การปรับปรุงความเข้ากันได้พร้อมใช้งานสำหรับเว็บ และสื่อปรับประสบการณ์ใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2791342 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับเว็บและสื่อปรับรุ่นประสบการณ์ใช้งานจะพร้อมใช้งาน การปรับปรุงนี้ปรับปรุงเว็บ และสื่ออัพเกรดประสบการณ์ใช้งานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของ Windows 8 นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีสถานะล่าสุดความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์ และโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้ระบุไว้แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา การอ้างอิงถึง "การเปลี่ยนแปลงในการทำงานการปรับรุ่นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้ถูกเสนอเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่าย Windows 8 หรือ Windows Server 2012

ดำเนินการปรับรุ่น

การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้อาจทริกเกอร์หลาย ๆ การกระทำเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่าย ของ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ต่อไปนี้คือ การดำเนินการทั่วไปส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น:
 • บล็อกการปรับรุ่น

  ทำให้บล็อคการปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ที่อาจทำให้การปรับรุ่นเพื่อ Windows 8 ล้มเหลว Windows 8 ทำให้บล็อคการปรับรุ่นในโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นก็ต่อเมื่อผู้ผลิตได้รับทราบ ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่จะดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น
 • ฮาร์ดบล็อค

  จะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 เมื่อไม่ได้ใส่ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้ คุณไม่สามารถเรียกใช้แอพลิเคชันหลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows 8 จะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นก็ต่อเมื่อผู้ผลิตได้รับทราบ การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ซอฟต์บล็อค

  จะสร้างซอฟต์บล็อคบนโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดความไม่เสถียรของแอพลิเคชัน การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • บล็อกโปรแกรมควบคุม

  บล็อกโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows 8
 • บล็อกการปรับรุ่นสามารถติดตั้งใหม่

  บล็อกการปรับรุ่นเป็น Windows 8 การปรับรุ่น คุณต้องถอนโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุม หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 8 แอพลิเคชันหรือไดรเวอร์ที่อาจทำงานอย่างถูกต้องเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุม
 • หลังจากปรับรุ่นการติดตั้งใหม่

  ทำให้กระบวนการปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่าย Windows 8 ให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมหลังจากการปรับรุ่น

การเปลี่ยนแปลงในการทำงานการปรับรุ่นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงความเข้ากันได้นี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่อาจจะถูกย้ายเมื่อคุณปรับปรุง ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงความเข้ากันได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอพลิเคชันเวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุงมีผลต่อการตั้งค่าสื่อหรือไม่มีผลต่อการตั้งค่าเว็บหรือไม่
การรักษาความปลอดภัย Dr.Web เนื้อที่ Pro7.xการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
ตัวจัดการการเชื่อมต่อ Telenorหลายรุ่น (E367, E1752, MF110)การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
การรักษาความปลอดภัย Dr.Web เนื้อที่ Pro7.xคุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้เพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น แสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Sandboxie3.73.xคุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้เพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น แสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Inspiron N5110 คอมพิวเตอร์ DellA03-A10คุณต้องปรับปรุง BIOS ของระบบเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น แสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2793216 โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับประสบการณ์ในการปรับรุ่นของเว็บและสื่อมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012
2774223 โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับประสบการณ์ในการปรับรุ่นของเว็บและสื่อมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นทั่วไปของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง233,448แบบ 21-ม.ค.09:52ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain32.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,430,308แบบ 21-ม.ค.09:52ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain64.sdbไม่เกี่ยวข้อง240,736แบบ 21-ม.ค.09:52ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง233,166แบบ 22-ม.ค.07:45ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain32.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,430,308แบบ 22-ม.ค.07:45ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain64.sdbไม่เกี่ยวข้อง240,736แบบ 22-ม.ค.07:45ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2791342 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2791342 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2791342

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com