จุดการซิงค์ข่าวกรองสินทรัพย์ไม่ซิงค์กับบริการแบบออนไลน์ของระบบศูนย์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2733615 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ Windows Server 2003 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2783924 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ไซต์ Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2) ที่กำลังทำงานบน Windows Server 2003
 • คุณสามารถติดตั้งจุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์นั้น
 • คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)2733615 บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์:
 • จุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์พยายามซิงโครไนส์บริการออนไลน์ศูนย์ระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ การซิงโครไนส์ล้มเหลว นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้ม Aiupdatesvc.log:
เกิดข้อผิดพลาดการบริการซิงค์สินทรัพย์ข่าวกรองแค็ตตาล็อก: 0: วันและเวลา: CryptoException พยายามขอใบรับรอง - รหัสผ่านเครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากใบรับรองที่ถูกนำออกใช้ในโปรแกรมแก้ไขด่วน 2733615 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านใน Windows Server 2003

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ที่กำลังทำงานบน Windows Server 2008

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2783924 ไปด้วยตนเองต่ออายุใบรับรองข่าวกรองสินทรัพย์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ไปส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 2. คลิกสองครั้งที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวดึงตัวเอง Microsoftคลิกทำต่อไปunzip แฟ้มแล้ว
 3. เรียกใช้แฟ้ม ConfigMgrAICert.exe เพื่อแยกแฟ้มใบรับรอง 8ebc7d60-4aca-07f2-7004-a799b2c2b096.pfx ไปยังตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของไซต์
 4. ในคอนโซลการจัดการการตั้งค่า ค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ไซต์จุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  Manager\Site การตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบฐานข้อมูล(รหัสของไซต์, ชื่อไซต์) ระบบ \Site Settings\Site
 5. คลิกขวาจุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 6. คลิกแท็บทั่วไปเส้นทางของแฟ้มใบรับรองระบุ และจากนั้น คลิกตกลง
หมายเหตุ
 • คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าบทบาทเซิร์ฟเวอร์การจุดออนไลน์ศูนย์กลางระบบ หรือเริ่มบริการ AI_UPDATE_SERVICE_POINT หลังจากที่คุณเปิดใช้งานจุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์ โดยใช้ใบรับรองใหม่อีกครั้ง คุณได้ทำให้ตรงกันอีกครั้งเท่านั้น
 • แฟ้มใบรับรอง 8ebc7d60-4aca-07f2-7004-a799b2c2b096.pfx ทำงานบน Windows Server 2003 และ Windows Server 2008

Hotfixinformation

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องปิดอินสแตนซ์ใด ๆ เปิดของคอนโซลการจัดการตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2733615 การปรับปรุงสำหรับใบรับรองเริ่มต้นระบบในตัวแสดงสินทรัพย์ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบจะพร้อมใช้งาน


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2783924 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbsurveynew kbExpertiseAdvanced kbfix kbqfe kbAutoHotfix kbHotfixServer kberrmsg kbmt KB2783924 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2783924

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com