"'ชื่อแฟ้ม' จะไม่ได้กำหนด" พลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้มวิธีใช้เครื่องพิมพ์จากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ใน Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2792419 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมีเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มวิธีใช้เครื่องพิมพ์จาก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ กล่องโต้ตอบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของสคริปต์
เกิดข้อผิดพลาดในสคริปต์บนเพจนี้
บรรทัด: 37
Char: 3
ข้อผิดพลาด: 'ชื่อแฟ้ม' จะไม่ได้กำหนดไว้
รหัส: 0
URL: URL

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

บันทึกย่อ
  • ก่อนการปรับปรุงนี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
    2792100MS13-009: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 12 กุมภาพันธ์ แบบ
  • สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2792419 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 10
Keywords: 
kbqfe kbfix kbbug kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2792419 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2792419

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com