กลุ่มรุ่นสูงบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2786772 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange 2010 การบริการที่เก็บข้อมูลอาจกลายเป็นไม่ตอบสนอง และสุดท้ายยกเลิกเมาต์ และ/หรือถูกบังคับให้หยุดทำงานได้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ผู้ใช้ Exchange ยังคงได้รับข้อผิดพลาด RPC ที่ Outlook กำลังพยายามติดต่อแลกเปลี่ยน ถ้าคุณใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพในการดูค่าสำหรับเวอร์ชันการปันส่วนกลุ่มภายใต้ฐานข้อมูล MSExchange->อินสแตนซ์ คุณจะพบว่า มูลค่าเพิ่มสม่ำเสมอสำหรับฐานข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งจนกว่าฐานข้อมูลเหล่านั้นล้มเหลวขั้นสุดท้าย

เหตุการณ์ 10027 อาจเข้าสู่ระบบเมื่อเกิดปัญหานี้

Event ID: 10027
Source: MSExchangeIS
Description: There are 5 RPC requests for the mailbox "<User>" on the database "<Database>" that have taken an abnormally long time to complete. This may be indicative of performance issues with your server.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีจุดบกพร่องที่เป็นสาเหตุของการบริการที่เก็บข้อมูลการป้อนการวนซ้ำไม่สิ้นสุดเมื่อมีการปรับปรุงฐานข้อมูลหน้า

การแก้ไข

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอที่ P1 ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุงP2 นี้รุ่น P1 มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2786772 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2786772 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2786772

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com