX
MOMSCXLogModules.dll6.1.7000.277X
MOMV3SP2_7221_signed.cabไม่เกี่ยวข้องXXX
MomWsManModules.dll6.1.7221.110XXX
MonitoringHost.exe6.1.7221.110XXX
MPConvert.exe6.1.7221.110X
MPExport.exe6.1.7221.110X
MPImport.exe6.1.7221.110X
MPVerify.exe6.1.7221.110X
OperationalDataReporting.exe6.1.7221.110X
OpsMgrVssWriterService.exe6.1.7221.110X
Planning_-_Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdlไม่เกี่ยวข้องX
PrereqResource.dll6.1.7221.0X
RootWebConsole.dll6.1.7221.110X
RSSWebConsole.dll6.1.7221.110X
ScopingForm.aspxไม่เกี่ยวข้องX
SCXAgents.dll6.1.7000.295X
scxcertconfig.exe6.1.7000.277X
SecureStorageBackup.exe6.1.7221.110X
SecureStorageSDK.dll6.1.7221.110X
StateSummary.ascxไม่เกี่ยวข้องX
TitleBar.jsไม่เกี่ยวข้องX
TraceConfig.exe6.1.7221.110XXX
tracefmtsm.exe6.1.7221.110XXX
TraceLogSM.exe6.1.7221.110XXX
Usage_-_Privileged_logon.rdlไม่เกี่ยวข้องX
Usage_-_User_Logon.rdlไม่เกี่ยวข้องX
ViewTypeFavoritesOverview.aspxไม่เกี่ยวข้องX
ViewTypeOverview.aspxไม่เกี่ยวข้องX
Web.Configไม่เกี่ยวข้อง
WSSDiscovery.exe6.1.7221.110XX

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783850 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
Keywords: 
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2783850 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783850

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com