บริการ Lync Server 2013 Front-End ไม่สามารถเริ่มการทำงานใน Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2795828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณปรับใช้ Microsoft Lync Server 2013 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 บริการ Lync Server 2013 ไว้ข้างหน้าสุดท้าย (RTCSRV) ไม่สามารถเริ่มต้น มีอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกี่ยวข้อง แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับบริการ RTCSRV ตัวอย่าง บริการการจำลองแบบอาจไม่ทำงานจากอินเทอร์เฟซสำหรับการภายในขอบเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Front End ถ้ามีการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ขอบการ Windows Server 2012

นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกการ LS ผู้ใช้บริการ:

ID เหตุการณ์: 30988
แหล่งที่มา:บริการผู้ใช้ LS
คำอธิบาย
ส่ง HTTPS ร้องขอล้มเหลว ฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ที่จะได้รับผลกระทบถ้าข้อความที่จะล้มเหลวอย่างสม่ำเสมอ

ส่งข้อความไปยัง https://URL.contoso.com:444/LiveServer/Replication ล้มเหลว ที่อยู่ IP เป็น 192.111.1.1 รหัสข้อผิดพลาดคือ 2EFE ชนิดของเนื้อหาที่มีแอพลิเคชัน/การจำลองแบบ + xml รหัสข้อผิดพลาด http เป็น 0

สาเหตุ: ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือใบรับรองที่ถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ตรวจสอบคำอธิบายบันทึกเหตุการณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ความละเอียด: ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเพื่อดูว่า คุณกำลังรับฟังบน URI แบบเดียวกัน และมีใบรับรองที่ถูกกำหนดค่าสำหรับ MTLS สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่สอง

ID เหตุการณ์: 32178
แหล่งที่มา: บริการผู้ใช้ LS
คำอธิบาย
ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลสำหรับกลุ่มสายงานการผลิตจากที่เก็บข้อมูลสำรอง

สาเหตุ: นี้อาจระบุปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำเนาสำรองหรือบางปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้

ความละเอียด: ให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำเนาสำรองถูกสร้างขึ้น และสอดคล้องกัน ถ้าข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ด้วยการสืบค้นกลับของเซิร์ฟเวอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งใบรับรองที่ไม่ได้ด้วยตนเองในการ ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ร้านค้า นี่คือการตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดการสื่อสาร HTTP ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Lync ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของใบรับรองหลักที่ไม่น่าเชื่อถือ การปรับใช้ Lync Server 2013 ใน Windows Server 2012 อาจพบปัญหานี้ได้เนื่องจาก Windows Server 2012 ใช้เช็คสำหรับระดับสูงขึ้นของความน่าเชื่อถือใบรับรองการรับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ: ใบรับรองแบบรับรองถูกกำหนดเป็นใบรับรองที่คุณสมบัติ "ผู้อนุมัติ" และคุณสมบัติของ "หัวเรื่อง" ใบรับรองมีเหมือนกัน นี้เป็นปกติ และที่คาดไว้สำหรับใบรับรองหลัก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณใช้นโยบายกลุ่มเพื่อปรับใช้ใบรับรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ใบรับรองที่ถูกลงชื่อเองที่ประกอบด้วยเฉพาะร้านค้า (ใบรับรองที่รับรองคุณสมบัติ "ชื่อเรื่อง" จะเหมือนกับใบรับรองคุณสมบัติ "ผู้อนุมัติ") ย้ายใบรับรองใด ๆ ที่ไม่มีใบรับรองที่ถูกลงชื่อเองจากการ ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ร้านค้าเพื่อ ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับกลาง ร้านค้า
  • ถ้าคุณนำเข้าใบรับรองใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกของคอมพิวเตอร์ ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ร้านค้าสำหรับใบรับรองถูกลงชื่อเอง และของคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับกลาง ร้านค้าสำหรับใบรับรองที่ไม่มีใบรับรองที่ถูกลงชื่อเอง
คุณสามารถใช้คำสั่ง Windows PowerShell เมื่อต้องการค้นหาใบรับรองที่ถูกวางไว้ใน ใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ เก็บอย่างไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คำสั่งต่อไปนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติ "ผู้อนุมัติ" และ "หัวเรื่อง" คุณสมบัติของแต่ละใบรับรองในเก็บ และรายละเอียดของใบรับรองที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบรับรองแบบรับรอง ที่ผลิตผลแล้ว:
ใบรับรอง: \LocalMachine\root รับ-Childitem-Recurse | วัตถุเป็น {$__$ - แบบกผู้ออกเรื่อง} | รูปแบบรายการ * | Out-File "c:\computer_filtered.txt"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2795828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Lync Server 2013
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2795828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2795828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com