คำอธิบายของ Update Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2787763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้การปรับปรุง Rollup 8 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) การปรับปรุงนี้คือวันที่ 11 ธันวาคม 2012 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
  • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุง Rollup 8 สำหรับที่อยู่ของ Exchange Server 2010 SP1 ช่องโหว่ที่อธิบายไว้ในMS12 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย Microsoft-080.

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

เมื่อต้องดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange 2010 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ การปรับปรุง Microsoft ตรวจพบกับค่าสะสมของการปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

การเปิดใช้งานคุณสามารถใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงยังพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
  • ปรับใช้การปรับปรุง Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP1
  • การปรับใช้ Update Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการ DAG
แฟ้มนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2787763-x 64 ทันที
วัน: 11 ธันวาคม 2012

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบการติดตั้งนานครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอการเครือข่ายการเชื่อมต่อนี้ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Windows Internet Explorer Internet Optionsแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
  2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
เราขอแนะนำว่า คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิดเท่านั้น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกเพื่อเลือกนั้น ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างขึ้นใหม่ที่กำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
  • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
  • คุณได้จัดวาง proxying CAS-CAS
หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่มีการใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในใบสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP1 ติดตั้ง

หมายเหตุ เอาออกการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องเอาการปรับปรุง Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ใช้ในเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2787763

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2787763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2787763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2787763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com