การปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: แบบดั้งเดิมของเลขมีนาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2791765 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ Windows จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเข้ากันได้ ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมกันเป็นประจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้"ส่วนและ"โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft
การปรับปรุงนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม>

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่าง ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรของระบบ
 • ฟังก์ชันหลักของเกม ของแอพลิเคชัน หรือของเฟิร์มแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

การปรับปรุงความเข้ากันได้ทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ต่อไปนี้คือ สามที่พบบ่อยที่สุด:

ฮาร์ดบล็อค

การปรับปรุงจะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดบล็อคป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 จากการทำงานอยู่บนระบบ

หมายเหตุMicrosoft ช่วยให้ Windows ทำให้ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตได้รับทราบ

ซอฟต์บล็อค

การปรับปรุงนี้จะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชัน ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการทำงานหลักของแอพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้งานบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 หรือทำให้เกิดความไม่เสถียรกับประสบการณ์ใช้งานของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

การดำเนินการนี้อาจบล็อคโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการปรับรุ่น โปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าจะถูกติดตั้ง

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอพลิเคชันเวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุง
Acer Updater ที่ถ่ายทอดสด1.02.3500การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุดโปรแกรมของ office ไซต์องค์กร 2007, 2003ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
ตัวช่วยสร้างระบบธนาคารของอินเทอร์เน็ต BOCOM2.1 *ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
2492386 โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 2011 เมษายน
2762895 การปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ สำหรับ Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2: เดือนพฤศจิกายน 2012

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,930แบบ 11-ก.พ.05:22ไม่เกี่ยวข้อง
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,930แบบ 11-ก.พ.23:25ไม่เกี่ยวข้อง
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,930แบบ 11-ก.พ.23:28ไม่เกี่ยวข้อง
Pcamain.sdbไม่เกี่ยวข้อง44,930แบบ 11-ก.พ.23:26ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,582แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,582แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,582แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง1,826,582แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,976แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,976แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,512แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,512แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,600แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,600แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,112แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,112แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416-ต.ค.-201220:34x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 2009 ก.ค.01:14x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,372แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,616แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,480แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,372แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-ต.ค.-201207:39x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 2009 ก.ค.01:14x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,630แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,664แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,480แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,630แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773271,36004-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773314,36804-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773306,68804-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773343,04004-มีนาคม-201105:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773359,42404-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773292,35204-มีนาคม-201105:36ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773338,43204-มีนาคม-201107:35ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773309,24804-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773340,99204-มีนาคม-201105:37ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773258,56004-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773335,87204-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773342,52804-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773210,94404-มีนาคม-201106:38ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773199,68004-มีนาคม-201106:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773307,71204-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773347,64804-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773348,16004-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773323,58404-มีนาคม-201107:35ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773326,14404-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773321,53604-มีนาคม-201107:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773316,92804-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773303,61604-มีนาคม-201107:45ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773161,28004-มีนาคม-201106:38ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.16773160,25604-มีนาคม-201106:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444271,360แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444314,368แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444306,688แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444343,040แบบ 12-ก.พ.04:59ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444359,424แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444292,352แบบ 12-ก.พ.04:57ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444338,432แบบ 12-ก.พ.06:57ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444309,248แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444340,992แบบ 12-ก.พ.04:58ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444258,560แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444335,872แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444342,528แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444210,944แบบ 12-ก.พ.06:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444199,680แบบ 12-ก.พ.05:57ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444307,712แบบ 12-ก.พ.07:27ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444347,648แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444348,160แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444323,584แบบ 12-ก.พ.06:57ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444326,144แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444321,536แบบ 12-ก.พ.07:29ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444316,928แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444303,616แบบ 12-ก.พ.07:12ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444161,280แบบ 12-ก.พ.06:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7600.21444160,256แบบ 12-ก.พ.05:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 2010 พฤศจิกายน12:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 2010 พฤศจิกายน12:50ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 2010 พฤศจิกายน12:58ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 2010 พฤศจิกายน12:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 2010 พฤศจิกายน12:50ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 2010 พฤศจิกายน12:58ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,170แบบ 11-ก.พ.05:25ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,170แบบ 11-ก.พ.23:28ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง125,346แบบ 11-ก.พ.23:30ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง125,346แบบ 11-ก.พ.23:30ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7600.17232308,736แบบ 11-ก.พ.11:23x 64
Acgenral.dll6.1.7600.21444308,736แบบ 12-ก.พ.05:29x 64
Acgenral.dll6.1.7601.18076308,736แบบ 12-ก.พ.05:45x 64
Acgenral.dll6.1.7601.22248308,736แบบ 12-ก.พ.05:21x 64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232111,104แบบ 11-ก.พ.11:23x 64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444111,104แบบ 12-ก.พ.05:29x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076111,104แบบ 12-ก.พ.05:45x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248111,104แบบ 12-ก.พ.05:21x 64
Aclayers.dll6.1.7600.17232347,648แบบ 11-ก.พ.11:23x 64
Acxtrnal.dll6.1.7600.17232135,168แบบ 11-ก.พ.11:24x 64
Aclayers.dll6.1.7600.21444347,648แบบ 12-ก.พ.05:29x 64
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444135,168แบบ 12-ก.พ.05:29x 64
Aclayers.dll6.1.7601.18076350,208แบบ 12-ก.พ.05:45x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18076135,168แบบ 12-ก.พ.05:45x 64
Aclayers.dll6.1.7601.22248350,208แบบ 12-ก.พ.05:21x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248135,168แบบ 12-ก.พ.05:21x 64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416-ต.ค.-201220:34x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 2009 ก.ค.01:14x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,372แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,616แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,480แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,372แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-ต.ค.-201207:39x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 2009 ก.ค.01:14x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,630แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,664แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,480แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง151,630แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,976แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,976แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,512แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,512แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,600แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,600แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,112แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,112แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 2010 พฤศจิกายน12:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 2010 พฤศจิกายน12:50ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 2010 พฤศจิกายน12:58ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 2010 พฤศจิกายน12:05ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 2010 พฤศจิกายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 2010 พฤศจิกายน12:50ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 2010 พฤศจิกายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 2010 พฤศจิกายน12:58ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 2010 พฤศจิกายน12:56ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 2010 พฤศจิกายน12:48ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 2010 พฤศจิกายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง119,148แบบ 11-ก.พ.05:36ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง119,148แบบ 11-ก.พ.23:23ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,324แบบ 11-ก.พ.23:26ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง122,324แบบ 11-ก.พ.23:25ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7600.17232565,248แบบ 11-ก.พ.10:48IA-64
Acgenral.dll6.1.7600.21444565,760แบบ 12-ก.พ.04:36IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.18076565,248แบบ 12-ก.พ.04:33IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22248565,760แบบ 12-ก.พ.04:19IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232241,664แบบ 11-ก.พ.10:48IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444241,664แบบ 12-ก.พ.04:36IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076241,664แบบ 12-ก.พ.04:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248241,664แบบ 12-ก.พ.04:19IA-64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.05:28ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,068,400แบบ 11-ก.พ.23:31ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:34ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 2009 ก.ค.01:03x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,077,954แบบ 11-ก.พ.23:32ไม่เกี่ยวข้อง
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,976แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,976แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,512แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,512แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,600แบบ 11-ก.พ.10:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,600แบบ 12-ก.พ.04:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,112แบบ 12-ก.พ.04:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,112แบบ 12-ก.พ.04:22x 86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 2010 พฤศจิกายน12:03ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 2010 พฤศจิกายน12:02ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 2010 พฤศจิกายน12:14ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 2010 พฤศจิกายน12:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 2010 พฤศจิกายน13:44ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161,28020 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 2010 พฤศจิกายน13:39ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2791765 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbmt KB2791765 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2791765

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com